Billede af lup og graf
Del på facebook

Regnskab

Bornholms Regionskommunes regnskabsår følger kalenderåret.

Det senest udarbejdede regnskab er for regnskabsår 2018, som blev vedtaget på kommunalbestyrelsens møde 27. juni 2018.

Regnskab og årsbretning 2018

Regnskab 2018

Kommunalbestyrelsen har den 27. juni 2019 godkendt regnskabet for 2018.

Regnskab og årsberetning 2018