Del på facebook

Nyheder og referater

På denne side kan du holde dig orienteret om, hvad der sker indenfor områdefornyelse. Bl.a. kan du læse referater fra styregruppemøder og borgermøder.​

Skovrejsning

Den 28. juni 2021 afholdtes første møde om skovrejsning vest for Kannikeskoven. Den fremtidige skovs naboer blev inviteret til en orientering og vandring på området. Efter sommerferie vil der afholdes flere møder med interessenterne fra byen, bl.a. Hans Rømer Skolen.


Politisk behandlede dagsordenspunkter

 1. 24.06.21 ØEPU & KB 
  Anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby
 2. 09.06.21 ØEPU
  Oversendelse af forslag til budget 2022 og 2023 for områdefornyelse Aakirkeby
 3. 30.04.20 ØEPU & KB
  Anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby
 4. 11.12.19 ØEPU
  Orientering om områdefornyelse i Aakirkeby
 5. 10.10.19 ØEPU & KB
  Anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby
 6. 27.06.19 ØEPU & KB
  Orientering om og anlægsbevillinger til Aakirkeby Områdefornyelse
 7. 29.11.18 ØEPU & KB
  Anlægsbevillinger til områdefornyelse i Aakirkeby
 8. 29.11.18 ØEPU & KB
  Byfornyelsesprogram for Aakirkeby områdefornyelse
 9. 18.04.18 ØEPU & KB
  Anlægsbevilling til byudvikling i Aakirkeby
 10. 21.12.17 TMU & KB
  Godkendelse af projektramme for Aakirkeby byudvikling

Fra borgermøder

28.06.21 (nabomøde om skovrejsning)

11.05.21 (dias og asfstemninger)

03.05.19 (helhedsplan)

02.05.18 (dias)

02.05.18 (referat)