Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Rusmidler Rettigheder

Rettigheder

Måske er det første gang du er i kontakt med de sociale myndigheder. Måske har du erfaringer - gode som dårlige fra tidligere kontakter med kommunen.

Under alle omstændigheder er det vigtigt, du kender dine rettigheder.

På denne side forsøger vi at give dig et overblik over de vigtigste regler, når man søger misbrugsbehandling.

Klage 

Ifølge forvaltningslovens § 25 skal kommunen altid vedlægge en klagevejledning, når du får afslag på noget, du har søgt om. Læs forvaltningslovens § 25 her.

Hvis du får afslag på en ansøgning om stofmisbrugsbehandling, kan du klage til Ankestyrelsen. Der står i den klagevejledning, du får sammen med afslaget, hvornår og hvordan du skal klage.

Der kan ikke klages over kommunens afgørelser om alkoholbehandlingstilbud til de almindelige klageinstanser (Den Sociale Ankestyrelse). Det skyldes, at alkoholbehandling ikke ydes efter den sociale lovgivning, men efter sundhedsloven.

Mener du ikke, du har fået et behandlingstilbud, som svarer til dine forventninger, har du mulighed for at kontakte ledelsen hos Center for Sundhed of Forebyggelse om din utilfredshed.

Send en mail til Iben.Kyhn.Riis@brk.dk

Klager over fastsættelse af det generelle serviceniveau, herunder personalets optræden, sagsbehandlingens tilrettelæggelse, ekspeditionsfejl eller sagsbehandlingstiden må rettes til kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune.

Tavshedspligt 

Ifølge forvaltningslovens § 27 har offentligt ansatte tavshedspligt, hvis de gennem deres arbejde får kendskab til fortrolige oplysninger. Læs forvaltningslovens § 27 her.

Hensynet til beskyttelsen af enkeltpersoners personlige forhold betyder derfor, at der ikke må ske videregivelse af oplysninger for eksempel om enkeltpersoners strafbare forhold, helbredsforhold, økonomiske forhold og lignende.

Med andre ord må din sagsbehandler for eksempel ikke fortælle andre, at du er i rusmiddelbehandling, at du er ved at blive skilt, at du har siddet i fængsel osv.

Aktindsigt 

Ifølge forvaltningslovens § 9 har du ret til at se hvilke oplysninger en offentlig myndighed har om dig. Læs mere om forvaltningslovens § 9 her.

Det betyder, at du som udgangspunkt har ret til at se alt, hvad der findes i kommunens journal, herunder breve, journalnotater, mails, handleplaner osv.

Du kan enten få en kopi af journalmaterialet med hjem eller du kan aftale, at du kan få materialet udleveret og læse det i kommunens lokaler.

Du skal henvende dig til din behandler, hvis du ønsker aktindsigt.

Bisidder 

Ifølge forvaltningslovens § 8 har du ret til at tage en bisidder med, når du skal til møde med en offentlig myndighed. Læs mere om forvaltningslovens § 8 her.

En bisidder kan være et familiemedlem, en ven, en frivillig fra en interesseorganisation eller lignende. Det er stadig dig selv, der fører ordet, men en bisidder kan hjælpe dig med at huske, hvad der blev sagt til mødet, og det kan være rart at have en at tale med efterfølgende. Det er altid en god ide at meddele din behandler på forhånd, at du har en bisidder med.

Anonymitet 

Hvis du er i ambulant alkoholbehandling (samtaleforløb) kan du henvende dig anonymt og være anonym gennem behandlingen.

Det gælder ikke, hvis du skal i dag - eller døgnbehandling.

Du kan heller ikke være anonym, hvis du skal i behandling for stofmisbrug.

Behandlingsgaranti

Ifølge servicelovens § 101 har du krav på at komme i behandling for stofmisbrug inden for 14 dage efter at du henvender dig til en kommunal misbrugsbehandling. Læs mere om servicelovens § 101 her.

Ifølge sundhedslovens § 141 har du krav på at komme i behandling for alkoholmisbrug inden for 14 dage efter du henvender dig til en kommunal misbrugsbehandling. Læs mere om serviceloven § 141 her.

Behandlingsgarantien betyder ikke, at du har krav på at komme i for eksempel døgnbehandling inden for 14 dage, men at du har krav på, at der er påbegyndt et behandlingsforløb af én eller anden art, for eksempel et samtaleforløb.

Frit valg af behandlingssted 

Hvis du får bevilget behandling har du ret til at vælge mellem offentlige behandlingstilbud eller private behandlingstilbud.

Det valgte tilbud skal være af tilsvarende karakter som det, kommunen har visiteret til. Der vil derfor ikke være frit valg mellem døgn- og dagbehandling, og det vil heller ikke nødvendigvis være alle godkendte behandlingssteder, som er relevante for det planlagte behandlingsforløb.

Når man er bosat på Bornholm, er der reelt meget begrænsede muligheder for frit valg, fordi der ikke findes ret mange behandlingstilbud på øen.

Kontakt

HUSET

Stof- og alkoholbehandling
Åkirkebyvej 1
3700 Rønne
Tlf. 56 92 75 16
Mail: rusmiddel@brk.dk


UNGERÅDGIVNINGEN
Merkurvej 10
3700 Rønne
Tlf: 56 92 75 16
Mail: rusmiddel@brk.dk


SKP OG VÆRESTEDET FABRIKSVEJ
Tlf. 56 92 75 10