Grafik over fordelingen af kommunens udgiftsbudget
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi Budget 2025 i høring

Budget 2025 i høring

Inddragelse og høring i forbindelse med budgetlægning
Kommunalbestyrelsen sender alle forslag i høring hos de høringsberettigede parter forud for kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger. Kommunens HovedMED-udvalg og centrenes MED-udvalg vil ligeledes blive indbudt til at kommentere på forslagene. Dette bliver gjort for at kvalificere og nuancere kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag bedst muligt.

Rammen for Bornholms Regionskommunes budget 2025
Den 13. marts 2024 besluttede Økonomi- og Klimaudvalget, at der skulle udarbejdes spareforslag for i alt 64 mio. kr. til budget 2025. Der er tale om spareforslag, som kan indgå i de politiske prioriteringer i arbejdet med budget for 2025. Det er disse forslag, der sammen med anlægsforslag og udvidelsesforslag sendes i høring og til kommentering.

Præcist hvor meget, der bliver behov for at spare kan først opgøres, når der kommer meldinger fra Indenrigsministeriet om, hvad kommunen vil modtage på finansieringssiden. Det vil sige, hvad vi modtager i skatter, tilskud og udligning samt særtilskud.

Nedenfor findes en samlet oversigt over spareforslagene samt filer med beskrivelser opdelt på udvalgsområder. 
Dertil findes anlægsforslag og udvidelsesforslag, som også vil indgå i det samlede materiale til kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger.


Sidste frist for høringssvar
Sidste frist for at indsende høringssvar i relation til forslagene er torsdag den 15. august 2024 kl. 12.00. Høringssvar til kommunalbestyrelsen indsendes pr. mail på: oep-budget@brk.dk

Alle de indsendte høringssvar vil indgå i materialet til kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger den 2.-3. september 2024.

​Nye og ændrede forslag til budget 2025, som følge af budgetforhandlingerne, vil blive sendt i høring fra onsdag den 11. september og frem til onsdag den 25. september.


Spareforslag
Oversigt spareforslag.pdf

Samlede forslag på Børne- og Skoleudvalgets område.pdf

Samlede forslag på Social- og Sundhedsudvalgets område.pdf

Samlede forslag på Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.pdf

Samlede forslag på Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets område.pdf

Samlede forslag på Natur-, Miljø- og Planudvalgets område.pdf

Samlede forslag på Økonomi- og Klimaudvalgets område.pdf

Anlægs- og udvidelsesforslag

Oversigt anlægsforslag.pdf

Samlede anlægsforslag.pdf

Oversigt udvidelsesforslag.pdf

Samlede udvidelsesforslag.pdf