Kommuneplan
Del på facebook

KommuneplanKommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, virksomheder, interesseorganisationer mv. kan orientere sig om de overordnede mål og retningslinjer for kommunens udvikling, såvel i byerne som i det åbne land.
 
Kommuneplanen består af strategiske overvejelser over og afvejninger af, hvilken udvikling kommunalbestyrelsen ønsker, og hvad der skal gøres for, at dette kan ske.

Kommuneplanen handler om fysisk planlægning og arealinteresser og den skal varetage balancen mellem beskyttelse og benyttelse.

Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse.
 
Et af hovedformålene med kommuneplanlægning er, at kommunalbestyrelsen får mulighed for at samarbejde med borgere og erhvervsliv om at tilrettelægge en udviklingen, der tilgodeser flest mulige. Det betyder, at kommunen har pligt til at inddrage borgerne og erhvervslivet. 
 

Kommuneplan 2020

  Bornholms Kommuneplan 2020