billede til side
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi Budget 2024

Budget 2024

​Tidsplanen for processen frem mod budget 2024 er vedtaget og kan ses her nedenfor.

Dato/ periodeAktørBeskrivelse af aktivitet
8. februar
ØKUBudgetvejledning og proces
13. februarKBBudgetvejledningen fremsendes til orientering
8. martsØKU
Sag om kommunens økonomiske situation i 2024 og beslutning om spareramme
19. aprilØKU

Sag med befolkningsprognose

Sag om tilpasninger af budgettet til den demografiske udvikling.

Maj
Alle udvalg og centreDialogmøder mellem udvalg og centre
Juni

Alle udvalg

 

Frist for politisk behandling af sager med økonomiske konsekvenser for budget 2024 inden de oversendes til at indgå i budgetdrøftelserne

Orientering om administrative spareforslag på det enkelte udvalgsområde

Medio juni Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2024 forventes klar
20. juniEksterne parterFrist for eksterne parter til at sende ansøgninger til budget 2024. Ansøgning skal sendes til borgmester og kommunaldirektør og opfylde formkrav jf. afsnit 3.5
22. juniKBBudgetseminar 1
26. juni Spareforslag og øvrige forslag sendes i høring/til kommentering (frist 18. august)
29. juni kl. 12KBFrist for partierne til at indsende forslag og spørgsmål, der skal beregnes/besvares af administrationen. Beskrivelse af forslag skal sendes til direktionen på mail senest den 29. juni.
1. juli  Indenrigs- og Sundheds-ministeriets udmelding om skatter, tilskud og udligning
17. augustKBTilbagemelding på beregninger og svar til partierne sendes til kommunalbestyrelsen
18. augustHMU m.fl.Periode for høring og udtalelse slutter
22. augustKBBudgetseminar 2
22. augustHMU og KBDialogmøde mellem HovedMED og kommunalbestyrelsen (HovedMED planlægger)
1. september  Svar på ansøgning om tilskud som særlig vanskelig stillet kommune
2. septemberKBPartierne fremsender deres budgetforslag til Økonomi og Personale samt kommunalbestyrelsen
4.-5. septemberKB Budgetforhandlinger
11. septemberGruppe-formændEvt. gruppeformandsmøde i forligskredsen om emner i budgetforliget
13. septemberHMU m.fl.Nye og ændrede forslag fra budgetforhandlinger sendes i høring og til kommentering (frist den 27. september)
13. septemberØKU

Sag om budgetkorrektioner til 2024 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet mv.

Sag om budgetforslaget og oversendelse til kommunalbestyrelsens behandlinger

21. septemberKB1. behandling af budgetforslaget
27. septemberHMU m.fl.Periode for høring og udtalelse vedr. nye og ændrede forslag fra budgetforhandlingerne slutter
29. septemberKB Frist for ændringsforslag kl. 8
SeptemberBorgmesterBorgmestermøde i KL-regi
12. oktober KB 2. behandling af budgettet

November -december

 

Alle udvalgDialogmøder mellem udvalg og centre om det vedtagne budget
Budget 2024

Følg med i processen og nyheder om budget 2024 på denne side

 

Spareramme til budgetlægningen for 2024-2027

Økonomi- og Klimaudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes et administrativt sparekatalog til budget 2024.

Udvalget besluttede den 8. marts at bede direktionen om at udarbejde spareforslag til budget 2024 for i alt 119 mio. kr.

Se hele sagen her

Høring og dialog i budgetprocessen

I løbet af budgetprocessen vil der være dialog og høringsprocesser. Der er planlagt følgende:

Dialogmøder
I maj afholdes dialogmøder mellem udvalg og tilhørende centre. Her er formålet at give udvalget en status på udfordringer og successer i centeret samt status på implementering af indeværende års budget.
Derudover mødes HovedMED og kommunalbestyrelsen til et dialogmøde. Det hander om budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljø-forhold i regionskommunen.

Høring af spareforslag mv.
To gange i løbet af budgetprocessen sendes spareforslag, udvidelsesforslag og anlægsforslag i høring.
Det sker i perioderne 26.-18. august samt 13. - 27. september.

Ansøgninger til budgettet
Det er muligt for eksterne parter at indsende en ansøgning til budget 2024.

Disse ansøgninger skal sendes til borgmesteren og kommunaldirektøren senest den 20. juni 2023. For at komme i betragtning skal ansøgningen indeholde:

En oversigt over hvilke beløb, der søges.
En kort beskrivelse af, hvad der søges penge til.