Landskab
Del på facebook

Somatik - Voksen

Denne side indeholder materiale, der benyttes af personalet på Bornholms Hospital samt de praktiserende læger.

Siden indeholder informationer, der hjælper til et bedre sammenhængende patientforløb, idet procedurer o.lign. er beskrevet her.

Lokale aftaler mellem BRK og BoH, herunder:

  • Supplement til Kommunikationsaftalen
  • Udskrivelse af patienter med åben indlæggelse    
  • Udskrivelse af terminale patienter, der med kort varsel ønsker at komme hjem for at dø         
  • Udskrivelse af patienter med en ’Terminal erklæring’                 
  • Indlæggelse af patient på andre hospitaler og fra andre kommuner                   
  • Aftale mellem BOH og BRK vedr. udskrivningskonference / visitationsbesøg på BoH         
  • Aftale om tværsektorielle konferencer i forbindelse med et indlæggelsesforløb af særligt svækket ældre medicinsk patient fra plejeboligområdet              
  • Procedure for opfølgende hjemmebesøg efter udskrivelse i samarbejde mellem praktiserende læger på Bornholm og Bornholms Regionskommune
  • Procedure for rekvirering af ikke faglig ledsager for borgere uden pårørende    
  • Procedure for bestilling af patientrejser til hospitalsbehandling udenfor Bornholm   

Hovednumre indenfor ældreområdet samt Sygeplejen, Hjælpemidler og Genoptræning.

Telefonliste til Bornholms Hospital.

KOMMUNIKATIONSAFTALE: Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden.

Bilag til kommunikationsaftalen.

Lommekort - kommune.

Lommekort - hospital.

Trin for trin guide til hjemmepleje-sygehusmeddelelser.