Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Udbud Udbud af offentlig servicekørsel (OST)

Udbud af offentlig servicekørsel (OST)

Bornholms Regionskommunes Trafikselskab BAT udbyder OST 3 - offentlige servicekørsel som består af følgende kørselsordninger:

A: Kørsel med deltagere i den lovpligtige individuelle handicapkørselsordning

B: Servicetrafik med betalende passagerer

C: Kørsel for Ordregiver f.eks. kørsler til dagcentre, kørsel efter sundhedsloven, visiterede brugere samt lign.

D: Servicetrafik-​rute bl.a. med specialkørsel af børn, unge og øvrige brugere.

​Der udbydes både garantikørsel samt variabel kørsel.

 

Garantikørsel:

Der udbydes i alt min. 22.460 garantitimer samt 7.500 rådighedstimer på hverdage pr. år. Til denne kørsel skal benyttes i alt 22 liftvogne af type 4, 6 og 7 (jf. Bilag 1 - Kravspecifikationen). ​

Udbuddet på garantivogne er opdelt i 16 udbudsenheder, der hver omfatter 1-2 vogne fordelt på 7 hjemstedsadresser. Hver udbudsenhed er garanteret minimum 6 timers kørsel dagligt på skolehverdage enten samlet eller opdelt og på andre hverdage vil garantitiden være minimum 3 timer. Garantikørselsbehovet er ikke stationært. Garantikørslen bliver fordelt ud fra et geografisk hensyn til hjemstedsområde, for at mindske tomkørsel, og for at sikre at alle garantibiler får fastkørsel så de kører for afregningen på de 6 timers garanti på skolehverdage og 3 timer på andre hverdage som der afregnes for.

Tilbudsgivere bedes byde på den eller de udbudsenheder som Tilbudsgiver har interesse i at byde på. 

Der er en option på alle udbudsenheder. Det vil sige, at Ordregiver kan udvide kørslen med 1 vogn pr. udbudsenhed i Rammeaftalens første 30 måneder, med et varsel på 2 måneder, til de i Rammeaftalen aftalte vilkår. Hvis optionen for forlængelse af Rammeaftalen udnyttes, følger udvidelsesmuligheden denne forlængelse.

Optionen på udvidelse af kørslen med én vogn betinges af Tilbudsgivers accept.

Variabel kørsel:

Den udbudte kørsel er variabel, hvilket betyder, at Ordregiver ikke garanterer nogen fast mængde af kørsel til den enkelte operatør, der indgås rammeaftale med.

Det forventes, at de variable køretøjer samlet set, vil skulle betjene ca. 10.000 personture pr. år i udbudsperioden, fordelt på hele Bornholm. Det kan forventes at der vil være store udsving i denne kørselsmængde i rammeaftaleperioden.

Den variable kørsel tildeles ud fra den individuelle dag/plan og i forhold til hjemstedsområder i det omfang der er biler ledige til formålet.

Udbuddet på variable vogne er opdelt i 12 udbudsenheder, der hver omfatter 1-2 vogne fordelt på 7 hjemstedsadresser. Tilbudsgivere bedes byde på den eller de udbudsenheder som Tilbudsgiver har interesse i at byde på.

Rammeaftalerne er 3-årige og træder i kraft den 1. august 2024 og udløber den 31. juli 2027. Ordregiver har en option på at kunne forlænge Rammeaftalen i op til 1 x 12 måneder. Såfremt optionen ikke ønskes benyttet, udløber Rammeaftalen automatisk ved udløbsdato.

Ordregiver stiller krav om, at alderen på køretøjer, der kører under rammeaftalerne, på intet tidspunkt overstiger 8 år fra første registreringsdato og samtidig overholder Euronorm 6. Såfremt Leverandøren af tidsmæssige årsager ikke kan stille med en Euronorm 6 bil fra kontraktstart, kan der gives dispensation herfor, såfremt Leverandøren kan fremvise dokumentation for erhvervelse af nyt materiel til levering senest 3 måneder efter kontraktstart.

Det er en betingelse for Rammeaftalens indgåelse, at Leverandøren indgår en databehandleraftale med Kommunen og ved indgåelse af Rammeaftalen underskriver Bilag 3 - Databehandleraftale.

Udbuddet kan rekvireres digitalt igennem Mercell Danmark A/S. for at deltage i opgaven kopieres dette link til din browser:

https://permalink.mercell.com/225524826.aspx

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: "Meld din interesse". Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S, skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Tilbuddet skal være modtaget i Mercell senest den 19. april 2024 kl. 10:00