Bus
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Sundhed, sygdom Patienttransport

Patienttransport

Patientrejser

Rejser til speciallæger  
Ved rejser til og fra speciallæge, kan du kun få rejsegodtgørelse, hvis du er henvist til speciallægen gennem egen læge, og der ikke findes en tilsvarende speciallæge på Bornholm.

Kommunen dækker kun rejser til/fra nærmeste speciallæge. Det vil i praksis sige til/fra København. Er du for eksempel henvist til en speciallæge i Odense, dækker kommunen altså kun rejsen til/fra København, og du må selv betale resten.

Du skal selv bestille og lægge ud for billetter.

Rejsemuligheder
Kommunen dækker kun billigste forsvarlige rejseform. Det vil som hovedregel sige Bornholmerbussen, eller hvad der svarer til.
Kommunen dækker kun udgifter til flyrejse, hvis din læge vurderer, at du på grund af dit helbred er forhindret i at benytte Bornholmerbussen. 

Kommunen dækker kun rejseudgifter til ledsager, hvis din læge vurderer, at det på grund af dit helbred er nødvendig, at du bliver ledsaget. 

Refundering af rejseudgifter

For at få refunderet dine rejseudgifter, skal du sende billetter/kvittering til kommunen sammen med en særlig attest. Attesten skal være stemplet og underskrevet af speciallægen. Du kan få udleveret en attest i Borgerservice før du rejser.

Rejser du med fly og/eller med ledsager, skal du også vedlægge en lægefaglig vurdering.

Transport til behandling på hospital
Har du brug for transport til behandling på Bornholms Hospital, eller udenøs hospitaler skal du kontakte Patientrejsekontoret på Bornholms hospital.

 

HandyBAT

Bornholms Regionskommune kan tilbyde dig handicapkørsel hvis du opfylder visse betingelser. Her kan du se betingelserne. Hvis du får en bevilling, bliver du optaget i HandyBAT.

Betingelser:

  • Du skal være så svært bevægelseshæmmet, at du ikke kan benytte offentlige transportmidler.
  • Det vil sige at du skal være kørestolsbruger, eller bruge et ganghjælpemiddel, som for eksempel rollator, gangbuk, eller albuestokke. Dit hjælpemiddel skal være bevilliget af det offentlige.
  • Du skal være fyldt 18 år.
  • Du skal have fast bopæl i Bornholms Regionskommune.

Eksempler på lidelser/handicap, der ikke alene giver mulighed for visitation til ordningen.

  • Afstand fra hjem til bus/rutebilstoppested (kan ikke gå/cykle så langt, tåle kulde og lignende).
  • Almindelig alderssvækkelse.
  • Svigtende orienteringsevne og/eller blindhed.
  • Psykiske handicap.
  • Allergier og luftvejslidelser.
  • Hvordan søger du:

Her kan du udfylde ansøgningen digitalt, du kan også henvende dig skriftligt til Center for ældre, Ullasvej 17, 1., 3700 Rønne, eller pr. telefon 56 92 60 50.


Hvad koster det:

Der skal betales en årlig abonnementsafgift på kr. 300,00. Derudover skal der betales pr. kørt kilometer, minimum 10 km. pr. tur. Kilometer kan købes i portioner på 100 km á kr. 260,00