dams gård
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Projekter Rønne Byudvikling Kulturhus og Torv på Tværs

Kulturhus og Torv på Tværs

​Baggrund

Rådgiverne, der arbejdede med den strategiske udviklingsplan for Rønne i 2018 og 2019, understregede, at det var særligt vigtigt for Rønne by, at området omkring Store Torv blev styrket for at skabe et øget byliv. Parallelt med udarbejdelsen af den strategiske udviklingsplan besluttede kommunalbestyrelsen i december 2018 at købe Dams Gård i Krystalgade for at etablere et nyt kulturhus. Efterfølgende blev det i marts 2020 besluttet at samle Kulturskolens aktiviteter i Dams Gård, men i midlertidigt istandsatte lokaler, som vil skulle renoveres i forbindelse med etablering af et kulturhus.

I slutningen af september 2020 besluttede Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget at udbyde en rådgiveropgave til et tværfagligt team, der både skulle udarbejde forskellige scenarier for et nyt kulturhus og lave et forslag til en helhedsplan for Nørrekås. Det var vigtigt så de to opgaver blev koordineret både med hensyn til indhold, aktører og helt særligt i forhold til trafik og parkering, der spiller en afgørende rolle i planlægningen af nye aktiviteter og et evt. nyt kulturhusbyggeri. 

Tre scenarier for et nyt kulturhus

Rådgiverteamets opgave var at udarbejde tre forskellige scenarier for et nyt kulturhus, som inkluderede to institutioner: den kommunale Kulturskole, der flyttede ind i en del af Dams Gård i 2020 og det regionale spillested Musikhuzet, der ligger som nabo, med facade ud mod Store Torv. Derudover har en del af opgaven handlet om at undersøge, hvilke potentialer for et samlet kulturhus det ville have at inkludere Rønne Bibliotek i et nyt kulturhus.

De tre scenarier for Kulturhuset er blevet formuleret gennem en omfattende dialog med og mellem de involverede kulturinstitutioner, børn og unge samt en lang række kultur-, forenings- og erhvervsaktører. 

Gennem møder, interviews, interessetilkendegivelser, workshops, undervisningsforløb og borgermøder har de involverede haft mulighed for at diskutere muligheder, udfordringer og scenarier for et nyt kulturhus. De præsenterede scenarier og organisationsmodeller blev løbende udviklet og kvalificeret i samarbejde mellem rådgiverne, regionskommunen og de involverede. 

Målet var at skabe et beslutningsgrundlag, hvor der på baggrund af tre scenarier kunne træffes en politisk beslutning om, hvilke funktioner et kommende kulturhus skal rumme. 

Beslutningsgrundlaget blev lagt frem til politisk drøftelse på juni møderne, hvor det blev besluttet at udarbejde tre forskellige anlægsforslag til budgetforhandlingerne for 2022, og samtidig lave en omfattende inddragelsesproces af borgere og interessegrupper hen over efteråret 2021.

Visionen for et nyt kulturhus i Dams Gård

I rådgivernes beslutningsgrundlag er det formuleret, at visionen for det kommende kulturhus hviler på tre ben: 

  1. Kulturhuset skal føre til en styrkelse af Rønne som Bornholms hovedby.

  2. Kulturhuset skal være indholdsmæssigt ambitiøst, og det skal gøre en forskel for den enkelte borger.

  3. Kulturhuset skal bidrage til en positiv udvikling og vækst for de involverede kulturinstitutioner Kulturhuset skal bidrage til en positiv udvikling og vækst for de involverede kulturinstitutioner.
De tre forskellige scenarier lever på forskellig vis op til dette fælles grundlag.

Sammenligning af scenarierne:

ScenarienavnVisionenFunktionerEffekt
Scenarie 1 – "Foreningshuset Dams Gård"

3. Kulturhuset skal bidrage til en positiv udvikling og vækst for de involverede kulturinstitutioner

Musikhus

Kulturskole

Div. foreninger

Udescene

 

Huset vil være et løft for såvel foreningerne og Kulturskolen samt i mindre grad Musikhuzet. Det vil dog ikke have den store effekt på Rønne som by, da huset ikke vil være åbent for andre end dem, der har billet eller betalt et kontingent.

Scenarie 2 –

"Kulturhuset Dams Gård"

2. Kulturhuset skal være indholdsmæssigt ambitiøst og gøre en forskel for den enkelte borger

3. Kulturhuset skal bidrage til en positiv udvikling og vækst for de involverede kulturinstitutioner

Musikhus

Kulturskole

Div. foreninger

Udescene

Frivilligsekretariat

Frivillig café

Huset vil være et løft for såvel foreningerne, Musikhuzet og Kulturskolen. Med en stort fokus på udviklingen af frivillighedskulturen og dermed driften af en café i centrum af huset, vil dette scenarie kunne skabe et nyt fællesskab i centrum af Rønne. Scenariet vil på sigt være en trussel for at Rønne Bibliotek på dets nuværende placering.

Scenarie 3 –

"Kulturens Hus på Bornholm"

1. Kulturhuset skal føre til en styrkelse af Rønne som Bornholms hovedby

2. Kulturhuset skal være indholdsmæssigt ambitiøst og gøre en forskel for den enkelte borger

3. Kulturhuset skal bidrage til en positiv udvikling og vækst for de involverede kulturinstitutioner

Musikhus

Kulturskole

Bibliotek

Div. foreninger

Udescene

Sekretariat + stab

Kommercielt drevet spisested

Fælles indgang fra Store Torv

 

Et samlet hus for de tre kulturinstitutioner, div. foreninger og andre kulturaktører på Bornholm, vil have en markant effekt i forhold til den enkelte borger, den enkelte institution, forening, kulturaktør og for Rønne.

Det vil betyde et samlet løft for kulturen på Bornholm.
Politisk Behandling

24/6-2021 - Nyt kulturhus i Rønne