Skip Navigation LinksBRK Erhverv Byggeri Servicemål for sagsbehandlingstid

Servicemål for sagsbehandlingstid

Kommunalbestyrelsen skal hvert år i januar måned fastsætte og offentliggøre mål for kommunens sagsbehandlingstid ved behandlingen af en byggesag.  Servicemålene skal således angive sagsbehandlingstiden fra det tidspunkt, hvor ansøgeren har indsendt en ansøgning om byggetilladelse, der fra ansøgerens side er fuldt oplyst, læs mere her.
 
Kommunalbestyrelsens servicemål for 2017:

 

  • Enfamiliehuse: 4 uger
  • Avls- og driftsbygninger, visse industri- og lagerbygninger: 4 uger
  • BVL (Ejendomme omfattet af bevarende lokalplan og svenskehusdeklarationen samt skiltesager): 5 uger
  • Erhvervssager: 6 uger