Nexø
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Projekter Områdefornyelse Nexø

Udviklingen af Nexø

Nexø er Bornholms næststørste by, Østbornholms gamle hovedstad og Bornholms største fiskerihavn. Efter en årrække med stagnation og nedgang grundet nedgang i fiskeriet er Nexø nu i udvikling med tilflyttere og iværksættere, nye cafeer og butikker. Byens foreninger har et stort ønske om at skabe en udvikling, der peger ind i fremtiden og skabe rammerne for en revitalisering af Nexø by og havn, hvor de store potentialer, der ligger i byens mange attraktive områder i havnen, bymidten og boligområderne, udnyttes.

Byfornyelsesprogram for Nexø

Med afsæt i Udviklingsplanen 2009 og Strategi 2018 blev et byfornyelsesprogram udarbejdet med henblik på opstart af en såkaldt Områdefornyelse. Kommunalbestyrelsen godkendte byfornyelsesprogrammet i november 2018, og der blev således igangsat Områdefornyelse Nexø.

Områdefornyelse er en 5-årig helhedsorienteret byudviklingsindsats, som faciliteres af Bornholms Regionskommune. Der er stort fokus på lokalt medejerskab og borgerinddragelse, hvorfor Nexø Borgerforening, Erhvervsforeningen Østbornholm og Østtinget indgår i styregruppen, sammen med Nexø Havn og Bornholms Regionskommunen. Styregruppen beslutter, hvilke projekter, der skal indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Derudover inddrages borgere og erhvervsliv gennem borgermøder, dialogcafé og direkte samtale.

Områdefornyelsen er finansieret af Bornholms Regionskommune og Landsbyfornyelsespuljen v. Bolig- og Planstyrelsen. Herudover forventes der at blive søgt om støtte til konkrete projekter. Budgettet er på cirka 30 mio. kr.

Den overordnede målsætning for byfornyelsesprogrammet i Nexø er at understøtte og udvikle Nexø som en balanceret arbejds- og boligby med alsidigt kultur- og fritidsliv, der kan tiltrække borgere, turister og besøgende til Nexø. Udviklingen tager udgangspunkt i Nexøs havnearealer, som er Nexøs mest attraktive arealer, der rummer et stort udviklingspotentiale.

Læs eventuelt om byudviklingsindsatsen Områdefornyelse på bolig- og planstyrelsens hjemmeside Områdefornyelse (bpst.dk).

Indsatsområder i byfornyelsesprogrammet
Områdefornyelsen i Nexø skal gøre byen til et endnu bedre sted at bo, et mere interessant sted at besøge, styrke erhvervslivet og fremme mulighederne for private investeringer. For at realisere dette, er I byfornyelsesprogrammet defineret følgende seks indsatsområder:

 • Branding og kommunikation
 • Sammenhæng og aktiviteter mellem bymidte og havn
 • Strand- og havnepromenade med vandaktiviteter
 • Kultur- og medborgerhus
 • Center- og trafikplanlægning
 • Tilflytning til Nexø – nye boligprojekter

Læs mere, og se programmet i den blå boks oppe til højre på denne side. 


Når områdefornyelsen er afsluttet i 2025 er det målet, at:

 • Der er etableret en strandpark langs den nordlige del af Nexø Havn.
 • Der er skabt bedre forbindelse mellem den historiske bykerne og havnen.
 • Nexø Torv er mere attraktivt og fyldt med aktivitet.
 • Der er bedre muligheder for ophold langs Nexø Havn.
 • Trafikafvikling på hovedvejen igennem Nexø er mere tryg.
 • Parkeringen er tilpasset fremtidens behov.
 • Det er undersøgt, om der er mulighed for at etablere bedre faciliteter for kulturelle aktiviteter.

Tidligere i Områdefornyelse Nexø (fysiske forandringer)

 • Der er etableret p-pladser på kajen langs Sdr. Hammer.
 • Ny indkørsel til Sdr. Strandsvejsparkering er etableret længst mod syd.
 • Store douglas-træbjælker er placeret på Nexø Havn til mere ophold samt etablering af havnepromenade.
 • Fredeliggørelse af Toldbodgade er iværksat for at styrke forbindelsen mellem bymidte og havn (midlertidigt tiltag som forsøgsordning).
 • Nexø Torv er fredeliggjort med fokus på at skabe rum for aktivitet i alle sæsoner (midlertidigt tiltag som forsøgsordning).
 • Nexø Bypark – et midlertidigt byrumsprojekt – er indrettet på arealerne omkring Toldbodgade sommer 2022.

​Inddragelse

Vi bestræber os på at lave informativ og konstruktiv borgerinddragelse. 

Vi indkalder derfor løbende til borgermøder. Følg med på siden her.

Bidrag med din viden og dine tanker, ideer og drømme ved at skrive til maria.joergensen@brk.dk 

---------------------------------------

Besøg områdefornyelse på Instagram

Områdefornyelsen – kort fortalt

Se i stort format.

net

Kontakt

Projektleder Maria Jørgensen

tlf: 29638318

mail: maria.joergensen@brk.dk

Styregruppe

Formand Leder af Udvikling og Byg, Søren Møller Christensen.

Centerchef for Natur, Miljø & Fritid, Louise Lyng Bojesen.

Projektleder, Maria Jørgensen.

Rep. Nexø Havn, Michelle Weie.

To rep. Østtinget, Niels Plum og Carsten Johannesen.

Rep. Østbornholm, Carsten Aalling.

Rep. Borgerforeningen Nexø, Mai-Britt Jordt.