Del på facebook

Chefgruppen

 chefgruppen, snorrebakken.jpg
​Chefgruppen i Bornholms Regionskommune

​Fra venstre: Stine Hansen, Louise Lyng Bojesen, Bjarne Freund-Poulsen, Ann Rubæk Nielsen, Iben Kyhn Riis, Christina Thorén Lilliedal, Lillian Rasch Madsen, Sine Sunesen, Allan Westh, Trine Schloss Pedersen (er stoppet i BRK 31.12.2022), Trine Dorow, Margrethe Vogt Thuesen, Claus Munk.

Kontaktinformation 

Kommunaldirektør Sine Sunesen
Sine.Sunesen@brk.dk  
Tlf. 56 92 10 01

Mobil 21 15 15 04.


Velfærdsdirektør Trine Dorow 
Trine.Dorow@brk.dk
Tlf. 56 92 10 03.
Mobil 30 18 18 00.
 
Direktør Lillian Rasch Madsen
Lillian.Rasch.Madsen@brk.dk
Tlf. 56 92 10 02Mobil 21 30 32 08.
 
Centerchef Allan Westh
Center for Job, Uddannelse og Rekruttering
Allan.Westh@brk.dk
Tlf. 56 92 38 40.
Mobil 30 18 18 84.
 
Centerchef Louise Lyng Bojesen
Center for Natur, Miljø og Fritid
Louise.Lyng.Bojesen@brk.dk
Tlf. 56 92 20 59.
Mobil 30 18 14 15.
 
Centerchef Bjarne Freund-Poulsen
Center for Ejendomme og Drift
Bjarne.Freund-Poulsen@brk.dk
Tlf. 56 92 50 05.
Mobil 30 18 16 22.
 
Centerchef Stine Hansen
Center for Økonomi og Personale
Stine.Hansen@brk.dk
Tlf. 56 92 10 64.
Mobil 30 18 23 56.
 
Centerchef Jesper Stjernfeldt Petri
Center for Skole
Jesper.Stjernfeldt.Petri@brk.dk
Tlf. 56 92 12 66.
Mobil 21 30 17 47.

Centerchef, Iben Kyhn Riis
Center for Sundhed og Forebyggelse
Iben.Kyhn.Riis@brk.dk
Tlf. 56 92 12 68.
Mobil 24 78 63 67.

Centerchef Margrethe Vogt Thuesen
Center for Psykiatri og HandicapMargrethe.Thuesen@brk.dkTlf. 56 92 78 02.
Mobil 23 81 17 29.
 
Centerchef Christina Thorén Lilliedal
Tlf. 56 92 12 95.
Mobil 29 12 32 21.
 
Centerchef Claus Munk
Center for Regional Udvikling, It og Sekretariatet
claus.munk@brk.dk
Tlf. 56 92 10 10.
Mobil 30 18 19 64.
 
Centerchef Ann Rubæk-Nielsen
Center for Børn og Familie
Ann.Rubaek-Nielsen@brk.dk
Tlf. 56 92 44 62.
Mobil 30 18 17 81.