Skip Navigation LinksBRK Borger Sundhed, sygdom Genoptræning Træning for ældre og handicappede

Træning for ældre og handicappede

Hvis der er funktioner i dagligdagen som du har svært ved at klare, som f.eks. personlig hygiejne, madlavning, rengøring eller lignende. Og du selv har prøvet at dyrke motion eller anden form for bevægelse for at få det bedre uden at det har hjulpet;
 
Så kan du henvende dig til visitationen i Center for Ældre på 56926050 og søge om genoptræning.
 
Du og en medarbejder(visitator) skal snakke sammen om hvordan du klarer din dagligdag, og om hvad du selv har gjort og kan gøre fortsat. Derefter vil medarbejderen kunne afgøre om du kan få bevilliget genoptræning eller vedligeholdende træning hos den kommunale genoptræningsenhed.
 
Ved start på genoptræningen fastlægger du sammen med fysioterapeuten og/eller ergoterapeuten målet for træningen, hvad er det du skal blive bedre til?
Herefter lægges en plan for, hvordan du med genoptræning/vejledning kan komme til at fungere bedre i din dagligdag. Selve træningen foregår i kommunens træningscentre og/eller i dit eget hjem, afhængigt af hvad det er du skal blive bedre til.
 
Du skal være opmærksom på at den kommunale genoptræningsenhed ikke tilbyder motion, men alene genoptrænings ydelser.
  

Kørsel til træning

Du skal selv sørge for transport til det kommunale træningscenter.