Del på facebook

Gennemførte projekter 2018-2021

​Her kan du følge med i, hvilke tiltag realiseres i den 5-årige projektperiode.

Under indsatsområdet Nye Tilgængelige Byrum i Bymidten

I anden halvdel af 2019, blev der udarbejdet en dispositionsplan for det første anlægsprojektet, Naturtorvet, fase 1, som første skridt i at realisere helhedsplanen. Naturtorvets første del blev anlagt i juni-juli 2020, efter nogle måneders forsinkelser grundet COVID19.


Under indsatsområdet Rekreative og Grønne Tilbud og Aktiviteter

I Sdr. Byskov blev Festpladsens rekreative muligheder forbedret med opførelse af en bålhytte, støttet af både LAG og områdefornyelsesmidler, og renoveringen af Vikingehytten. Borgerforeningen sørgede herudover for opsætning af naturlegeredskaber for fondsmidler, som blev bevilget Borgerforeningen som resultat af forbedringerne under områdefornyelse. 

I sidste halvdel af 2020, påbegyndtes arbejdet under Borgerforeningens paraply med etablering af et hundeluftningsområde. Dette projekt er planlagt til at have sin opstart i løbet af efteråret 2021.