Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Projekter Rønne Byudvikling

Rønne Byudvikling

Baggrund

I 2019 godkendte kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune enstemmigt den strategiske udviklingsplan, der var blevet udarbejdet med støtte fra Realdania. Efterfølgende blev der i budgetaftalen for 2020, som alle partier stod bag, afsat i alt 3,3 millioner kroner til videreudvikling af den strategiske udviklingsplan. Med udgangspunkt i de strategiske anbefalinger fra udviklingsplanen, blev der udvalgt to projekter som byudviklingen skulle arbejde med i første fase. Et nyt kulturhus i centrum af Rønne og udviklingen af en helhedsplan for det rekreative område omkring Nørrekås Lystbådehavn.

Projekterne har potentiale til grundlæggende at ændre den måde Rønne fungerer på ved at samle kulturelle funktioner i bymidten, forbinde byen til havnen og havet, og gentænke de centrale byrum med mennesket i centrum. Projekterne er centrale for, at Rønne kan udvikles som en sammenhængende hovedby på Bornholm, som en attraktiv hverdagsby for borgerne i Rønne og en indbydende ankomstby for øens gæster.

Processen

Efter vedtagelsen af udviklingsstrategien vedtog kommunalbestyrelsen først at afsætte midler til at igangsætte en treårig udviklingsproces med fokus på udviklingsprojekterne Byens Hus / Torv på Tværs, som siden har skiftet navn til det mere overordnede navn kulturhuset, og Nørrekås, og har siden afsat 15 mio. kr. som første del af anlægsmidlerne til et nyt kulturhus. Realdania, som også var del af arbejdet med den strategiske udviklingsplan, besluttede at gå ind i arbejdet med at udvikle Byens Hus samt Torv på Tværs og bidrager i den sammenhæng finansielt til udbuddet af en rådgiveropgave, der har til formål at afsøge forskellige scenarier for et nyt kulturhus og lave en ny helhedsplan for det rekreative område ved Nørrekås. Lokale & Anlægsfonden besluttede at oprette en rådgivningssag på udviklingen af Rønne og deltager i arbejdet som sparringspartner for styregruppen. 

Processen med at udvikle et arkitektkonkurrenceprogram for det kommende Byens Hus/Torv på Tværs og en helhedsplan for Nørrekås og ankomstpladsen blev udbudt som en samlet opgave til et tværfagligt team af rådgivere indenfor proces, programmering af kulturhusbyggerier, fysisk planlægning og trafikplanlægning.

Dette arbejde med at udvikle grundlaget for en arkitektkonkurrence og en helhedsplan for Nørrekås blev sat i gang i november 2020 og pågår.


Kontakt

Projektleder Sofie von der Pahlen

Sofie.pahlen@brk.dk

Tlf: 24616506

 

Sekretær Anette Rasmussen

Anette.Rasmussen@brk.dk

Politisk Behandling

Dagsordenspunkterne kan søges frem her ved at vælge årstal, udvalg, mødedato og punkt.

27/6-2019 - Kommunalbestyrelsen - Strategisk udviklingsplan 

29/6-2020 - Kommunalbestyrelsen - Anlægsbevillinger til strategisk udvikling af Rønne (projektkommissorium)

30/9-2020 - ØEPU - Udbud af rådgiveropgave - Arkitektkonkurrence og helhedsplan

8/10-2020 - Kommunalbestyrelsen -  Kommissorium (revideret) for Rønne + rev. tids- og procesplan 

9/6-2021 - ØEPU - Anlægsforslag til budget 2022

3 scenarier for et nyt kulturhus, midlertidigt ungdomshus i remisen og realisering af fase 1 i helhedsplanen 

23/9-2021 - Kommunalbestyrelsen - Budget 2022, 1. behandling

Styregruppe

Søren Møller Christensen - Leder af Plan og Udvikling (formand)

Louise Lyng Bojesen - Centerchef for Natur, Miljø og Fritid

Kim E. Pedersen - Leder af Ejendomsservice

Palle Kreutzberg Tourell - Leder af Veje, Havne og beredskab

Sofie von der Pahlen – Projektleder i Plan for Rønne Byudvikling (sekretær)

Henrik Lund – Projektchef i Realdania (kun Byens Hus / Torv på Tværs)

Ola Mattsson – Udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden (ingen beslutningskompetence)

Jens Øyås Møller - Udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden (ingen beslutningskompetence)