Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Havne, veje Veje Gadebelysning

Gadebelysning

Gadelys på Bornholm

 
Knudsker El varetager drift og vedligehold af gadelyset på Bornholm for Bornholms Regionskommune.
 
Hvis du oplever problemer med gadelyset eller trafiklysregulering, skal du derfor henvende dig til Knudsker El på mail: gadelys@knudsker-el.dk.


I tilfælde af skader og hærværk på gadebelysning vil Knudsker El også meget gerne have informationen givet videre.

Hvorfor er gadelyset tændt om dagen?

Ved eftersyn af anlæggene er det nødvendigt, at gadebelysningen er tændt. Arbejdet foretages normalt om dagen indenfor normal arbejdstid, så i disse tilfælde er anlægget tændt af hensyn til serviceeftersyn.
 
Gadebelysningen hænger ofte sammen på flere vejstrækninger, som betyder, at der kan være tændt gadelys om dagen i flere gader end der, hvor der udføres service.

Tænding og natslukning af gadebelysning

Gadebelysningen er natslukket på hverdage i tidsrummet fra kl. 0.00 til kl. 06.00. Morgentænding og natslukning styres af en lyssensorer der registrerer dagslysmængde  og tænder/slukker i forhold hertil. Som udgangspunkt tænder gadebelysningen ved solnedgang og slukker ved solopgang.

I weekender - fredag til søndag - er natbelysningen tændt i samtlige byer med undtagelse af følgende byer, hvor der er lavet særaftaler:

I Allinge-Sandvig og Tejn tændes lyset alle dage kl. 05.00 og er slukket nætterne mellem fredag - søndag kl. 02.30 - 05.00.
 
I Arnager, Hasle og Vestermarie tændes lyset alle dage kl. 05.00 og er slukket natten mellem fredag - lørdag kl. 00.00 - 05.00.
 
I Lobbæk er lyset slukket alle nætter fra kl. 00.30 - 05.30.
 
Under hensyntagen til de kriminalpræventive og trafiksikkerhedsmæssige forhold bibeholdes natbelysningen i og omkring bycentrum i de tre største byer: Rønne, Nexø og Åkirkeby.
 
I sommerperioden 15. juni - 15. september udvides natbelysningen til også at omfatte bycentrum / turistområder: Hasle, Allinge, Sandvig, Gudhjem, Svaneke, Snogebæk og Dueodde. Dette under hensyntagen til turisterhvervet.
 
Natslukningen berører ikke belysningsanlægget på statsvejsstrækningen Rute 38, Rønne - Åkirkeby - Nexø.

Ved at klikke på nedenstående byer kan du se dækningskort for de pågældende natbelysningsområder. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler på dækningskortene.
 

 

Nytårstænding.

Ved årsskiftet er gadebelysningsanlægget tændt hele natten mellem den 31. december og den 1. januar.