illustration til artikel
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Tidsplan for budgetprocessen for budget 2024 er klar

Tidsplan for budgetprocessen for budget 2024 er klar

16-03-2023

Økonomi- og Klimaudvalget har vedtaget hvordan budgetprocessen frem mod 2. behandlingen af budgettet for 2024 skal se ud. Dertil har udvalget besluttet en spareramme, som administration skal udarbejde spareforslag til.

Proces og budgetseminarer

Undervejs i processen afholdes budgetseminarer for den samlede kommunalbestyrelse. Det sker første gang den 22. juni, hvor kommunalbestyrelsen præsenteres for status på økonomien samt spareforslag, udvidelsesforslag og anlægsforslag, eksterne ansøgninger og andre sager med konsekvenser for økonomien i 2024. Den 22. august mødes kommunalbestyrelsen til det andet budgetseminar. Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsår 2024, som vedtaget med budget 2023. Men da status på økonomien det kommende år kan ændre sig undervejs i processen, dels som følge af beslutninger truffet af kommunalbestyrelsen, udviklingen inden for det enkelte område, økonomiaftalen for det kommende år osv. laves der løbende en status på, hvordan budgetbalancen vil se ud for det kommende år.

Sparekatalog

Onsdag den 8. marts besluttede Økonomi- og Planudvalget at bede direktionen udarbejde et sparekatalog på 119 mio. kr. Der er behov for at spare et trecifret millionbeløb, idet budget 2024 med vedtagelse af budget 2023 havde et minus på 94 mio. kr. og et kassetræk på 35 mio. kr. Kommunerne kender ikke vilkårene for økonomien for 2024, før der er indgået økonomi-aftale mellem KL og regeringen og før Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udmeldt tilskud og udligning, som forventes at ske 1. juli. En anden ubekendt i forhold til budgettet for 2024 er tilskuddet som særligt vanskeligt stillet kommune, som først kendes 1. september.

Budgetforhandlinger

Frem mod budgetforhandlingerne den 4.- og 5. september arbejdes der med kvalificering af spareforslag, anlægsforslag mv., spørgsmål til budgettet og løbende justering af budgetbalancen. 

Inddragelse i budgetprocessen

Der er planlagt to udtalelsesperioder / høringsperioder i budgetprocessen. De høringsberettigede parter er: Ældrerådet, Handicaprådet, Idrættens Videns- og Kompetenceråd samt Folke-oplysningsudvalget. MED-systemet får mulighed for at komme med bemærkninger, der kan kvalificere den politiske beslutning ved budgetforhandlingerne. Ud over muligheden for at udtale sig, så inddrages MED-systemet i udarbejdelsen af spareforslag før de forelægges i endelig form til politisk behandling. Høring af spareforslag mv. sker i perioderne 26.-18. august samt 13. - 27. september. Høringsmaterialet bliver lagt ud på brk.dk.

Læs mere og se hele tidsplanen for budgetprocessen her