Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Projekter Vi mødes i det grønne

Vi mødes i det grønne

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Vi mødes i det grønne er et kommunalt, borgerdrevet områdefornyelsesprojekt. Bornholms Regionskommune driver og udfører projektet i tæt samarbejde med by-, borger- og idrætsforeninger i de fire bornholmske byer Aarsballe, Klemensker, Nyker og Rø, som til sammen går under navnet 4-Kløver-Klyngen. 

Projektet betyder, at der i løbet af 2024 og 2025 kommer i alt ni nye mødesteder i naturen i og omkring de fire byer. 
I deres arkitektoniske udformning vil de nye mødesteder fremhæve det enkelte steds kvaliteter og tage udgangspunkt i naturværdierne i området. 
Projektet har også fokus på de stier og mindre veje, som allerede i dag i en vis udstrækning forbinder mødestederne. Det skal gøres nemmere og tryggere at færdes for både unge, ældre og dem midt i mellem. 
Bedre skiltning og vejvisning skal hjælpe borgere og gæster til, hvordan de kan komme omkring i området og få øje på oplevelser og værdier.  

Vi mødes i det grønne skal synliggøre kultur- og naturværdier og landsskabskvaliteter i og omkring klyngens byer. Det skal bidrage til at styrke livskvaliteten og sammenholdet blandt borgerne ved at inspi​rere flere til at benytte de udendørs mødesteder og gøre brug af den nære natur til samvær og bevægelse i dagligdagen.

Ved at rykke tættere sammen og i højere grad benytte hinandens tilbud, er det målet at styrke og opgradere attraktionen og kvaliteterne ved klyngens byer og naturområder. Vi mødes i det grønne bidrager derfor til, at de fire lokalsamfund fortsat er attraktive at besøge og bo i.

​​​Tidsplan

​Projektet blev politisk godkendt i marts 2023. Faciliteterne vil stå færdige senest i efteråret 2025. 


Fondene bag projektet​

Vi mødes i det grønne er støttet af de nationale fonde Realdania og Lokale- og Anlægsfonden samt Sparekassen Bornholms Fond. 
Realdania.png

Lokale_og_anlægsfonden.png

Sparekassen_logo.png

4-Kløver-Klyngen

​​​​​​Det bornholmske klyngesamarbejde er startet som en del af kampagnen Landsbyklynger på initiativ af ​Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden. Som en opfølgning lancerede de i 2019 kampagnen Mødestedet for de etablerede Landsbyklynger i Danmark. 

Borgerforeningerne Aarsballe, Klemensker, Nyker og Rø har siden sommeren 2017 samarbejdet om, at styrke deres fælles attraktion via et klyngesamarbejde. Klyngesamarbejdet er de fire bornholmske indlandsbyers svar på de udfordringer, som de og andre mindre byer i Danmark står overfor, som følge af mange års strukturforandringer i landbruget og centraliseringer i den offentlige og private service. Ved at rykke tættere sammen, og i højere grad benytte hinandens tilbud, er det målet at styrke og opgradere de aktiver, som Klyngen stadig har i behold, så de fire lokalsamfund fortsat vil være attraktive at bo i og besøge.

Hvad kommer til at ske?

Projektet betyder, at der i løbet af 2024 og 2025 kommer i alt ni nye mødesteder i naturen i og omkring de fire byer Aarsballe, Klemensker, Nyker og Rø.

I præsentationen her kan du få et indblik i, hvad der er i vente. 

Kontaktpersoner

Bornholms Regionskommune:

Projektleder Rocio de la Aurora Jensen Rocio.Jensen@brk.dk

Styregruppen i 4-Kløver-Klyngen:

formand Lene Koefoed, lene@4kloverklyngen.dk 

næstformand Irene Dunker, irene@4kloverklyngen.dk

Fra arkitekterne

Vi mødes i det grønne udføres i samarbejde med Matters arkitekter. 

Her kan du se Skitseprojekt 2,0 fra Matters Arkitekter, oktober 2023.