billede til side
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi Budget 2024

Budget 2024

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Tidsplanen for processen frem mod budget 2024 er vedtaget og kan ses her nedenfor.

Dato/ periodeAktørBeskrivelse af aktivitet
8. februar
ØKUBudgetvejledning og proces
13. februarKBBudgetvejledningen fremsendes til orientering
8. martsØKU
Sag om kommunens økonomiske situation i 2024 og beslutning om spareramme
19. aprilØKU

Sag med befolkni​ngsprognose

​10. maj
​ØKU
Sag om tilpasninger af budgettet til den demografiske udvikling.
Maj
Alle udvalg og centreDialogmøder mellem udvalg og centre
Juni

Alle udvalg

 

Frist for politisk behandling af sager med økonomiske konsekvenser for budget 2024 inden de oversendes til at indgå i budgetdrøftelserne

Orientering om administrative spareforslag på det enkelte udvalgsområde

Medio juni Aftale mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2024 forventes klar
20. juniEksterne parterFrist for eksterne parter til at sende ansøgninger til budget 2024. Ansøgning skal sendes til borgmester og kommunaldirektør og opfylde formkrav jf. afsnit 3.5
22. juniKBBudgetseminar 1
26. juni Spareforslag og øvrige forslag sendes i høring/til kommentering (frist 18. august) Se i boks på siden her.​
29. juni kl. 12KBFrist for partierne til at indsende forslag og spørgsmål, der skal beregnes/besvares af administrationen. Beskrivelse af forslag skal sendes til direktionen på mail senest den 29. juni.
1. juli  Indenrigs- og Sundheds-ministeriets udmelding om skatter, tilskud og udligning
17. augustKBTilbagemelding på beregninger og svar til partierne sendes til kommunalbestyrelsen
18. augustHMU m.fl.Periode for høring og udtalelse slutter
22. augustKBBudgetseminar 2
22. augustHMU og KBDialogmøde mellem HovedMED og kommunalbestyrelsen (HovedMED planlægger)
1. september  Svar på ansøgning om tilskud som særlig vanskelig stillet kommune
2. septemberKBPartierne fremsender deres budgetforslag til Økonomi og Personale samt kommunalbestyrelsen
4.-5. septemberKB Budgetforhandlinger
11. septemberGruppe-formændEvt. gruppeformandsmøde i forligskredsen om emner i budgetforliget
13. septemberHMU m.fl.Nye og ændrede forslag fra budgetforhandlinger sendes i høring og til kommentering (frist den 27. september)
13. septemberØKU

Sag om budgetkorrektioner til 2024 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet mv.

Sag om budgetforslaget og oversendelse til kommunalbestyrelsens behandlinger

21. septemberKB1. behandling af budgetforslaget
27. septemberHMU m.fl.Periode for høring og udtalelse vedr. nye og ændrede forslag fra budgetforhandlingerne slutter
29. septemberKB Frist for ændringsforslag kl. 8
SeptemberBorgmesterBorgmestermøde i KL-regi
12. oktober KB 2. behandling af budgettet

November -december

 

Alle udvalgDialogmøder mellem udvalg og centre om det vedtagne budget
Høring af nye og ændrede forslag

Forslag, der er nye og ændrede efter budgetforhandlingerne har været sendt i høring frem til den 27. september.

De samlede bemærkninger kan ses her

Oversigt over emner i budgetforliget
(Med markering af nye og ændrede forslag)

Ved nye og ændrede forslag kan der være tale om helt nye forslag eller ændringer i beløb, periode eller forudsætninger.

De enkelte forslag er beskrevet i nedenstående.

Nye og ændrede forslag i budget 2024

Sidste frist for kommentering
Sidste frist for at indsende kommentarer er den 27. september 2023 kl. 12.00 og sendes pr. mail til Økonomi og Personale på oep-budget@brk.dk

HØRING

Spareforslag, anlægsforslag og udvidelsesforslag til budget 2024 har været sendt i høring hos råd og udvalg samt til kommentering i MED-systemet frem til den 18. august 2023.

Det udsendte materiale består af oversigter over de forskellige forslag samt mere detaljerede beskrivelser af de enkelte forslag. Høringsmaterialet kan fortsat findes nedenfor

Indkomne høringssvar og bemærkninger 
Der er indkommet i alt 60 høringsvar og kommenteringer. Høringssvarene vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger den 4.-5. september 2023.

Samlede høringssvar

Materiale:
Samlet oversigt over spareforslag (overskrifter)

Spareforslag Børne- og Skoleudvalget

Spareforslag Social- og Sundhedsudvalget

Spareforslag Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget

Spareforslag Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Spareforslag Natur-, Miljø- og Planudvalget

Spareforslag Økonomi- og Klimaudvalget

Oversigt over udvidelsesforslag

Samlede udvidelsesforslag (alle udvalg)

Oversigt over anlægsforslag

Samlede anlægsforslag (alle udvalg)

Økonomiaftalen for 2024

Den 25. maj indgik KL og regeringen en aftale om kommunerns økonomi for 2024.

Se nyhed fra KL og find aftaleteksten

Spareramme til budgetlægningen for 2024-2027

Økonomi- og Klimaudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes et administrativt sparekatalog til budget 2024.

Udvalget besluttede den 8. marts at bede direktionen om at udarbejde spareforslag til budget 2024 for i alt 119 mio. kr.

Se hele sagen her

Høring og dialog i budgetprocessen

I løbet af budgetprocessen vil der være dialog og høringsprocesser. Der er planlagt følgende:

Dialogmøder
I maj afholdes dialogmøder mellem udvalg og tilhørende centre. Her er formålet at give udvalget en status på udfordringer og successer i centeret samt status på implementering af indeværende års budget.
Derudover mødes HovedMED og kommunalbestyrelsen til et dialogmøde. Det handler om budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljø-forhold i regionskommunen.

Høring af spareforslag mv.
To gange i løbet af budgetprocessen sendes spareforslag, udvidelsesforslag og anlægsforslag i høring.
Det sker i perioderne 26.-18. august samt 13. - 27. september.

Ansøgninger til budgettet
Det er muligt for eksterne parter at indsende en ansøgning til budget 2024.

Disse ansøgninger skal sendes til borgmesteren og kommunaldirektøren senest den 20. juni 2023. For at komme i betragtning skal ansøgningen indeholde:

En oversigt over hvilke beløb, der søges.
En kort beskrivelse af, hvad der søges penge til.