Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Rusmidler Ungebehandling

Ungebehandling

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Læs om de rådgivnings- og behandlingsmuligheder, der er for dig som ung.​

​​Rådgivning og behandling

Når du er ung og har brug for rådgivning eller behandling, foregår det i Ungerådgivningen. Ungerådgivningen har adresse i Ungeporten, på Campus Bornholm. Ungerådgiverne tilbyder individuelle samtaleforløb til unge med et problematisk forbrug af alkohol, hash og andre rusmidler. Tilbuddet er gratis.

Er du under 18 år, kan du få 3 samtaler uden dine forældre informeres om dette. Ønsker du at fortsætte i et behandlingsforløb derefter, skal dine forældre informeres og give tilladelse.

Når du henvender dig til Ungerådgivningen

Når du henvender dig til Ungerådgivningen, får du en tid til en screenings samtale, hvor vi sammen skaber et overblik over din situation. På baggrund af samtalen udarbejdes et forslag til en behandlingsplan, der gennemgås sammen med dig og evt. dine forældre.

Hvis du har ønsker eller tidligere erfaringer med behandling, indgår disse i hvilken behandling der tilbydes.

Selve behandlingen vil foregå i Ungerådgivningen.

Rådgivning til forældre og pårørende

Hvis du er forældre eller pårørende til en ung, som har et problematisk forbrug af alkohol, hash eller andre rusmidler, tilbyder Ungerådgivningen rådgivning. Det kan være individuelt eller med flere forældre og pårørende sammen. 

Tilbuddet er til forældre og pårørende til unge med rusmiddelforbrug uagtet om den unge er i behandling eller ej.   

Misbrugsportalens akutrådgivning

Telefon: 70 90 90 80

Akutrådgivningen tilbyder gratis, anonyme og landsdækkende samtaler med pårørende til misbrugsramte samt individer over 18 år med et misbrug

For mere information og telefontider se www.misbrugsportalen.dk

Åben anonym rådgivning

Er du pårørende eller familie til en ung, som har det svært, kan du hos Åben Anonym Rådgivning få rådgivningen og personlige samtaler i Center for Børn og Families lokaler, eller du kan også få telefonisk rådgivning på telefonnummer 56 92 40 99. Der er tale om kortvarige forløb, der evt. afsluttes med henvisning til andet relevant tilbud.

Mere om Ungerådgivningen

Ungerådgivningen samarbejder med ungdomsuddannelserne på Bornholm om en rusmiddelforebyggende indsats. Ungerådgivningen tilbyder sparring i arbejdet med udvikling af rusmiddelpolitikker og handleplaner, sparring i forhold til rusmiddelproblematikker, samt videns- og dialogoplæg om rusmidler og ruskultur til det professionelle netværk omkring de unge. Kontakt Ungerådgivningen for at høre nærmere.

Til fagfolk

Underretning

Et barn der vokser op i en familie med alkohol- eller stofproblemer, har brug for hjælp fra en voksen til at sætte ord på sine oplevelser og bekymringer. Hvis du har en bekymring for et barn, der lever i en familie med alkohol- eller stofproblemer, har du pligt til at underrette kommunen.

Link til underretninger

Mere om Ungerådgivningen

Når du som lærer, pædagog, sportstræner eller lignende kommer i konkakt med en ung der er i mistrivsel og du tænker, at rusmidler er en af problematikkerne er du velkommen til at kontakte Ungerådgivningen for sparring.

Du kan også kontakte Ungerådgivningen for råd og vejledning.

Hvis du som professionel er i kontakt med en gruppe af unge med rusmiddelproblemer, der sammen ønsker at ændre på deres forbrug/misbrug af rusmidler. Kan du kontakte Ungerådgivningen og hører mere om muligheden for, at få tilrettelagt et fælles gruppeforløb.

Nyttige links 

Vi har samlet en oversigt over nogle af de telefonlinjer, som du kan kontakte, hvis du har brug for at tale med nogen eller har brug for hjælp.

Hvis du har akut brug for hjælp fordi du eller en du kenders helbred er i fare, skal du ringe 112.

Giftlinjen

Hos Giftlinjen kan du få rådgivning døgnet rundt – Telefon: 82 12 12 12
Oplever du eller nogen du kender en forgiftning tegn på overdosis eller en anden uønsket virkning efter indtagelse af alkohol og stoffer, er det vigtigt at få professionel rådgivning. Akut rådgivning og førstehjælp kan redde liv.


Psykiatrisk Center Bornholm

Helsevej 3
3700 Rønne
Telefon: 38 64 40 50

Der er ingen psykiatrisk akutmodtagelse på Bornholm. Men du kan blive henvist til Psykiatrisk Center Bornholm gennem den somatiske akutmodtagelse på Bornholms Hospital, vagtlægen eller din egen læge.

Bornholms Hospitals Akutmodtagelse

Ring 1813 før end du henvender dig i akutmodtagelsen

Livslinien

Telefon: 70 201 201
Livslinien er en anonym telefon-, net- og chatrådgivning for mennesker med selvmordstanker, pårørende og efterladte. For åbningstider på telefonrådgivningen og chatten se på livslinjen hjemmeside her.

Angst og depressionslinjerne

Depressionslinien
Telefon: 33124774
Telefontider se på hjemmesiden her.

Angsttelefonen
Telefon: 70 27 13 20
telefontider se på hjemmeside her.

Alkolinjen

Telefon: 80 200 500
telefontider, se på hjemmesiden her.

Tuba (For børn og unge, der er børn af alkohol- og stofmisbrugere)

Du kan chatte med onlinerådgivere Se chatrådgivningens åbningstid på hjemmesiden.

Børnetelefonen

Tlf. 11 61 11

netstof.dk

I netstof's brevkasser kan du stille spørgsmål til rådgiverne døgnet rundt. Du er anonym, men dit spørgsmål og rådgiverens svar vil blive offentliggjort på siden. Normalt får du svar på dit spørgsmål indenfor et par dage. Ungerådgivningen er via kommunalt medlemsabonnement tilknyttet Netstof.dk.

Netstof.dk er en offentlig rusmiddelportal for unge i hele Danmark. Her tilbydes fordomsfri, konstruktiv og helt anonym rådgivning gennem brevkassen. Der er mulighed for at debattere med andre unge i debatfora eller få mere viden om alkohol, hash og andre stoffer i vidensbanken.

Altomstoffer.dk
Dette er et stofleksikon til unge i Danmark om rusmidler. Sitet drives af Sundhedsstyrelsen. Læs mere her.

 

Bliv fri for hash

Test dine alkovaner

​​​​​​

Kontakt

 

HUSET
Stof- og alkoholbehandling
Åkirkebyvej 1, 3700 Rønne
Tlf. 56 92 75 16
Mail: rusmiddel@brk.dk


UNGERÅDGIVNINGEN
Merkurvej 10
3700 Rønne
Tlf: 56 92 75 16
Mail: rusmiddel@brk.dk


SKP OG VÆRESTEDET FABRIKSVEJ
Tlf. 56 92 75 10