Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Rusmidler Voksenbehandling

Voksenbehandling

Læs om de rådgivnings- og behandlingsmuligheder, der er for voksne.​

Rådgivning og behandling

Huset tilbyder rådgivning og behandling til voksne med forbrug og misbrug af alkohol og/eller stoffer (hash, kokain, andre euforiserende stoffer). Samt behandling af opiat misbrug (eksempelvis heroin).

Når du henvender dig i Huset

Når du henvender dig i Huset, får du en tid til en samtale, hvor din samlede situation afdækkes i en visitationssamtale. På baggrund af samtalen udarbejdes et forslag til en behandlingsplan, der gennemgås sammen med dig.

Den behandling der tilbydes, afhænger af din situation, ønsker og tidligere erfaringer med behandling. Selve behandlingen vil foregå, i Huset eller ved henvisning til et andet kommunalt- eller privat tilbud. Den ambulante behandling kan påbegyndes umiddelbart efter visitationen, når behandlingen foregår i Bornholms Regionskommunes egne behandlingstilbud.

Ambulant Behandling

Når du er i ambulant behandling foregår det oftest som individuelle samtaler mellem dig og en behandler. Det foregår sådan, at du møder op i Huset fx en gang om ugen.

Behandlingen er manualbaseret, hvilket betyder, at forløbet er struktureret og samtalerne handler om at undersøge hvilke fordele og ulemper du oplever i forbindelse med dit forbrug, motivation for at minimere eller ophøre med dit forbrug, forebyggelse af tilbagefald mv.

Den overordnede metodiske tilgang i behandlingen er kognitiv, dvs. at behandlingen tager afsæt i hvordan du tænker om og forstår dig selv. Der er ligeledes fokus på og inddragelse af familie og netværk. Målene, der arbejdes hen imod, tager udgangspunkt i dine ønsker, behov, ressourcer og problemer.

Dagbehandling

Dagbehandling er en mere intensiv behandling end et individuelt forløb. Når du er i dagbehandling foregår behandlingen i et gruppeforløb af 8 ugers varighed, med fremmøde 3-4 gange ugentlig. Gruppen mødes mandag, onsdag og torsdag. Der er plads til 8 deltagere i gruppen, som typisk ledes af to behandlere.

Døgnbehandling

Kommunen kan bevilge døgnbehandling i særlige tilfælde. Døgnbehandling indebærer, at man i en periode bor på en behandlingsinstitution. Behandlingsarbejdet foregår både individuelt og i grupper og vare mellem 5 og 12 uger. Derefter følger en periode med efterbehandling, som foregår i den kommunale rusmiddelbehandling.

Forud for døgnbehandlingen udarbejder kommunens behandler en plan for behandlingen, som der kan arbejdes videre med, når døgnbehandlingen er afsluttet.

Bornholms Regionskommune har ikke selv døgnbehandlingstilbud, men samarbejder med private institutioner på Sjælland og i Jylland.

Anonym stofbehandling

Tilbuddet er til dig, der:

 • har et ønske om at reducere eller stoppe dit forbrug af stoffer
 • har brug for anonymitet
 • er fyldt 18 år
 • har en bolig
 • er under uddannelse, er i beskæftigelse eller har anden tilknytning til arbejdsmarkedet
 • har et forbrug af rusmidler, der ikke kræver medicinsk tilgang i behandlingen

Bornholms Regionskommune har indgået aftale med henholdsvis Københavns Kommune og Odense Kommune om at bornholmske borgere kan henvende sig i deres behandlingstilbud for anonym stofbehandling.

Når du henvender dig, vil en medarbejder fra tilbuddet sammen med dig undersøge dit behov for behandling og finde ud af, om deres forløb er det rigtige, eller om der er andre tilbud, der passer bedre.

Den indledende samtale er den første afklaring af dit behandlingsbehov og om du er i målgruppen for anonym behandling eller anden stofbehandling.

Rådgivning til pårørende

I Huset er der tilbud til pårørende om individuelle samtaler i et kort forløb, uagtet om den der bruger / misbruger rusmidler er i behandling eller ej.

Misbrugsportalens akutrådgivning

Telefon: 70 90 90 80

Akutrådgivningen tilbyder gratis, anonyme og landsdækkende samtaler med pårørende til misbrugsramte samt individer over 18 år med et misbrug

For mere information og telefontider se www.misbrugsportalen.dk

Åben anonym rådgivning

Er du pårørende eller familie til en ung, som har det svært, kan du hos Åben Anonym Rådgivning få rådgivningen og personlige samtaler i Center for Børn og Families lokaler, eller du kan få telefonisk rådgivning på telefonnummer 56 92 40 99. Der er tale om kortvarige forløb, der evt. afsluttes med henvisning til andet relevant tilbud

Støttekontakt ordning (SKP) og Værestedet Fabriksvej

Støttekontakt ordning

SKP er et opsøgende, midlertidigt tilbud til de mest socialt udsatte og isolerede borgere, som ikke selv magter at benytte sig af de etablerede tilbud. Målgruppen er ofte karakteriseret ved:

 • Problemer med misbrug og afhængighed af rusmidler
 • Ustabile boligforhold eller hjemløshed
 • Dårligt fysisk helbred
 • Ingen tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Ringe socialt netværk
 • Manglende evne og mulighed for at drage nytte af samfundets almindelige tilbud til borgerne

SKPerne opsøger typisk borgerne efter henvendelser fra samarbejdspartnere, fx læger eller kommunale sagsbehandlere. Støtten drejer sig ofte om at skabe kontakt til forskellige instanser, fx egen læge, døgnplejen, Borgercentret eller misbrugsbehandlingen.

SKP'erne kan yde rådgivning om samfundets almindelige tilbud, fungere som bisidder, hjælpe med at udfylde ansøgninger osv.

Kontakt SKP på mail rusmiddel@brk.dk

 

Værestedet på Fabriksvej

Værestedet på Fabriksvej er et åbent tilbud til socialt udsatte borgere, der ofte også er afhængige eller har et misbrugs af rusmidler. På værestedet kan man komme og få en samtale med en medarbejder. 3 gange om ugen serveres et godt måltid varm mad for billige penge. Derudover tilbyder værestedet socialt samvær og aktiviteter. Værestedet har få, men klare færdselsregler for almindelig god opførsel, så der er plads til alle.

Værestedet har åben på følgende dage: mandag, onsdag og torsdag fra kl. 11.30 til 14.30

Værestedets kan kontaktes på tlf. 56 92 75 10

Alkohol, narko og trafikkursus

Der afholdes ANT-kurser i hele Region Hovedstaden. Klik her for at tilmelde dig et kursus på Bornholm. Den frakendelse du har fået, har betydning for, hvornår du kan deltage på et Alkohol, Narko og Trafikkursus.

Kontakt til AA, Anonyme Alkoholikere

Du kan ringe eller skrive til AA´s hotline på telefon 70 10 12 24. AA svarer alle dage fra kl. 8.00.- 24.00 eller send en mail på kontakt@anonyme-alkoholikere.dk. Du får svar indenfor 24 timer.

Klik her for at læse mere på AA, Anonyme Alkoholikeres hjemmeside.

Til fagfolk

Hvis du som leder eller kollega får kendskab til, en kollega som har et problematisk forbrug af alkohol eller stoffer kan en indsats på arbejdspladsen give gode resultater. Undersøgelser viser, at hele 63 % gennemfører en alkoholbehandling, når arbejdspladsen har henvist til behandlingen, mens 19 % gennemfører en alkoholbehandling, når eksempelvis skadestuen eller sygehuset henviser til behandlingen.

Men for at gøre noget ved problemet så tidligt som muligt, vil det ofte være en forudsætning, at arbejdspladsen har en velfungerende rusmiddelpolitik, og at der er personer på arbejdspladsen, der kan og tør tage den vanskelige samtale med en kollega, der har alkohol- eller stofproblemer.

I kan få inspiration til udformningen af jeres lokale rusmiddelpolitik og hjælp til, hvordan man kan tage den vanskelige samtale med en kollega, der har alkohol- eller stofproblemer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Læs mere om Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen her.

Nyttige links

Vi har samlet en oversigt over nogle af de telefonlinjer, som du kan kontakte, hvis du har brug for at tale med nogen eller har brug for hjælp.

Hvis du har akut brug for hjælp fordi du eller en du kenders helbred er i fare, skal du ringe 112.

Giftlinjen

Hos Giftlinjen kan du få rådgivning døgnet rundt – Telefon: 82 12 12 12
Oplever du tegn på forgiftning eller er det vigtigt at få professionel rådgivning. Akut rådgivning og førstehjælp kan redde liv.


Psykiatrisk Center Bornholm
Helsevej 3
3700 Rønne
Telefon: 38 64 40 50

Der er ingen psykiatrisk akutmodtagelse på Bornholm. Men du kan blive henvist til Psykiatrisk Center Bornholm gennem den somatiske akutmodtagelse på Bornholms Hospital, vagtlægen eller din egen læge.

Bornholms Hospitals Akutmodtagelse
Ring 1813 før end du henvender dig i akutmodtagelsen

Livslinien
Telefon: 70 201 201
Livslinien er en anonym telefon-, net- og chatrådgivning for mennesker med selvmordstanker, pårørende og efterladte. For åbningstider på telefonrådgivningen og chatten se på livslinjen hjemmeside her.

 

Angst og depressionslinjerne
Depressionslinien
Telefon: 33124774
Telefontider se på hjemmesiden her.

Angsttelefonen
Telefon: 70 27 13 20
telefontider se på hjemmeside her.

 

Alkolinjen
Telefon: 80 200 500
telefontider, se på hjemmesiden her.

Altomstoffer.dk
Dette er et stofleksikon til unge i Danmark om rusmidler. Sitet drives af Sundhedsstyrelsen. Læs mere her.

 

Bliv fri for hash

Test dine alkovaner


Kontakt

HUSET

Stof- og alkoholbehandling
Åkirkebyvej 1
3700 Rønne
Tlf. 56 92 75 16
Mail: rusmiddel@brk.dk


UNGERÅDGIVNINGEN
Merkurvej 10
3700 Rønne
Tlf: 56 92 75 16
Mail: rusmiddel@brk.dk


SKP OG VÆRESTEDET FABRIKSVEJ
Tlf. 56 92 75 10