Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi Budget 2023

Budget 2023

​Her på siden kan du følge budgetprocessen frem mod et vedtaget budget 2023.

Herunder findes tids- og procesplan over de enkelte dele til det samlede budget.

Dato/ periodeAktørBeskrivelse af aktivitet
16. februar
ØKUSag med budgetproces og budgetvejledning
24. februarKBSag om budgetproces og budgetvejledning til orientering
23. martsØKU

Sag med orientering om kommunens økonomiske situation i 2023 og beslutning om spareramme

Sag med befolkningsprognose

24. martsFagudvalgOrientering til fagudvalg om Økonomi- og Klimaudvalgets beslutning om spareramme

4,-6. april

(ØKU 19. april)

Alle udvalgSpareforslag: Gennemgang på overskriftsniveau og med foreløbige beløb af de spareforslag, som hvert center arbejder med
19. aprilØKUSag om tilpasninger af budgettet til den demografiske udvikling (demografikorrektioner)

2.-5. maj

(ØKU 11. maj)

Alle udvalg og centre

Dialogmøder mellem udvalg og centre

Spareforslag: der arbejdes videre med beskrivelser af spareforslag

30. maj-1. juni

(ØKU 8. juni)

Alle udvalg

 

Sager med økonomiske konsekvenser for budget 2023 bør senest være behandlet af fagudvalgene inden de oversendes til at indgå i budgetdrøftelserne

Sager med konkrete spareforslag til oversendelse til budgetforhandlingerne

Medio juni Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2023 forventes klar
22. juniKBBudgetseminar 1
24. juni Spareforslag og øvrige forslag sendes i høring/til kommentering (frist 11. august)
1. juli  Social- og Indenrigsministeriets udmelding om skatter, tilskud og udligning
5. augustKBFrist for partierne til at indsende nye forslag, der skal beregnes af administrationen. Beskrivelse af forslag skal sendes til direktionen på mail senest den 5. august.
11. augustHMU m.fl.Høringsperioden / udtalelsesperioden slutter
11. augustEksterne parterFrist for eksterne parter til at sende ansøgninger til budget 2023. Ansøgning skal sendes til borgmester og kommunaldirektør.
18. augustKBBudgetseminar 2
18. augustHMU og KBDialogmøde mellem HovedMED og kommunalbestyrelsen (HovedMED planlægger)
25. augustKBTilbagemelding på nye beregninger til partierne sendes til kommunalbestyrelsen
30. augustKBPartierne fremsender deres budgetforslag til Økonomi og Personale samt kommunalbestyrelsen
1.-2. septemberKB Budgetforhandlinger
8. septemberGr.formændEvt. gruppeformandsmøde i forligskredsen om budgetforligsemnerne
12. septemberHMU m.fl.Nye og ændrede forslag fra budgetforhandlinger sendes i høring og til kommentering (frist den 26. september)
14. septemberØKU

Sag om budgetkorrektioner til 2023 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet mv.

1. behandling af budgetforslaget

22. septemberKB1. behandling af budgetforslaget
26. septemberKB Der henstilles til at ændringsforslag fremsættes seneste denne dato
26. septemberHMU m.fl.Høringsperiode / udtalelsesperiode for nye og ændrede forslag fra budgetforhandlingerne slutter
SeptemberBorgmesterBorgmestermøde i KL-regi
5. oktoberØEPU2. behandling af budgettet
13. oktober KB 2. behandling af budgettet

28.-30. nov.

(ØKU 7. dec.)

Alle udvalgDialogmøder mellem udvalg og centre om det vedtagne budget