Del på facebook

Områdefornyelse i Hasle

Sidste nyt

Officiel indvielse af Hasle havnebad fredag den 16. august 2013 kl. 15.00
læs mere....


Vinterbadeklub i Hasle Havnebad
Der skal dannes en vinterbadeklub tilknyttet havnebadet i Hasle Havn. Klubben bliver ø-dækkende og klubbens medlemmer får adgang til saunaen ved betaling af kontingent.
Hvis man er interesseret i at være med i en vinterbadeklub eller høre mere, så kan man skrive til Gugga Zakariasdottir på gugga.zakariasdottir@brk.dk
  

Baggrund

Efter at regionskommunen havde modtaget diverse henvendelser
fra by- og borgerforeninger med ønske om opstart af nye
byfornyelsesprojekter, vurderede Teknik- & Miljøudvalget på deres
møde i april 2006, at under forudsætning af, at kommunen fik
tildelt en udgiftsramme til områdefornyelse, ville der være behov og
mulighed for at igangsætte yderligere et områdefornyelsesprojekt,
når det igangværende Gudhjem projekt afsluttede i 2007.
Kommunalbestyrelsen indkaldte herefter projektønsker. Der
indkom to ansøgninger, fra AakirkeBytinget og fra Hasle Byting.
Efter afholdte borgermøder, besluttede kommunalbestyrelsen at
fremsende en ansøgning om reservation af udgiftsramme til et
områdefornyelsesprojekt for Hasle by.

Tilsagn

 

Byfornyelsesprogrammet er nu godkendt af Velfærdministeriet.

 

Læs brev fra Velfærdsministeriet