Del på facebook

Koordineringsgruppen

Koordineringsgruppens medlemmer

Fra Hasle Byting: Kaj Erik Mortensen, Hans-Henrik Thiesen, Jytte Kofod, Michael Hansen Bager, Peter Hjort Hansen, Kim Sørensen

Vækst forum: Niklas Dalsjø

Projektkoordinator:  Gugga Zakariasdottir, Jane Andersen 

Tovholdere for projektgrupper:  Jens Kofod (gruppe 1), Jakob Jensen (gruppe 2), Irene Dunker (gruppe 3)
 

Læs referat fra koordineringsgruppen den 11. september 2012 

Læs referat fra koordineringsgruppen den 24. november 2011