Del på facebook

Østerlars og Klemensker

Stier omkring Østerlars og Klemensker

Bornholms Regionskommune har i en årrække sammen med de to lokale projektgrupper i Østerlars og Klemensker gennemført projektet ”Liv i småbyerne – Ud på landet” senere omdøbt til ”Stier omkring Østerlars og Klemensker”. Projektet er færdigt. Der er etableret stier omkring begge byer samt etableret anlæg til bedre udnyttelse af byernes grønne rum rekreativt. Der er lavet artikler om byerne samt kort og informationstavler der fortæller om stierne samt nogle af de ting man møder på sin vej langs stierne. Der er lavet partnerskabsaftaler i de to byer omkring fremtidig vedligeholdelse af stisystemerne og etablerede anlæg. I partnerskabsaftalerne er alle elementer der er etableret i projektet beskrevet.

​Klemensker

 
 
 

Østerlars

 

Partnerskabsaftalen med Østerlars kan ses her.
• Bilag med fredede områder
• Bilag Hestatorred ejerforhold
• Bilag markeringspæle og elementer langs stierne

 

Bidragsydere

 

Tak til følgende som har bidraget til projektet:

  • Friluftsrådet
  • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
  • Lokale og anlægsfonden
  • Lokal AktionsGruppe Bornholm (LAG-Bornholm), Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og EU
  • Realdania


Klik her for at se en oversigt over samtlige bidragsydere og deres logoer.

 
Mulighedernes Land

-

Mulighedernes Land​

www.MulighedernesLand.dk