Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Databeskyttelsesrådgiver Privatlivspolitik nyhedsbreve

Privatlivspolitik nyhedsbreve

​Privatlivspolitik for nyhedsbreve gældende for Bornholms Regionskommune.

I Bornholms Regionskommune behandler vi personoplysninger om dig i forbindelse med, at vi udsender nyhedbreve og/eller interagerer via dem med jer, der er modtagere. Nyhedsbrevene kan typisk indeholde nyheder om aktiviteter i relation til Bornholms Regionskommune.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14, skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra dig selv og fra andre. De oplysninger kan du finde her.

Nærværende tekst er alene givet som en orientering til dig. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Kontaktoplysninger til Bornholms Regionskommunen, som er dataansvarlig
Bornholms Regionskommune Landemærket 26 3700 Rønne
CVR-nr. 26 69 63 48 Tlf. +45 56 92 00 00

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

På telefon: 56 92 00 00

Ved brev:
Bornholms Regionskommune
Att. databeskyttelsesrådgiver
Landemærket 26
3700 Rønne

Som Borger:
Link til at sende en mail sikkert til ”Databeskyttelsesrådgiver (DPO)” via digital post på borger.dk: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=21149

Som virksomhed:
Link til at sende en mail sikkert til ”Databeskyttelsesrådgiver (DPO)” via virk.dk for virksomheder: https://post.virk.dk/?logon=virksomhed&function=inbox&mailboxid=21149

Kontaktoplysninger til kommunens leverandør af nyhedsbrevssystemet
Ubivox Technologies ApS
Østre Stationsvej 43, 3. sal 5000 Odense C
CVR-nr. 27 37 94 94
Mail: info@ubivox.dk
Tlf. +45 70 70 13 37

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med udsendelse og interaktion med nyhedsbreve indeholdende nyheder om aktiviteter i Bornholms Regionskommune.

Bornholms Regionskommune behandler dine personoplysninger efter samtykke fra dig. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a, om behandling af almindelige personoplysninger.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:
• Navn
• E-mailadresser
• IP-adresser
• Oplysninger om hvilke abonnementer du er tilmeldt
• Interaktiv med udsendte nyhedsbreve (åbning og klik)
• Dato og tidspunkt for modtaget samtykke

Modtagere eller kategorier af modtagere
Dine oplysningerne vil ikke blive delt med andre, medmindre det er sagligt og nødvendigt. Dine oplysninger vil i mange tilfælde blive håndteret af Bornholms Regionskommunes databehandlere/leverandører, der står for driften af it-systemerne.

​​Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Bornholms Regionskommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt. Hvor dine personoplysninger stammer fra Bornholms Regionskommune indsamler kontaktoplysninger fra dig selv, når du tilmelder dig et nyhedsbrev.

I enkelte tilfælde kan en medarbejder tilføje dine kontaktoplysninger manuelt til systemet. Dette sker dog kun med din forudgående accept.

Overførsel til modtagere i tredjelande
Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem til at udsende nyhedsbrevet, eller til du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, respekteres det fremadrettet for pågældende nyhedsbrev. Du kan dog godt være tilmeldt flere nyhedsbreve på samme mail. Hvis du er det, betyder det, at du fortsat vil modtage øvrige nyhedsbreve, indtil du aktivt afmelder dem. Så længe du er tilmeldt et nyhedsbrev, vil vi opbevare din mail. Nedenstående frister er fastsat i systemet:

• Du afmelder en nyhedsbrevsliste: Dine oplysninger slettes inden for syv dage.
• Din mail bouncer: Dine oplysninger slettes inden for 14 dage.
• Du bekræfter ikke tilmelding til nyhedsbrev: Dine oplysninger slettes inden for en 
måned.

Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Dine øvrige rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Mulighed for at klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du opfordres dog til i første omgang at rette din klage til Bornholms Regionskommune, så vi kan revurdere vores behandling af dine personoplysninger.

Såfremt du ønsker at indgive din klage direkte til Datatilsynet, kan du anvende nedenstående informationer.

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby
Tlf. 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

​​​​​​​