Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Projekter Områdefornyelse Aakirkeby

Områdefornyelse Aakirkeby

​​​​​​Velkommen til!

Områdefornyelse er en femårig helhedsorienteret byudviklingsindsats, som bliver administreret og drevet af Bornholms Regionskommune. Formålet er at understøtte en positiv udvikling i de lokale samfund. Forandringerne sker i samarbejde med byens borgere, erhvervsliv, foreninger og institutioner for at gøre byen mere attraktiv for bosætning og private investeringer.

Områdefornyelsen finansieres af både staten og kommunen. Der arbejdes aktivt med fundraising og tiltrækning af investorer for at realisere de bedste ideer, der opstår i forbindelse med områdefornyelsen.

Læs om Aakirkeby – og øens øvrige byer og lokalsamfund – i kommuneplanen via linket her: Bornholm - Byer og lokalsamfund - Bornholm Kommune (niras.dk)


Områdefornyelsens væsen

Hjertet af områdefornyelse er interessent- og borgerinddragelse - dette er indskrevet i de love og vejledninger om områdefornyelse og det er en helt naturlig og selvfølgelig måde for kommunen at arbejde på. Derfor opfordrer vi alle til at deltage i borgermøder, arbejdsgrupper og afstemninger mv og der sidder 3 bysbørn og 1 projektleder i styregruppen, som man altid kan tage fat i.

De projekter, som bliver prioriteret, er et resultat af inddragelsesprocessen. Hvordan de bliver udformet og udført sker i et samarbejde mellem rådgivere og de lokale arbejdsgrupper.

Efterfølgende tages konstruktiv kritik til efterretning og der handles på de ting, som giver mening. Således er der løbende sket ændringer på Torvet og fx bliver hegnet omkring hundelufterområde forhøjet ved stengærdet og der kommer letvægtslåger for folk, som kunne have svært ved at åbne de brede, kørestolsvenlige låger.

Der kommer også en fast grussti i den nye skov og langs indhegningen, som kan bruges af dårligt gående, folk med barnevogn osv. som en del af processen omkring skovrejsning og etablering af hundelufterområde i skoven. Ting tager tid og man bliver nødt til at vente indtil et projekt er færdigt for at kunne vurdere og justere det.

Der arbejdes meget bevidst med tilgængelighed på baggrund af de givne forudsætninger, som kan være forskellige når vi fx er i byen og i naturen.

Men vi ved også, at det er en umulig opgave at gøre alle tilfredse og rumme alle ønsker. Dels er der "smag og behag", dels er der enkelte meget specifikke behov, som ikke vil kunne tilgodeses, dels er der en nøj afgrænset økonomi og til sidst er der projekter, som ikke må udføres under en områdefornyelse.

Det er en stor glæde, at vi kan arbejde sammen for at gøre Aakirkeby til en endnu dejligere by!

Projektorganisation​

Områdefornyelse er organiseret under Center RIS i BRK og gennemføres ved en høj grad af borgerinddragelse. Det er faktisk borgerne, som skaber og løfter delprojekterne og fører dem ud i livet. Organisationsplanen kan ses her

Du kan altid kontakt projektlederen Mugen Adler ved at skrive til mugen.adler@brk.dk eller styregruppemedlemmerne via deres mailadresse.

Byfornyelsesprogrammer for områdefornyelse

Det første byfornyelsesprogram blev udarbejdet efter en længerevarende borgerinddragelsesproces i 2018. Programmet  blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i november 2018, hvorefter projekterne i områdefornyelsens tegn kunne igangsættes, bl.a. med oprettelse af faste arbejdsgrupper. Du kan se og downloade programmet her.

I 2021 er programmet blevet revideret og et udkast til det nye program kan ses og downloades her. Det er meningen, at udkastet fremlægges til politisk godkendelse i løbet af efteråret.

Visioner for Aakirkeby

I Aakirkeby er der et ønske om at forstærke og understøtte det gode byliv, der allerede eksisterer. Overordnet, ønskes der, at Aakirkeby skal være en levende helårsby med et godt serviceniveau, en variation af boligformer af høj kvalitet og et mangfoldigt indhold, som er velegnet for folk i alle aldre og som inspirerer til fællesskab. Der er et stærkt ønske at tiltrække såvel ressourcestærke børnefamilier som "de unge ældre" og bevare en frodig grobund for erhvervslivet.

I maj 2021 blev interessen i indsatser og konkrete projekter målt ved et borgermøde ved en række digitale, anonyme afstemninger. Resultaterne af disse afstemninger kan ses her. Der blev også lavet en afsluttende afstemning, som resulterede i en ordsky. Ud fra tallene bag dannelsen af ordskyen kan der konkluderes, at borgerne især ønsker at satse på nye og flere faciliteter til idræt og leg, etablering af et medborgerhus og nye naturområder indeholdende relevante aktiviteter. 


Byen har således også fundet frem til sit brand: "Bornholms natur- og idrætsby nr. 1 i fællesskabets tegn." Som en følge af dette, skal alle kommende tiltag afspejle disse temaer:  'Natur og Biodiversitet', 'Idræt og Leg' og 'En By for Alle Generationer' og bidrage til både et bæredygtigt erhvervsliv og en tiltrækning af ressourcestærke tilflyttere.

 

Bidrag med din viden og dine tanker, ideer og drømme ved at skrive til mugen.adler@brk.dk


Hold øje med hvad, der sker!!

Nyheder

Kontakt

Projektleder Mugen Adler

mail: mugen.adler@brk.dk 

tlf.: 56922107

Styregruppen 2022

Leder, Udvikling, Mads Boss (fmd): Mads.Boss@brk.dk

Driftsleder Hasse Hallberg:
Hasse.Hallberg@brk.dk

Biblioteksleder Jon Madsen:
Jon.Madsen@brk.dk

For Borgerforeningen, Niels Lohmann:
nielo1963@gmail.com

For SYTE, Brian Carlsen:
briancarlocarlsen@gmail.com

For Aakirkebytinget, Bjarne Westerdahl:
bjarne@roemersminde.dk