Del på facebook

Strategi 2018

Strategien for Nexø 2018 følger op på Udviklingsplanen fra 2009 og på baggrund af opridsede udfordringer og potentialer i Nexø har arbejdsgruppen i fællesskab prioriteret en række tiltag til Nexøs udvikling.

Udvikling af en opdateret områdefornyelsesplan

Områdefornyelsesplanen, som skal bygge videre på den eksisterende byudviklingsplan fra 2009, skal fungere som samlende ramme for de mange forskellige udviklingstiltag i Nexø. I  planen anbefaler arbejdsgruppen, at der særligt bliver sat fokus på:

 • Sammenhæng mellem bymidte og havn.
 • Trafikdæmpning af Sdr. Landevej.
 • Rundkørsel ved Netto.
 • Ny parkeringsstrategi med fokus på at samle bymidten og frigøre arealer til parkeringspladser i baggårde og lign. udenom bymidten men med nærhed til funktioner både i bymidte og på havnen.
 • Ønske om kommunale/statslige/private arbejdspladser i Nexø.

Områdefornyelsesplanen, som er beskrevet i Strategien for Nexø 2018, er vedtaget som et byfornyelsesprogram for Nexø, der realiseres i perioden 2018-2023.

Konkrete projekter

Arbejdsgruppen har udpeget en række projekter, som de anbefaler, at der bliver arbejdet videre med.

 • Nexø Moleprojekt med hotel, restaurant, markedshal, borgerservice og bibliotek.
 • Kulturhus indeholdende mødelokaler for foreningslivet, teater- og koncertsal gerne med fælles faciliteter med bibliotek og borgerservice (synergieffekt).
 • Turisme – vision og handlingsplan for turismen i Nexø.
 • Strand – og havnepromenade som vil forøge aktivitetsmulighederne for byens borgere, turister samt familier, der bor i den nye bebyggelse på Nordfiletgrunden eller besøger VÆRFTET og hotel.
 • Strategi for detailhandel.
 • Tilflytning til Nexø– nye boligprojekter på Nordfiletgrunden og Bakkebyen på Ibskervej.

Nexø Idékontor

Resultater fra åben borgerinddragelse i Nexø Idékontor
Det bobler af initiativer og lokale ildsjæle i Nexø, og der var en meget positiv stemning, særligt ved det sidste af de to arrangementer. Møderne har skabt fornyet og god dialog mellem borgere, foreninger og kommune.

Arbejdsgruppen samlede ved et møde den 22. januar op på alle de input og idéer som borgerne i Nexø er kommet med på de to åbne møder onsdag den 10. januar og onsdag den 17. januar. Der er i alt kommet 108 input fra de to møder. Borgernes idéer har form af alt fra håndtegnede skitser og plancher til gennemarbejdede projektidéer, statements og udsagn.

Der var bl.a. idéer som badestrand, havnepark, attraktion til turister om vinteren fx vandland eller svømmebad med akvarium, shelters, værksteder, kulturhus, legeplads, kunst- og kultursti, at åbne op for de grønne attraktive områder rundt om Nexø, biograf, husbåde og fartdæmpning af Sdr. Landevej. Der var også en håndtegning fra en lille pige iblandt idéerne som ønskede sig en regnbuemaskine, der kan lave regnbuer i Nexø.

Alle input er dokumenteret og vedlægges som bilag til strategien som skal præsenteres for styregruppen. Arbejdsgruppen og foreningerne tager idéerne med i det videre arbejde for Nexøs udvikling.

Du finder strategien oppe i den blå boks til højre på denne side.