Bøger
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Det endelige budget 2023 kan nu ses samlet

Det endelige budget 2023 kan nu ses samlet

25-11-2022

Har du lyst til at dykke dybere ned i det endelige, vedtagne budget for Bornholms Regionskommune 2023 ligger det nu tilgængeligt her på hjemmesiden

Du finder det her 

I budgettet findes de overordnede tal for budgettet. Det samlede budget for 2023 er på 3,19 mia. kr. (3.190.000.000 kr.)

Kort om budget 2023

Da indtægterne er mindre end de planlagte udgifter, er det besluttet at tage 40 mio. kr. fra kommunens kassebeholdning til at få balance i budgettet.

Indtægterne kommer især fra personskatter. Budgettets indtægter herfra udgør knap 57 procent af de samlede forventede indtægter.


Sammen med budgettet finder du også beskrivelse af de forslag, der udgør en del af ændringerne til budgettet.

Oversigt over alle ændringer til budgettet kan ses i bind 1 af budgettet.

Heri kan du også læse mere om de forhold, der ligger til grund for budgettet for det kommende år.

Når hovedparten (57 procent) af indtægterne kommer fra personskatter, betyder det noget, hvor mange mennesker, der bor på Bornholm, hvor mange af disse, der er i beskæftigelse, og hvad de tjener.

I budgettet kan læses mere om antallet af tilflyttere/fraflyttere, hvor mange der fødes og dør og hvor mange, der er i beskæftigelse. Du kan også se, hvor meget der betales i skat på Bornholm sammenlignet med resten af landet.

Herunder ses et udpluk af de tabeller og grafer, der findes i budgettet:

 Nettotilflytning.jpg

arbejdsstyrken.jpg

Lidt om Bornholms befolkningssammensætning
Som man kan se, så flyttede 89 flere personer til Bornholm i 2021, end der flyttede fra øen. I 2020 var ca. 16.000 personer i beskæftigelse. Vi er blevet færre i aldersgruppen 16-66 år gennem de sidste 10 år, men antallet af beskæftigede er ikke faldet helt så meget. 

I forhold til udgifterne har det f.eks. betydning, hvor mange børn, der skal passes eller i skole og hvor mange ældre, der har behov for hjemmehjælp.

Ændringer i befolkningens aldersfordeling har dermed betydning for både indtægter og udgifter. Budgettet korrigeres derfor også hvert år forud for budgetforhandlingerne i forhold til Bornholms alderssammensætning.

Flere børn i 2023
Der forventes i 2023 at være flere børn i alderen 0-5 år, hvorved der skal tilføres penge til dagtilbuddene, mens antallet af børn i skolealderen forventes at falde en smule. Samlet set forventes det, at der er flere børn på øen i 2023.

Mens der i landet som helhed forventes at blive flere 17-64-årige, forventes der her et fald på Bornholm.

Antallet af 65+-årige stiger samlet set, men stigningen ligger primært i aldersgruppen fra 75 år og opefter.

Dermed forventes flere kommunale serviceydelser, mens der samtidig forventes færre indtægter. 

Hvad bruges pengene på
Udgifterne i budgettet fordeler sig således:

graf over udgifter 

I budgettet kan du også læse mere om de samlede ændringer på hvert af de politiske udvalgs områder, og se hvor meget, der er sat af til anlægsarbejder.

F.eks. kan det ses, at selv om udgifterne til overførselsindkomster udgør den største type af udgifter, så er der et fald i udgifterne på Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets område som følge af, at der forventes væsentligt færre overførselsudgifter.

På Børne- og Skoleudvalgets område stiger budgettet med næsten 5 procent, som både skyldes, at der er flere børn på øen, og at der i det hele taget forventes flere udgifter til børn og unge.

Som en del af det samlede budgetmateriale fra det vedtagne budget finder du også en beskrivelse af de bevillinger, som budgettet er opdelt i (se bind 2). Her kan der læses om, hvad pengene på hvert område er forudsat anvendt til.

Vi håber, at du har fået lyst til at dykke ned i budgettet, og at denne opsummering var brugbar for dig.

Venligst, Center for Økonomi og Personale.