Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Projekter Afsluttede projekter Pedersker - et bæredygtigt samlingssted

Pedersker - et bæredygtigt samlingssted

Pedersker er rundet af andelsbevægelsen. Et tidligere andelsmejeri (1888-1971) og den tidligere Bornholms Andels Foderstofforretning (BAF) udgør, sammen med Pedersker Dagli´Brugs og Samlingshuset, hjertet i byen. Hovedgaden vidner om et driftigt lokalsamfund, dengang byen var stationsby (1900-1968). Siden har Pedersker, som lokalsamfund, overlevet bedre end de fleste tilsvarende byer, ikke mindst på grund af et opland med relativt mange sommerhuse i Sømarken og Strandmarken.

Hvad der udadtil er mistet i betydning, i forbindelse med butikslukninger fra 1980´erne, er indadtil vundet i styrket sammenhold. Lokalforeningens og brugsforeningens mangeårige arbejde med at arrangere fællesspisninger, sommerfester, højtids- og hverdagsarrangementer, bornholmerdage og meget andet har skabt et stærkt socialt fællesskab. Det tiltrækker nye yngre tilflyttere der søger sammenhold og nærhed til bl.a. Sydbornholms Privatskole, hvis ideologiske grundlag bygger på nutidige værdier som bæredygtighed, natur og friluftsliv.

Fortællingen om Pedersker er også historien om et lokalområde med en lang kulturhistorie. Rispebjerg, Slusegård og gravhøjene er blandt de fysiske spor, men kulturhistorien er også nærværende i sproget og i lokale sagn og legender - bl.a. om "de underjordiske". 

Baggrund og formål

I perioden 2019-2021 medvirkede Pedersker-Sømarken i EU-forsøgsprojektet Wasteman i regi af BOFA. Målet var at udvikle og teste systemer til cirkulær genanvendelse af husholdningsaffald. Lokale bidrog meget aktivt i denne proces, og med afsæt i disse forsøg, og en skrantende Dagli´Brugs opstod et ønske om yderligere at skubbe til omstillingen af Pedersker-Sømarken i retning af et mere bæredygtigt lokalsamfund.

Muligheden for at off./privat samarbejdet med kommunen, opstod i regi af disse forsøg, og der blev skaffet midler til projektledelse og en række delprojekter. Målet var, at styrke bymidten som et socialt mødested med Brugsen som omdrejningspunkt for borgernes samvirke, lærende oplevelser og cirkulære systemer. Konkret ved at igangsætte og koble en række initiativer baseret på tre økonomiske drivkræfter:

 • den kooperative økonomi (COOP)
 • oplevelsesøkonomien (CREA) og 
 • den cirkulære økonomi (CARE). 
 

BAF bygning.jpg

Foto: Visionen er fortsat at indrette dele af den tidligere BAF bygning og til „GenBrugsen" i form af låne- og deleordninger og på sigt få indrettet en fælles lokal affaldshåndtering i området  

De konkrete tiltag

I perioden 2019-2022 blev således gennemført en række konkrete tiltag, for eksterne midler, med sigte på at styrke Pederskers image som et nutidigt bæredygtigt lokalsamfund.

Bl.a. ved:

 • at udvikle og teste systemer til cirkulær genanvendelse af husholdningsaffald,
 • at indrette et bæredygtigt samlingssted i en del af Brugsens have til ophold, leg og events for lokale og besøgende,
 • at kombinere indkøb af dagligvarer, med oplevelser og formidling af den lokale kulturhistorie i og omkring Brugsen,
 • at lave forsøg med genbrug og genanvendelse i „GenBrugsen",
 • at udvikle et bæredygtigt lokalt Brugsbrand, bl.a. ved at udvikle et koncept hvor det bornholmske sprog og de underjordiske indgår,
 • at skabe bedre forbindelse til Lynggårdsskoven og opføre shelters ved bålhytten til skoleklasser, cykelturister, spejdere m.fl.,
 • at anlægge en stiforbindelse mellem samlingsstedet og Rispebjerg, for at give mulighed for bedre adgang til at opleve lokal natur og kultur, samt
 • at styrke lokalsamfundets profil udadtil i overensstemmelse med visionen.

Bag initiativtagerne stod Pedersker Brugsforening, Pedersker Lokalforening, Sydbornholms Privatskole, lokale erhvervsaktører og borgere i Pedersker og omegn - i samarbejde med hhv. BOFA og Plan/ Bornholms Regionskommune.

Projektperioden blev forlænget ind i 2022 bl.a. grundet Corona-pandemien.

Tak for støtte

- til forsøg og udvikling af Pedersker i 2019-2022 til: 

 • EU/projektet Wasteman via BOFA
 • Bolig- og Planstyrelsen/Landdistriktspuljen
 • LAG-Bornholm
 • COOP´s medlemspulje
 • Friluftsrådet
 • Bornholms Brand
 • Sparekassen Bornholms Fond
 • Nordea-fonden
 • Brødrene E., S. & A. Larsens Legat
 • Naturstyrelsen Bornholm
 • Kunst- og Kulturhistorisk Råd (BRK)
 • Pedersker Idrætsforening
 • Sydbornholms Privatskole
 • Pedersker Brugsforening
 • Pedersker Lokalforening

og ikke mindst tak til alle lokale borgere der bidrog konkret til projekterne.


Styregruppen

Kaj Jørgensen - formand for Pedersker Lokalforening

Alex Speed Kjeldsen - næstformand i bestyrelsen for Pedersker Brugsforening

Britta Kofoed - repræsentant for bestyrelsen for Pedersker Samlingshus

Hans-Christian Holmstrand - tidl. rådgiver for bl.a. BOFA og bl.a. bestyrelsesmedlem i brugsforeningen  

Jørn Pedersen - virksomhedskonsulent og bl.a. bestyrelsesmedlem i brugsforeningen

Sten Fosberg Pedersen - brugsuddeler i Pedersker Brugsforening

Vivi Granby - arkitekt i Plan, Bornholms Regionskommune.