Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Delaflysning af lokalplan i Vestermarie

Delaflysning af lokalplan i Vestermarie

Forslag til aflysningsplan 20x - Delaflysning af lokalplan i Vestermarie – sendes i offentlig høring

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget vedtog den 11. september 2019 at sende forslag til aflysningsplan 20x i offentlig høring i 2 uger. Af hensyn til de borgere som modtager høringsbrevet med fysisk post sættes høringsperioden til d. 7 oktober til og med d. 28 oktober.

Aakirkeby kommunalbestyrelse besluttede i 1986, at udarbejde lokalplan 20 for området nord for Vestermarie by for bl.a. anlæggelse at et hestesportsanlæg og erhvervsområde.
Kommunalbestyrelsen ønsker nu en folkeskov beplantet på dette område. Det område som tiltænkes beplantet med skov er i dag delområde 1 i Lokalplan 20. Området, som er reserveret til erhvervsformål og som ligger hen med grøn beplantning, er ca. 2 ha stort og omfatter matrikelnumrene 82ed og del af 82s, Vestermarie sogn.

For at bruge området til beplantning af skov, skal delområde 1 i lokalplan 20 ophæves ved udarbejdelse af denne partielle aflysningslokalplan 20x. Resten af lokalplan 20 er stadig gældende og den partielle ophævelse forudsætter ikke ændringer i kommuneplanen. Område forbliver i byzone.


Grøn markering er delområde 1 i lokalplan 20 (rød markering) og udgør hele området for den partielle aflysningsplan 20x

 

Du kan indsende dine eventuelle høringssvar via den digitale side ved at trykke på den orange knap "din kommentar".

Klik her:  for at gå til siden.


Knappen som du skal vælge på den digitale side for at indgive dit høringssvar, ser sådan ud og ligger oppe til højre på siden:


 
Høringssvaret kan også sendes med post mrk. "høringssvar for aflysningsplan 20x, Vestermarie"

til: 

Regional Udvikling, It og Sekretariat
Skovløkken 4, Tejn
3770 Allinge

Af høringssvaret skal navn og adresse fremgå tydeligt.

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat