billede af vej
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Vejen frem mod budget 2021

Vejen frem mod budget 2021

03-06-2020

Budgetprocessen for budget 2021 blev fastlagt på kommunalbestyrelsens møde i sidste uge. Vedtagelsen af årets budgetproces har ventet på, at folketingets forhandlinger om udligningsordningen skulle falde på plads. Det er de som bekendt nu, og de første bud på næste års budget og balance mellem stat og kommuner er dermed lagt. For Bornholms vedkommende betyder den nye udligningsordning en markant ændring for det kommende budgetår og udsigt til langt færre besparelser end frygtet.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har vedtaget en spareramme på 15 mio. kr. fordelt på kommunens ti centre, hvilket er langt under de seneste års behov for besparelser. I øjeblikket udarbejdes der spareforslag inden for rammen af de 15 mio. kr. Forslagene til budgettet sendes i høring/til kommentering af to omgange frem mod et færdigt og vedtaget budget i oktober måned.

 

Sådan ser tidsplanen ud, før vi har et budget for Bornholms Regionskommune 2021

• Juni: Fagudvalgene behandler mål for 2021. De årlige mål for hvert udvalg skal bidrage til at nå de overordnede mål og visioner
• Juni: Økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening (KL), og regeringen ventes klar. Dermed er rammerne for budgettet på plads.
• 23. juni: Budgetmøde for kommunalbestyrelsen
• 25. juni - 12. august: Spareforslag og øvrige forslag sendes i høring/til kommentering
• 12. august: Frist for eksterne parter til at indsende ansøgninger, der skal indgå i kommunalbestyrelsens drøftelser vedr. budget 2021
• 13. august: Samlede høringssvar sendes til kommunalbestyrelsen
• 27.-28. august: Budgetforhandlinger i kommunalbestyrelsen
• 8. -21. september: Nye og ændrede forslag fra budgetforhandlingerne sendes i høring/til kommentering
• 9.+17 september: 1. behandling af budgettet
• 30. sept. + 8. okt.: 2. behandling af budgettet

 

Læs mere på brk.dk