Del på facebook

Nyheder og referater

På denne side kan du holde dig orienteret om, hvad der sker indenfor områdefornyelse. Bl.a. kan du læse referater fra styregruppemøder og borgermøder.​

Den nye skov

Arbejdsgruppen har sammen med BRKs landskabsforvalter Morten Bach Jørgensen og projektleder for områdefornyelse Mugen Adler fået styr på Ny Kannikeskovens indhold og udformning. Den 3-uger lang høringsperiode vedr. etablering af vandhuller og høje slutter i oktober og hvis der ikke er indsigelser, vil etableringsarbejdet kunne påbegyndes i november.


Signaturforklaring
lysegrøn: græs eller eng
gul: skovbryn eller lav bevoksning
mørkegrøn: kerneskov, højere træer i holme eller hegn
stiplede linjer: hovedstier
rektangel mod øst: hundeluftningsindhegning
syvkant mod vest:areal reserveret til tilplantning i samarbejde med skoler m.fl.
blå: vand
sorte "bønner": høje eller terrænændringer

Resultater af budgetforhandling

På trods af stor begejstring for elementerne i det reviderede byfornyelsesprogram inden sommerferie, kunne politikerne ikke findes de ønskede midler til at etablere medborgerhuset i det gamle elværk eller for at udføre de større projekter i byen. 

Imidlertid er der stadigvæk muligheder indenfor de eksisterende økonomiske rammer til at etablere et flot hundelufterområde, til at udføre mindre byrumsprojekter og til at etablere forskellige aktivitetstilbud. Forvildningsarbejdet og skovrejsning fortsætter også.

Byfornyelseprogrammet revideres påny og lægges ud på denne sideefter politisk godkendelse.

Velbesøgt workshop om skovrejsning

Ja tak til vandhuller og hundeluftning – nej tak til råger, myg og fluer » Bornholms Tidende

(udklip fra Bornholms Tidende, 22. september, tekst: Anette Vestergaard)


Arbejdet med planlægningen foregår nu i en arbejdsgruppe, hvor 7 borgere med forskellige interesser i skoven, natur, biodiversitet og rekreative værdier deltager.

Vil du være med til at bestemme, hvordan skoven skal se ud?

Workshop om skovrejsning vest for Kannikeskoven

Bornholms Regionskommune vil gerne høre borgernes ønsker til den kommende skov. Derfor inviteres interesserede borgere til en workshop om den fremtidige skov på kommunens arealer vest for Kannikeskoven tirsdag, den 21. september, kl 19-21 på Kanns Hotel.En bynær skov kan indeholde mange elementer:
- Skovbryn med blomstrende buske og fuglesang
- En variation af træarter, som giver oplevelser året rundt med blomstring, høstfarver og træets silhuet
- Vandhuller, hvor man kan opleve haletudser, frøer og guldsmede
- Høje, man kan slå kolbøtter på
- Enge med blomster, der gerne må plukkes
- Træer at klatre i og krat, hvor der kan bygges hule
- Indhegninger til hundeluftning
- Stier at gå ture på
- Find selv på mere

Morten Bach Jørgensen, Bornholms Regionskommune, præsenterer forskellige scenarier og fortæller om skovrejsning i Vestermarie og Østermarie. Så danner vi grupper og brainstormer. Efter workshoppen nedsættes en arbejdsgruppe som arbejder videre med forslagene.

Skovrejsning

Den 28. juni 2021 afholdtes første møde om skovrejsning vest for Kannikeskoven. Den fremtidige skovs naboer blev inviteret til en orientering og vandring på området. Efter sommerferie vil der afholdes flere møder med interessenterne fra byen, bl.a. Hans Rømer Skolen.


Politisk behandlede dagsordenspunkter

 1. 24.06.21 ØEPU & KB 
  Anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby
 2. 09.06.21 ØEPU
  Oversendelse af forslag til budget 2022 og 2023 for områdefornyelse Aakirkeby
 3. 30.04.20 ØEPU & KB
  Anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby
 4. 11.12.19 ØEPU
  Orientering om områdefornyelse i Aakirkeby
 5. 10.10.19 ØEPU & KB
  Anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby
 6. 27.06.19 ØEPU & KB
  Orientering om og anlægsbevillinger til Aakirkeby Områdefornyelse
 7. 29.11.18 ØEPU & KB
  Anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby
 8. 29.11.18 ØEPU & KB
  Byfornyelsesprogram for Aakirkeby områdefornyelse
 9. 18.04.18 ØEPU & KB
  Anlægsbevilling til byudvikling i Aakirkeby
 10. 21.12.17 TMU & KB
  Godkendelse af projektramme for Aakirkeby byudvikling

Fra borgermøder

28.06.21 (nabomøde om skovrejsning)

11.05.21 (dias og asfstemninger)

03.05.19 (helhedsplan)

02.05.18 (dias)

02.05.18 (referat)