Billede af lup og graf
Del på facebook

Regnskab

Bornholms Regionskommunes regnskabsår følger kalenderåret.

Det senest udarbejdede regnskab er for regnskabsår 2017.

Regnskabet for 2018 ventes fremlagt med henblik på endelig godkendelse for kommunalbestyrelsen på mødet den 27. juni 2019.

Overskud på regionskommunens regnskab for 2017

Regionskommunens årsregnskab viser igen et pænt overskud, hvilket er et tilfredsstillende resultat kommunen og er med til at stabilisere kommunens økonomi, lyder det fra borgmester Winni Grosbøll.

Der var budgetteret med et underskud på 9,9 mio. kr. på det skattefinansierede område, men det endelige regnskabsresultat viser et overskud på 18,4 mio. kr. Og det samlede regnskabsresultat, som inkluderer et overskud på forsyningsområdet på 7,2 mio. kr., viser et overskud på i alt 25,6 mio. kr.  Overskuddet er genereret af et væsentligt mindreforbrug på 31 mio. kr. vedrørende den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet i forhold til Regionen.

"Det er fortsat et betydeligt fald i den generelle ledighed og en udvidet sæson, som har denne positive indflydelse på kommunens økonomi. Vi har haft succes med at få ledige i arbejde, herunder også vores nye medborgere – flygtningene - og det er glædeligt, at det også kan ses i økonomien," siger borgmester Winni Grosbøll.  

Det samlede regnskabsresultat for 2017 er noget mindre end det i året 2016, som var 94,5 mio. kr.  En del af forklaringen er, at flere anlægsprojekter, som var planlagt til at blive gennemført i 2016, blev udskudt og først gennemført i 2017. Det gælder blandt andet; skolerenoveringer, køkkener til dagtilbud og renovering af svømmehallen ved Søndermarkshallen. Anlægsudgifterne løb op på 79,9 mio. kr., hvilket er mere end det oprindelige budget, der havde et forventet forbrug på 68 mio. kr. Der er desuden i løbet af året 2017 blevet givet en ekstraordinær tillægsbevilling på 22 mio. kr. til ældreområdet.

"Regionskommunen befinder sig i øjeblikket på ret kurs, og der er masser af gode grunde til at jeg går fremtiden i møde med stor optimisme" siger Winni Grosbøll.

Resultatet af regnskab 2017

Det samlede resultat af den kommunale virksomhed udviste for 2017 et overskud på 25,6 mio. kr. sammenlignet med det oprindeligt budgetterede underskud på 3,5 mio. kr.

Der er budgetmæssigt overført 10 mio. kr. mere til 2018 i forhold til overførslen til 2017 på anlægssiden, hvilket har haft en positiv indvirkning på årets resultat. 

 

Årsregnskabet er opdelt i en skattefinansieret del og en brugerfinansieret del. Den brugerfinansierede del omhandler BOFA samt klimatilpasningsprojekter.

Skattefinansieret del

Det samlede resultat af det skattefinansierede område (drift + anlæg) udviser et overskud på 18,4 mio. kr. imod et oprindeligt budget­teret underskud på 9,9 mio. kr.

På anlægsområdet er udgiften inkl. jordforsyning 78,5 mio. kr. mod det oprindelige budget på 67,9 mio. kr.

Brugerfinansieret del

Den brugerfinansierede del udviser et overskud på 7,2 mio. kr., hvor der i det oprindelige budget var forudsat et overskud på 6,3 mio. kr.

Find hele regnskab 2017 årsberetning i boksen her på siden.

Du kan også finde regnskaber fra tidligere regnskabsår.

Regnskab 2017

Kommunalbestyrelsen har den 28. juni 2018 godkendt regnskabet for 2017.

Regnskab 2017 årsberetning