Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Organisation Personale Whistleblowerordning

Whistleblowerordning

​​​​​​Whistleblowerordningen i Bornholms Regionskommune er et tilbud til alle, der er ansat i Bornholms Regionskommune. Whistleblowerordningen er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

Formålet med ordningen er at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder, at beskytte ansatte der indgiver oplysninger. Og at sikre, at de indgivne oplysninger bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af fejl og ulovligheder.

Whistleblowerordningen giver kommunens ansatte mulighed for at videregive information om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Bornholms Regionskommune uden at frygte for ansættelsesretlige reaktioner.

Ordningen skal ses som et supplement til den interne dialog og åbenhed, der altid bør være i kommunen. Her er de almindelige muligheder blandt andet at gå til egen leder, sin tillidsrepræsentant eller sit fagforbund.

For at sikre uafhængighed, sikkerhed og habilitet i sagsbehandlingen er whistleblowerordningen organisatorisk delt mellem to af kommunens ti centre: Økonomi og Personale (ØP) samt Regional Udvikling, It og Sekretariat (RIS).

Rapporter

Fra 2022 skal der ifølge Lov om Offentlighed i Forvaltningen hvert år offentliggøres en rapport om brugen af kommunens whistleblowerordning.

Rapporterne finder du her:

Rapport 2022
Rapport 2023