Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Kontakt Ansøg om samarbejde med os

Ansøg om samarbejde med os

​​​​​​​​​​​Hvis du har et projekt, som du ønsker at Bornholms Regionskommune (BRK) skal støtte eller deltage i, kan du kontakte os og uddybe din ide og ønske til samarbejde i en egentlig ansøgning.

På grundlag af din ansøgning vil vi i kommunen vurdere, om dit projekt ligger inden for kommunens økonomiske, juridiske og politiske rammer. Der er nemlig grænser for, hvilke projekter kommunen, som offentlig myndighed, kan tillade sig at støtte eller deltage i. Ligesom at kommunen af ressourcehensyn altid må prioritere, hvilke projekter den deltager i.

Ansøgningen, som du skal udfylde, består af to dele. I den første del stiller vi dig en række spørgsmål om projektets juridiske og økonomiske grundlag. I den anden del beder vi dig om at udfylde en projektbeskrivelse.

Du kan rekvirere et ansøgningsskema​ ved at sende os en mail (se sidste afsnit, eller boks i højre side). Hvis du indsender din ansøgning, vil vi give dig en tilbagemelding og begrundelse for den afgørelse, der bliver truffet på baggrund af ansøgningen.

Der er ansøgningsfrist fire gange om året
Vi vil løbende behandle indkomne ansøgninger, og du kan søge fire gange om året med følgende frister:

 • 1. februar​
 • 1. maj
 • 1. august
 • 1. oktober

Vi bestræber os på at give dig en foreløbig tilbagemelding på din ansøgning inden for seks uger fra ansøgningsfristen. Indsender du​ en ansøgning, der har økonomisk virkning, skal den behandles ved de årlige politiske budgetforhandlinger i september. Hvis BRK skal have mulighed for at vurdere din ansøgning forud for budgetforhandlingerne, skal vi have modtaget din ansøgning ved ansøgningsfristen den 1. maj.

Hvad kan man søge kommunen om at samarbejde om?
Alle kan ansøge BRK om støtte, eller om at deltage i et projekt. Der er dog undtagelser, hvor kommunen ikke kan støtte/deltage, de omfatter blandt andet; økonomisk støtte til enkeltpersoner og virksomheder, samt til partipolitiske og religiøse aktiviteter.

Hvis du allerede har et igangværende samarbejde med BRK og en kommunalt ansat som kontaktperson, kan din kontaktperson vurdere, om projektet giver grundlag for, at vores ansøgning skal anvendes. 

Eksempler på projektidéer, som ansøgningsskemaet kan bruges til/ikke bruges til
Eksempler på projektidéer fra borgere, foreninger eller virksomheder, som ansøgningen om samarbejde kan anvendes til:

 • Anlægsprojekter såsom en svømmehal eller et sundhedshus.
 • Kulturelle arrangementer såsom en koncert eller et folkemøde.
 • Ny viden såsom en analyse eller redegørelse.
 • Økonomiske tilskud.
 • Partnerskaber, råd og foreninger, som BRK ønskes at være en del eller medlem af.

Eksempler på projektidéer, som ansøgningsformularen ikke kan anvendes til:

 • Alle projekter, der har BRK som initiativtager.
 • Projekter, hvor samarbejdet begrænser sig til at foregå mellem BRK og andre offentlige myndigheder.
 • Projekter som, ansøgeren vurderer, kun vil kræve en begrænset indsats fra BRKs side og som ikke repræsenterer nogen økonomiske, juridiske eller politiske risici for kommunen.

Kontakt - send os en mail​
Ønsker du at søge om støtte/samarbejde, skal du sende en mail til: Inge.Mogensen@brk.dk - så vil du modtage et ansøgningsskema.


Kontakt

Har du et projekt, som du ønsker at Bornholms Regionskommune skal støtte eller deltage i?

- send en mail til Inge.Mogensen@brk.dk

og du vil du modtage et ansøgningsskema.