Gås AAkirkeby
Del på facebook

Hvad kan vi sætte mål for

I Aakirkeby, satses der på udvikling. I Aakirkeby, er der et ønske om at forstærke og understøtte det gode byliv, der allerede eksisterer. Og dette er nødvendigt, hvis Aakirkeby i fremtiden skal være en moderne by med et varieret handelsliv og aktive og gode fællesskaber, som kan tiltrække unge familier. Der er derfor et behov for at bevare og videreudvikle Aakirkeby, så et varieret butiks- og foreningsliv fastholdes og danner grobund for at attraktivt bosætningsmiljø.

Handelslivet, foreninger og borgere bliver nu inddraget for at kortlægge byens potentialer og udfordringer. Bornholms Regionskommune har bevilget midler til udarbejdelse af et idekatalog og projektprogram. I projektgrupper - bestående af borgere og repræsentanter fra erhvervs- og foreningslivet og en projektleder fra BRK - vil vi diskutere forskellige temaer, sætte mål, udvikle idéer og kortlægge behovene for udvikling af byen. Byen får en handleplan for, hvordan den fremadrettet skal udvikles samt hvad, der kan satses på.

Hvad kan vi sætte mål for?

  • Byens identitet
  • Byens bebyggede struktur: Bymidte, Byrum, Boligområder, Industriområde, Fredede bygninger, Bevaringsværdi, mv
  • Byens landskab: Natur, Landbrug/Kulturlandskab, Terræn, Beplantningsstruktur, Parker, Grønne lommer, Landskabskile, mv
  • Byens forbindelser og infrastruktur: Veje, Stier, Parkering, Omfartsvejen, Busser, Klimasikring, mv
  • Byens funktioner: Bolig, Handel og Erhverv, Uddannelse, Offentlig service, Foreningslivet, Kulturlivet, Byliv, mvByens funktioner: Bolig, Handel og Erhverv, Uddannelse, Offentlig service, Foreningslivet, Kulturlivet, Byliv, mv

Har du ideer til, hvordan din by skal udvikle sig? Drømmer du om et helt særligt projekt, eller synes du, der mangler noget i Aakirkeby? Har du viden om noget særligt, som vil inspirere til nye idéer?

 

Bidrag med din viden og dine tanker, ideer og drømme ved at skrive til mugen.adler@brk.dk

 

Center for Erhverv, Byg og Sekretariat

Aakirkeby

Udvikling af Aakirkeby

Visioner for Aakirkeby

Fokusområder

Bymidte
Medborgerhus
Boliger
Trafik
Rumforløb

 

vej ind til AAkirkeby

Mødereferater

2. maj 2018