Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Strategiplan for Kommuneplan 2020

Strategiplan for Kommuneplan 2020

Strategi for kommuneplan 2020 blev endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2019. Strategien blev vedtaget med følgende ændringer:

  • Sommerhusområde ved Listed indføjet som nyt sommerhusområde
  • Anvendelsesmuligheder for Hasle Klinker (udviklingsområde 30) indføjet
  • Udviklingsområde 30, Hasle Klinker ændret arealmæssigt

Du kan se den endelige strategi via dette link: https://bornholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/30#/

Strategien var i otte ugers høring fra den 4. juli til den 29. august 2019, og der indkom 48 høringssvar, som blev behandlet på kommunalbestyrelsens møde.

Kommunalbestyrelsen tager endelig beslutning om, hvilke arealer, der skal ansøges til landsplandirektiverne vedr. omplacering af sommerhusområder og udviklingsområder i kystnærhedszonen på mødet den 28. november.

Offentliggørelsen af Strategi for kommuneplan 2020 er sket med denne annoncering pr. 11. oktober 2019.