Del på facebook

Inddragelsesprocessen

​Overordnet proces

Projektet med at udvikle Rønne, består af en omfattende inddragelsesproces, som borgere, foreninger, interessenter, involverede kulturaktører, kommunens medarbejdere indenfor forskellige områder og politikere tager del i. Det samlede projekt er forankret i Planafdelingen i BRK med en administrativ styregruppe. I styregruppen er der desuden repræsentanter fra to forskellige fonde, der yder sparring på projekterne. Realdania støtter udviklingsarbejdet omkring et nyt kulturhus med midler til udviklingen af et arkitektkonkurrenceprogram og Lokale og Anlægsfonden sparrer med styregruppen omkring både arbejdet med kulturhuset og med helhedsplanen for Nørrekås. Gruppens arbejde drøftes i en politisk følgegruppe med repræsentanter fra en bred vifte af partier fra kommunalbestyrelsen.

Derudover fungerer en bredt sammensat gruppe af aktører fra Rønnes erhvervs- og kulturliv, samt civilsamfund i en dialoggruppe, der siden arbejdet med den strategiske udviklingsplan har fulgt processen.

I november 2020 vandt et tværfagligt rådgiverteam opgaven med at udarbejde grundlaget for et arkitektkonkurrenceprogram for et nyt kulturhus og fredeliggørelsen af Store Torv, en ny helhedsplan for Nørrekås og Velkomstpladsen, samt at udarbejde en trafik- og parkeringsplan for Rønne centrum.

Rådgiverteamets deltagende virksomheder er: Urland, Dannemand Frost arkitekter, Natour, Arkland, Johanne Bugge Consult, Viatrafik og Moonvice.

Kulturhus og Torv på Tværs

Rådgiverteamet startede med at udvikle en fælles vision sammen med de tre kulturinstitutioner – Kulturskolen, Musikhuzet og Biblioteket, samtidig med at byens borgere, en gruppe af børn og unge og en gruppe af erhvervsaktører omkring Store Torv blev inddraget på borgermøder, i workshops og på dialogmøder.

På grund af den lange periode med Corona-restriktioner fra marts 2020 til august 2021, har inddragelsesprocessen været udfordret. Der har været afholdt en lang række af online-møder, blandt andet to borgermøder.

Politisk følgegruppe

Jacob Trøst, borgmester (C)

Linda Kofoed Persson (O)

Laura Kofod (Ø)

Zille Thilde Vangsaa (W)

Heidi Burgedal (V)

Tilforordnet medlem: Lillian Rasch Madsen, teknisk direktør

Dialoggruppe

Morten Holten, Direktør i Bornholms Brandforsikring

Jacob Bjerring-Hansen, Direktør i Bornholms Museum

Peer Kofoed Andersen, Kunstnerisk og dagligleder i Musikhuzet

Torsten Menzel, Formand i Rønne Sejlklub

Flemming Torsten Sørensen, Idrætskonsulent hos DGI Bornholm

Brian B. Mikkelsen, Direktør i Totalbyg

Ebbe Frank, Direktør i Bo42

Jan Bidstrup, Formand i Rønne Handelsstandsforening

Inge Prip, Direktør, Campus Bornholm

Pernille Kofod Lydolph, Adm. Direktør i Destination Bornholm

Tom Jensen, Formand i Rønne Byforening

Bjarne Bech, Formand for Grønne Rønne

Kenn Kjellberg, Adm. Direktør i Victor Vask og Formand for DGI Bornholm

Thomas Bendtsen, Adm. Direktør i Rønne Havn