Billede af grøft og vej på Bornholm
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Havne, veje Veje Grøfter og rabatter

Grøfter og rabatter

​Pleje af vej- og grøftekanter

Vej- og grøftekanterne løber gennem hele det bornholmske landskab. De er en meget synlig del af det  landskabet, som opleves af mange mennesker hver dag. Vej- og grøftekanter plejes og forvaltes af regionskommunen og har et samlet areal på ca. 500 ha. Eller hvad der svarer til omkring 830 fodboldbaner.
 
Regionskommunen vedligeholder og plejer vej- og grøftekanter af hensyn til trafiksikkerheden, landmænd med frøavl og med hensyn til det plante og dyreliv der findes her. Slåningen af vej- og grøftekanter på landet har siden 2004 fulgt "Plan for bevarelse og pleje af Vej- og Grøftekanter".
 
Udgangspunktet for slåningen af vej- og grøftekanter er, at der slås så lidt som muligt, idet det er dyrt og unødvendigt at slå alle arealer hvert år, samt at tage størst muligt hensyn til trafiksikkerheden, naboer og naturen.
 
Slåningen bliver derved ikke ens i alle vej- og grøftekanter, idet der kan være forskellige hensyn at tage på forskellige strækninger. Nogen synes at det ser uordentligt ud - men slåningen er et resultat af at der er taget hensyn til mange og til tider forskellige interesser. 
 
Der bliver slået vej- og grøftekanter i to perioder på året - fra 1. juni og ca. 5 uger frem og fra 1. september til ca. 1. november. Slåningen er forskellig i de to perioder.
 
Som privat lodsejer må man ikke slå vej- og grøftekanter ud for ens ejendom. Selvom det er fristende at tage en tur med havetraktoren - så lad være!

Der kan udenfor byområder, for virksomheder med eget CVR.nr., som har "pluk selv salg" af blomster, bær, frugt, etc., meddeles dispensation til privat slåning af grøftekanter, hvis saglige hensyn taler herfor.

Som landmand skal man holde sig inde på sin egen ejendom når man pløjer mm - du ville ikke acceptere, hvis regionkommunen tilsvarende slog den yderste del af din hvedemark , når der slås vej- og grøftekanter!

Som landmand skal man undgå at gøde og sprøjte vej- og grøftekanter. Regionskommunen påskønner det ikke - det fører til øget vækst af de plantearter, der kan tåle næring og sprøjtning og dermed øgede udgifter til slåning. Desuden forringer det levevilkårene for dyr og planter, der lever her.
 
Hjælp regionskommunen med at bevare vej- og grøftekanter
Der er behov for at både regionskommunen og private lodsejere tager ansvaret for at bevare vej- og grøftekanter. 

Forårsslåningen 1. juni - 10 juli

Ved forårsslåningen tages der hensyn til trafiksikkerheden dvs. der slås foran kantpælene samt hvor der er behov for at skabe fuldt udsyn.

Ved forårsslåningen tages der hensyn til landmænd, der har frøgræsmarker dvs. der slås både foran og bagved kantpælene på strækninger, hvor der er frøgræsmarker.
 
Hvis du ejer en eller flere frøgræsmarker ud mod offentlig vej, kan du henvende dig til Bornholms Landbrug på tlf. 56 90 78 00 for at få slået både for- og bagkanten af rabatten. Tilmelding skal ske senest d. 22. maj.
 
Ved forårsslåningen tages der hensyn til fuglene, idet der slås så lidt som muligt bagved kantpælene, så der er mulighed for skjul og redepladser her.
Ved forårsslåningen tages der hensyn til insekterne, idet der slås så lidt som muligt så insekterne har mulighed for at samle føde fra planterne.
 
Ved forårsslåningen tages der hensyn til særlige værdifulde planter på udvalgte strækninger, som totalslås for at tilgodese de planter der kræver lys.
Ved forårsslåningen tages der hensyn til løvfrøernes vandring via vej- og grøftekanter. Der må ikke slås i perioden 10. juli til 1. september af hensyn til vandrende løvfrøer. Slåningen sker først i de områder af Bornholm med den største koncentration af løvfrøer.

Efterårsslåningen 1. september - 1. november

Ved efterårsslåningen tages der hensyn til trafiksikkerhed, vejanlæggets beståen og vinterens snelæg ved at slå både foran og bagved kantpælene på nogen strækninger.
Ved efterårsslåningen tages der hensyn til fuglene, idet nogle strækninger ikke slås, så fuglene kan finde føde her om vinteren.
Ved efterårsslåningen tages der hensyn til insekter, idet nogle strækninger ikke slås, så insekterne kan leve her uforstyrret hele året.
Ved efterårsslåningen tages der hensyn til løvfrøernes vandring via vej- og grøftekanter. Slåningen starter først efter 1. september af hensyn til vandrende løvfrøer. Slåningen sker sidst i de områder af Bornholm med den største koncentration af løvfrøer dvs. efter 1. oktober når deres vandring er aftaget.