Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Sundhed, sygdom Genoptræning Træning for ældre og handicappede

Træning for ældre og handicappede

Genoptræning:
Du kan søge om genoptræning, hvis du har fået funktionsnedsættelse efter fx et fald, influenza, eller anden sygdom, der ikke har involveret hospitalsindlæggelse, og hvor din egen træningsindsats ikke kan forbedre dit funktionsniveau.

Vedligeholdelsestræning:
Du kan søge om vedligeholdelses træning hvis du har nedsat funktionsevne, og dit funktions-og aktivitetsniveau er nedsat i en grad, så du ikke kan træne vedligeholdende ved at benytte andre tilbud om træning, f.eks. stolemotion eller lignende tilbud til ældre og handicappede.

Bornholms Regionskommune har vedtaget en kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning, som du kan læse her.  

Det er visitatorerne i Myndighed i Center for Ældre, der behandler ansøgninger om træning jf. serviceloven

Kontakt information. Se blå boks.

Ved start på træningen fastlægger du sammen med fysioterapeuten/ og eller ergoterapeuten målet for træningen, hvad er det du skal blive bedre til.

Herefter lægges en plan for, hvordan du med træning/vejledning kan komme til at fungere bedre i din dagligdag. Selve træningen foregår i kommunens træningscentre og /eller i dit eget hjem, afhængigt af hvad det er du skal blive bedre til.

Du skal være opmærksom på, at den kommunale genoptræningsenhed ikke tilbyder motion, men alene genoptræningsydelser.

Kørsel til træning:
Du skal selv sørge for transport til det kommunale træningscenter.

Hvis du er berettiget til HandyBat kørsel, kan denne ordning benyttes til træning.

Myndighed i Center for Ældre

 

Du kan kontakte visitatorerne på mail. Husk at oplyse dit telefonnummer og hvad du søger om, så ringer vi dig op i løbet af 1-3 hverdage.

Mail: aeldre@brk.dk

Brug Sikker e-mail hvis din mail indeholder fortrolige oplysninger (kræver NemID).

Du kan også ringe til os hvis din henvendelse drejer sig om et akut behov for hjælp.

Tlf.: 56 92 60 50
Hverdage kl. 8.30-10.00