Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Rapport fra kommunens whistleblowerordning 2023

Rapport fra kommunens whistleblowerordning 2023

27-03-2024

​​​​​​Kommunens whistleblowerordning har i alt modtaget to henvendelser i året, der er gået. Ordningen skal sikre, at ansatte anonymt kan indberette mistanke om ulovligheder eller alvorlige forhold i vores organisation.

De to indberetninger fra 2023 er begge afsluttede og førte ikke til yderligere.

  • Dene ene omhandlede en personalesag vedrørende brug af kommunens biler. Sagen er afsluttet under henvisning til bagatelagtige forhold i relation til lovens anvendelsesområde.

  • Den anden omhandlede en personalesag vedrørende samarbejdsvanskeligheder. Sagen blev afsluttet under henvisning til, at der på det foreliggende grundlag ikke var mulighed for at konstatere, hvad sagen konkret drejede sig om. Det var heller ikke muligt at foretage yderligere undersøgelser af sagen, da personen bag indberetningen ikke vendte tilbage på forespørgsel om uddybning og præcisering af klagens indhold.

Se hele rapporten
Læs om kommunens whistleblowerordning


Lovkrav om kommunal whistleblowerordning og årlig rapportering
Det er ved lov fastlagt, at alle kommuner skal have en whistleblowerordning, og at der også skal foretages en årlig rapportering om brugen af ordningen.
Lov om beskyttelse af whistleblowere (retsinformation.dk)

Rapport 2023

Rapport om indkomne sager i Bornholms Regionskommunes whistleblowerordning 2023

Rapport 2023 Whistleblower