Del på facebook

Chefgruppen

chefgruppen 800x.jpgChefgruppen i Bornholms Regionskommune januar 2020.
Fra venstre: Allan Westh, Trine Dorow, Claus Stensgaard Jensen, Johannes Nilsson, Trine Schloss Pedersen, Anders Fløjborg (er stoppet pr. 11.06.2020), Louise Lyng Bojesen, Bjarne Freund-Poulsen, Birgit Mortensen, Michael Hansen Bager (er stoppet hos BRK pr. 28.2.2020) ny chef Margrethe Vogt Thuesen (ikke på foto, begyndt 01.06.2020), Karina Nørby, Claus Munk, Stine Hansen.
 

Kontaktinformation

Kommunaldirektør Johannes Nilsson 
Johannes.Nilsson@brk.dk
Tlf. 56 92 10 01
Mobil 30 36 92 66
 
Koncerndirektør Claus Stensgaard Jensen
Claus.Stensgaard.Jensen@brk.dk  
Tlf. 56 92 10 02
Mobil 30 18 19 97

Servicedirektør Trine Dorow
Trine.Dorow@brk.dk
Tlf. 56 92 10 03
Mobil 30 18 18 00
 
Centerchef Allan Westh
Center for Job, Uddannelse og Rekruttering
Allan.Westh@brk.dk
Tlf. 56 92 38 40
Mobil 30 18 18 84
 
Centerchef Louise Lyng Bojesen
Center for Natur, Miljø og Fritid
Louise.Lyng.Bojesen@brk.dk
Tlf. 56 92 20 59
Mobil 30 18 14 15
 
Centerchef Bjarne Freund-Poulsen
Center for Ejendomme og Drift
Bjarne.Freund-Poulsen@brk.dk
Tlf. 56 92 50 05
Mobil 30 18 16 22
 
Centerchef Stine Hansen
Center for økonomi og personale
Stine.Hansen@brk.dk
Tlf. 56 92 10 64
Mobil 30 18 23 56
 
Centerchef Trine Schloss Pedersen
Center for Skole
Tlf. 56 92 12 67
Mobil 61 38 49 71

Centerchef Karina Nørby
Center for Sundhed og ForebyggelseKarina.Noerby@brk.dkTlf. 56 92 12 68
Mobil 40 17 89 96

Centerchef Margrethe Vogt Thuesen
Center for Psykiatri og HandicapMargrethe.Thuesen@brk.dkTlf. 56 92 78 02
Mobil 23 81 17 29
 
Centerchef Birgit Mortensen
Center for Ældre
Birgit.Mortensen@brk.dk
Tlf. 56 92 54 05
Mobil 30 18 18 27
 
Centerchef Claus Munk
Center for regional udvikling, It og sekretariatet
claus.munk@brk.dk
Tlf. 56 92 10 10
Mobil 30 18 19 64
 
Centerchef Ann Rubæk-Nielsen (konstitueret pr. 11.06.2020)
Center for Børn og Familie
Tlf. 56 92 44 62
Mobil 30 18 17 81