Del på facebook

Nyheder og referater

På denne side kan du holde dig orienteret om, hvad der sker indenfor områdefornyelse. Bl.a. kan du læse referater fra styregruppemøder og borgermøder.​

Det nye stenanlæg på Naturtorvet

Den 19. maj blev sidste sten sat efter "hullet" blev påfyldt. Husk at det er helt lovligt at hoppe fra sten til sten!

OMRÅDEFORNYELSE OG BORGERFORENINGEN har pakket frøposer. SPAR har doneret slikkepinde.

Ses vi på Naturtorvet LØRDAG, DEN 7. MAJ, kl 10-12?Områdefornyelse Aakirkeby giver frø til forvildning.

Giv et hjørne af din have tilbage til naturen og så giver vi frø!

I frøpakken er der blomsterfrø til 3-5m2. Sår du frøene et solrigt sted i haven, tilbereder du et festmåltid for sommerfugle, bier og græs­hop­per. 🍀🦋🐞

Du er med til at gøre en forskel for Bornholms natur ... og så bliver haven så flot!

Beslutningsreferat fra styregruppemøde den 4. april: konklusioner efter borgerworkshop


I forbindelse med programrevideringen og med baggrund i inddragelsesprocessen 2022, som
indtil videre har bestået af en afstemning blandt de unge, en borgerworkshop og
afrapporteringer fra SYTE og Borgerforeningen, har vi prioriteret flg. indsatser:

1. Færdiggørelse af Torvet med belægning, inventar og ”vilde” beplantninger til 500.000 kr. samt et beløb til at fylde hullet og plante til med eksisterende beplantningselementer. Midler til det sidste tages fra aktivitetspladsen.
2. Ændringer på Smedetorvet udføres til 480.000 kr. Forvildningen af bede er inkluderet.
3. Der reserveres et beløb til Byens Hus og ”baghaven” på 250.000 kr.
4. Forvildningen fortsætter – frøposer, evt. plantekasser ved Bibliotekspladsen og BRKprojektet ved Nexøvejen/Doktorbakken.
5. Der resterer ca. 1,7-1,8 mio. kr. til anlæg af Aktivitetspladsen. Projektleder Mugen Adler søger supplerende midler.

Workshop den 2. april på Kanns Hotel: Vi vil gerne høre DIN mening

Lørdag den 2. april, kl 13-16, inviterer styregruppen for områdefornyelse alle interesserede til workshop i Kanns Hotels festsal om projekter, der kan gennemføres i 2022 og 2023. Sæt kryds i kalenderen og invitér naboen med!

Ved sidste års borgermøde, prioriterede deltagerne, at der skulle arbejdes videre med projekter indenfor temaerne Idræt, Bevægelse og Leg, Medborgerhus og Natur og Forvildning. Der var også specifikke forslag til, at Torvet skulle færdigindrettes med bl.a. plantekummer og opholdsinventar.

Styregruppen og byens foreninger har sidenhen arbejdet ihærdigt med baggrund i disse ønsker. Der kan nu præsenteres forslag til Torvets færdiggørelse, Smedetorvets indretning, et byens hus på Eskildsgade 15, forvildningstiltag og etablering af en aktivitetsplads i nærheden af Aakirkeby Hallerne. Efter præsentationen bliver der lagt op til en åben dialog – og der bliver stillet ind på, hvordan, der skal arbejdes videre med ideerne.

Hundeluftningsområde i skovrejsningsområde er undervejs og søerne er etableret


Anlæg og indretning af det nye hundeluftningsområde er i gang. Den våde vinter skulle først overstås og nu afventer vi myndighedsbehandling af skovdiget, som løber gennem området. 

Højene er lavet og vil skabe aktiviteter for hundene og deres ejere. BRKs landskabsforvalter Morten Bach Jørgensen forventer, at hegn kan opsættes i løbet af foråret og så kan området tages i brug.

Der er også etableret 2 nye søer, den ene omgivet af nogle høje og en sø i Kannikeskoven er blevet oprenset - tiltag, som er til gavn for naturen i Aakirkeby.

stor sø med høje.jpg

Den nye skov

Arbejdsgruppen har sammen med BRKs landskabsforvalter Morten Bach Jørgensen og projektleder for områdefornyelse Mugen Adler fået styr på Ny Kannikeskovens indhold og udformning. Den 3-uger lang høringsperiode vedr. etablering af vandhuller og høje slutter i oktober og hvis der ikke er indsigelser, vil etableringsarbejdet kunne påbegyndes i november.


Signaturforklaring
lysegrøn: græs eller eng
gul: skovbryn eller lav bevoksning
mørkegrøn: kerneskov, højere træer i holme eller hegn
stiplede linjer: hovedstier
rektangel mod øst: hundeluftningsindhegning
syvkant mod vest:areal reserveret til tilplantning i samarbejde med skoler m.fl.
blå: vand
sorte "bønner": høje eller terrænændringer

Resultater af budgetforhandling

På trods af stor begejstring for elementerne i det reviderede byfornyelsesprogram inden sommerferie, kunne politikerne ikke findes de ønskede midler til at etablere medborgerhuset i det gamle elværk eller for at udføre de større projekter i byen. 

Imidlertid er der stadigvæk muligheder indenfor de eksisterende økonomiske rammer til at etablere et flot hundelufterområde, til at udføre mindre byrumsprojekter og til at etablere forskellige aktivitetstilbud. Forvildningsarbejdet og skovrejsning fortsætter også.

Byfornyelseprogrammet revideres påny og lægges ud på denne sideefter politisk godkendelse.

Velbesøgt workshop om skovrejsning

Ja tak til vandhuller og hundeluftning – nej tak til råger, myg og fluer » Bornholms Tidende

(udklip fra Bornholms Tidende, 22. september, tekst: Anette Vestergaard)


Arbejdet med planlægningen foregår nu i en arbejdsgruppe, hvor 7 borgere med forskellige interesser i skoven, natur, biodiversitet og rekreative værdier deltager.

Vil du være med til at bestemme, hvordan skoven skal se ud?

Workshop om skovrejsning vest for Kannikeskoven

Bornholms Regionskommune vil gerne høre borgernes ønsker til den kommende skov. Derfor inviteres interesserede borgere til en workshop om den fremtidige skov på kommunens arealer vest for Kannikeskoven tirsdag, den 21. september, kl 19-21 på Kanns Hotel.En bynær skov kan indeholde mange elementer:
- Skovbryn med blomstrende buske og fuglesang
- En variation af træarter, som giver oplevelser året rundt med blomstring, høstfarver og træets silhuet
- Vandhuller, hvor man kan opleve haletudser, frøer og guldsmede
- Høje, man kan slå kolbøtter på
- Enge med blomster, der gerne må plukkes
- Træer at klatre i og krat, hvor der kan bygges hule
- Indhegninger til hundeluftning
- Stier at gå ture på
- Find selv på mere

Morten Bach Jørgensen, Bornholms Regionskommune, præsenterer forskellige scenarier og fortæller om skovrejsning i Vestermarie og Østermarie. Så danner vi grupper og brainstormer. Efter workshoppen nedsættes en arbejdsgruppe som arbejder videre med forslagene.

Skovrejsning

Den 28. juni 2021 afholdtes første møde om skovrejsning vest for Kannikeskoven. Den fremtidige skovs naboer blev inviteret til en orientering og vandring på området. Efter sommerferie vil der afholdes flere møder med interessenterne fra byen, bl.a. Hans Rømer Skolen.


Politisk behandlede dagsordenspunkter

 1. 24.06.21 ØEPU & KB 
  Anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby
 2. 09.06.21 ØEPU
  Oversendelse af forslag til budget 2022 og 2023 for områdefornyelse Aakirkeby
 3. 30.04.20 ØEPU & KB
  Anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby
 4. 11.12.19 ØEPU
  Orientering om områdefornyelse i Aakirkeby
 5. 10.10.19 ØEPU & KB
  Anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby
 6. 27.06.19 ØEPU & KB
  Orientering om og anlægsbevillinger til Aakirkeby Områdefornyelse
 7. 29.11.18 ØEPU & KB
  Anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby
 8. 29.11.18 ØEPU & KB
  Byfornyelsesprogram for Aakirkeby områdefornyelse
 9. 18.04.18 ØEPU & KB
  Anlægsbevilling til byudvikling i Aakirkeby
 10. 21.12.17 TMU & KB
  Godkendelse af projektramme for Aakirkeby byudvikling

Fra borgermøder

02.04.22 (workshop og afstemninger)

28.06.21 (nabomøde om skovrejsning)

11.05.21 (dias og asfstemninger)

03.05.19 (helhedsplan)

02.05.18 (dias)

02.05.18 (referat)