Del på facebook

Strategi 2018

Strategien for Nexø 2018 følger op på Udviklingsplanen fra 2009 og på baggrund af opridsede udfordringer og potentialer i Nexø har arbejdsgruppen i fællesskab prioriteret en række tiltag til Nexøs udvikling.

Tiltagene er delt op i tre typer :

Udvikling af en opdateret områdefornyelsesplan

Områdefornyelsesplanen, som skal bygge videre på den eksisterende byudviklingsplan fra 2009, skal fungere som samlende ramme for de mange forskellige udviklingstiltag i Nexø. I  planen anbefaler arbejdsgruppen, at der særligt bliver sat fokus på:

 • Sammenhæng ml bymidte og havn
 • Trafikdæmpning af Sdr. Landevej
 • Rundkørsel ved Netto
  Ny parkeringsstrategi med fokus på at samle bymidten og frigøre arealer til parkeringspladser i baggårde og lign. udenom bymidten men med nærhed til funktioner både i bymidte og på havnen
 • Ønske om kommunale/statslige/private arbejdspladser i Nexø

Konkrete projekter

Arbejdsgruppen har udpeget en række projekter, som de anbefaler, at der bliver arbejdet videre med.

 • Nexø Moleprojekt med hotel, restaurant, markedshal, borgerservice og bibliotek
 • Kulturhus indeholdende mødelokaler for foreningslivet, teater- og koncertsal gerne med fælles faciliteter med bibliotek og borgerservice (synergieffekt).
 • Turisme – vision og handlingsplan for turismen i Nexø
 • Strand – og havnepromenade som vil forøge aktivitetsmulighederne for byens borgere, turister samt familier, der bor i den nye bebyggelse på Nordfiletgrunden eller besøger VÆRFTET og hotel.
 • Strategi for detailhandel
 • Tilflytning til Nexø– nye boligprojekter på Nordfiletgrunden og Bakkebyen på Ibskervej


 


Projekt- og følgegruppe

Østtinget:
Mogens Vibe(formand)

Erhvervsgruppe Øst:

Niels Plum (formand)
Martin Andersen (næstformand)

Østbornholms Turistforening:

Kirstin Blomgren (formand)

Nexø Borgerforening:

Jens Christian Kofoed (formand),
Allan Møller (næstformand)  

Nexø Havn A/S:

Carsten Andersen (administrerende direktør)

Bornholms Regionskommune:
Dorthe Møller Paulsen (projektleder)
Jens Kofod (arkitekt)
Henrik Eybye Nielsen (chefkonsulent)