Del på facebook

Chefgruppen

 chefgruppen, snorrebakken.jpg
​Chefgruppen i Bornholms Regionskommune

​Fra venstre: Stine Hansen, Louise Lyng Bojesen, Bjarne Freund-Poulsen, Ann Rubæk Nielsen, Iben Kyhn Riis, Christina Thorén Lilliedal, Lillian Rasch Madsen, Sine Sunesen, Allan Westh, Trine Schloss Pedersen, Trine Dorow, Margrethe Vogt Thuesen, Claus Munk.

Kontaktinformation 

Kommunaldirektør Sine Sunesen
Sine.Sunesen@brk.dk  
Tlf. 56 92 10 01
Mobil 29 39 65 15

Velfærdsdirektør Trine Dorow 
Trine.Dorow@brk.dk
Tlf. 56 92 10 03.
Mobil 30 18 18 00.
 
Direktør Lillian Rasch Madsen
Lillian.Rasch.Madsen@brk.dk
Tlf. 56 92 10 02Mobil 21 30 32 08.
 
Centerchef Allan Westh
Center for Job, Uddannelse og Rekruttering
Allan.Westh@brk.dk
Tlf. 56 92 38 40.
Mobil 30 18 18 84.
 
Centerchef Louise Lyng Bojesen
Center for Natur, Miljø og Fritid
Louise.Lyng.Bojesen@brk.dk
Tlf. 56 92 20 59.
Mobil 30 18 14 15.
 
Centerchef Bjarne Freund-Poulsen
Center for Ejendomme og Drift
Bjarne.Freund-Poulsen@brk.dk
Tlf. 56 92 50 05.
Mobil 30 18 16 22.
 
Centerchef Stine Hansen
Center for økonomi og personale
Stine.Hansen@brk.dk
Tlf. 56 92 10 64.
Mobil 30 18 23 56.
 
Centerchef Trine Schloss Pedersen
Center for Skole
Tlf. 56 92 12 67.
Mobil 61 38 49 71.

Centerchef, Iben Kyhn Riis
Center for Sundhed og Forebyggelse
Iben.Kyhn.Riis@brk.dk
Tlf. 56 92 12 68.
Mobil 24 78 63 67.

Centerchef Margrethe Vogt Thuesen
Center for Psykiatri og HandicapMargrethe.Thuesen@brk.dkTlf. 56 92 78 02.
Mobil 23 81 17 29.
 
Centerchef Christina Thorén Lilliedal
Tlf. 56 92 12 95.
Mobil 29 12 32 21.
 
Centerchef Claus Munk
Center for regional udvikling, It og sekretariatet
claus.munk@brk.dk
Tlf. 56 92 10 10.
Mobil 30 18 19 64.
 
Centerchef Ann Rubæk-Nielsen
Center for Børn og Familie
Ann.Rubaek-Nielsen@brk.dk
Tlf. 56 92 44 62.
Mobil 30 18 17 81.