Træ med klipper i baggrund
Del på facebook

Børn og unge

​Denne side indeholder materiale og aftaler om samarbejdet på tværs af kommune, Psykiatrisk Center Bornholm, Børne og Ungdomspsykatrisk Ambulatorium, Bornholms Hospital og de praktiserende læger.

Siden indeholder informationer, der hjælper til et bedre sammenhængende patientforløb, idet procedurer o.lign. er beskrevet her.

Samarbejdsaftalen om børn og unge med psykisk sygdom (PDF)

Flowchart for akutte henvendelser - børn og unge under 18 år (PDF)

Sundhedsaftale 2015-2018, herunder politiske mål og visioner, indsatser og diverse bilag