Nexø
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Projekter Områdefornyelse Nexø

Udviklingen af Nexø

Nexø er Bornholms næststørste by, Østbornholms gamle hovedstad og Bornholms største fiskerihavn. Efter en årrække med stagnation og nedgang pga. nedgang i fiskeriet er Nexø nu i udvikling med tilflyttere og iværksættere, nye cafeer og butikker. Byens foreninger har et stort ønske om at skabe en udvikling der peger ind i fremtiden og skabe rammerne for en revitalisering af Nexø by og havn, hvor de store potentialer der ligger i byens mange attraktive områder i havnen, bymidten og boligområderne udnyttes.

​Baggrund

Ved et møde med interessenter for Nexø og Nexø Havn den 10. oktober 2017, blev der sat skub i en proces om udviklingen af Nexø. Processen bestod i, at en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Østtinget, Erhvervsgruppe Øst, Østbornholms Turistforening, Nexø Borgerforening, Nexø Havn A/S og kommunens administration gennem en møderække i oktober, november og december 2017, arbejdede på et oplæg til en strategi med ønsker til udviklingen af Nexø. I januar 2018 blev der afholdt to åbne borgermøder i Nexø Idékontor, hvor alle byens borgere kom med projektidéer, forslag og fik en snak med Nexøs foreninger om byens fremtid.

Strategien fra arbejdsgruppen blev fremlagt for styregruppen i februar 2018 med henblik på at aftale en proces frem mod konkrete initiativer. Strategien for Nexø blev vedtaget politisk i marts 2018, og det blev besluttet at forlænge projektperioden og igangsættelsen af de prioriterede projekter året ud.

 

Nexø Idékontor

Resultater fra åben borgerinddragelse i Nexø Idékontor
Det bobler af initiativer og lokale ildsjæle i Nexø, og der var en meget positiv stemning, særligt ved det sidste af de to arrangementer. Møderne har skabt fornyet og god dialog mellem borgere, foreninger og kommune.

Arbejdsgruppen samlede ved et møde den 22. januar op på alle de input og idéer som borgerne i Nexø er kommet med på de to åbne møder onsdag den 10. januar og onsdag den 17. januar. Der er i alt kommet 108 input fra de to møder. Borgernes idéer har form af alt fra håndtegnede skitser og plancher til gennemarbejdede projektidéer, statements og udsagn.

Der var bl.a. idéer som badestrand, havnepark, attraktion til turister om vinteren fx vandland eller svømmebad med akvarium, shelters, værksteder, kulturhus, legeplads, kunst- og kultursti, at åbne op for de grønne attraktive områder rundt om Nexø, biograf, husbåde og fartdæmpning af Sdr. Landevej. Der var også en håndtegning fra en lille pige iblandt idéerne som ønskede sig en regnbuemaskine, der kan lave regnbuer i Nexø.

Alle input er dokumenteret og vedlægges som bilag til strategien som skal præsenteres for styregruppen. Arbejdsgruppen og foreningerne tager idéerne med i det videre arbejde for Nexøs udvikling.

 

Status


Det videre arbejde med igangsættelse af projektidéerne i strategien forløber året ud. Områdefornyelsesprojektet igangsættes henover sommeren, hvor der arbejdes på et konkret områdefornyelsesprogram ud fra de prioriteringer, der er gjort i strategien samt udviklingen af de igangværende projekter. Arbejdsgrupper er dannet og i gang med at blive dannet på de enkelte projekter, og der er stadigvæk mulighed for at deltage i udviklingsarbejdet og tilmelde sig følgende arbejdsgrupper:  

 

  • Forkastning og strandpark
  • Kulturhus
  • Udvikling af boliger på Ibskervej (Bakkebyen

 

 

Byfornyelsesprogrammet til områdefornyelse i Nexø blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i november måned 2018. Det betyder, at der nu kan igangsættes en fem-årig områdefornyelsesperiode, hvor det er muligt at opnå midler fra staten hvert år.

Læs mere og se programmet i den blå boks.

 

Bidrag med din viden og dine tanker, ideer og drømme ved at skrive til Dorthe.Paulsen@brk.dk .


 
 

Styregruppe

STYREGRUPPE

Formand, Centerchef for Regional Udvikling, IT og Sekretariat (Claus Munk)

Centerchef for Natur, Miljø & Fritid (Louise Lyng Bojesen)

Kommende leder af Udvikling, Plan og Byg

Projektleder (Dorthe Møller Paulsen)

Rep. Nexø Havn (Ole Rødvig)

Rep. Østtinget (Niels Plum)

Rep. Erhvervsgruppe Øst (Kell Hansen)

Nexø Havn A/S :
Søren Schow, (formand)  Henrik Erichsen,(næstformand)
Carsten Andersen, (administrerende direktør)