Billede af borgere
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi Høring budget 2021

Høring budget 2021

Inddragelse og høring i forbindelse med budgetlægningen

Ændringsforslag som følge af disponering af 12 mio. kr. i 2021 efter modtagelse af tilskud fra puljen for særligt vanskeligt stillede kommuner er sendt i en kort supplerende høring hos de høringsberettigede parter og til kommentering i kommunens hovedMEDudvalg og kommunens centre (CenterMED).

Ændringsforslag budget 2021- oversigt og skemaer.pdf

 

Nye og ændrede forslag, som følge af budgetforhandlingerne den 27.-28. august, har været i høring og til kommentering hos de høringsberettigede parter, kommunens hovedMEDudvalg og kommunens centre (CenterMED) og offentligheden forud for kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.

De indkomne høringssvar og kommentarer kan ses herunder.

Samlede høringssvar og kommentarer til nye og ændrede forslag.pdf

 Opdateret 25.09.2020

I nedenstående oversigt finder du en liste over de samlede forslag, der indgår i budgettet samt beskrivelser af de forslag, der er nye eller ændrede siden første høringsperiode. Ved ændrede forslag, kan der være ændret i beløb, periode eller forudsætninger. Du finder forslagene udvalgsopdelt samt i én samlet fil.

Emner i budgetforliget - angivelse af nye og ændrede forslag.pdf

Nye og ændrede forslag Børne- og Skoleudvalget.pdf

Nye og ændrede forslag Social- og Sundhedsudvalget.pdf

Nye og ændrede forslag Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget.pdf

Nye og ændrede forslag Natur- og Miljøudvalget.pdf

Nye og ændrede forslag Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.pdf

Samlede nye og ændrede forslag.pdf

Høringssvar og -materiale 25. juni - 12. august

Herunder finder du de indsendte høringssvar og bemærkninger til forslagene, der var sendt i høring forud for budgetforhandlingerne.

Samlede høringssvar til budget 2021 pr. 14. august 2020.pdf

Nedenfor findes spareforslag, anlægsforslag og opprioriteringsforslag, som har været i høring i perioden 25. - 12. august.

Du finder en oversigt over de forskellige forslag samt mere detaljerede beskrivelser af de enkelte forslag. 

Oversigt over udvidelsesforslag 25-06-2020.pdf
Udvidelsesforslag.pdf

Oversigt besparelsesforslag.pdf
BSU spareforslag.pdf
SSU spareforslag.pdf
JUFU spareforslag.pdf
NMU spareforslag.pdf
ØEPU spareforslag.pdf

Oversigt over anlægsforslag 25-06-2020.pdf
Anlægsforslag - 25-06-2020.pdf

Følgende nedenstående sager er behandlet af kommunalbestyrelsen efter udsendelsen af materialet til høring og kommentering. 
Nedenfor er linket til selve sagerne. For enkelte sager er der yderligere vedhæftet udvidelses- eller anlægsforslag.

Tildelingsmodel på folkeskoleområdet

Afrapportering på arbejdet vedrørende specialtilbud

Byfornyelsesprogram for Områdefornyelse Nexø
Bilag vedr. Byfornyelsesprogram:
ØEPU-A02a - Realisering af Nexø strandpark.pdf
ØEPU-A02b - Realisering af Nexø byfornyelsesprogram.pdf

 Projekt. Deleordning af lærlinge
Bilag vedr. Projekt - Lærlinge
JUFU-42-52 Projekt - Lærlinge og rammer for skolepraktik.pdf

Udvidelsesforslag - diabeteshjælpemidler.pdf

Udvidelsesforslag - sagsbehandlere til Natur, Miljø og Havne.pdf

Siden er opdateret den 07.07.2020 

Nyhed 25.09.2020 Budget 2021: Politikere er enige om, hvordan ekstra millioner skal bruges

Politikerne er nu enige om, hvordan de ekstra 12 mio. kr. fra puljen for særligt vanskeligt stillede kommuner skal bruges. Pengene går blandt andet til El-cykler til hjemmeplejen, tilflytterservice og til at fjerne ellers planlagte besparelser inden for diabetes- og skoleområdet.

Den 28. august blev der indgået budgetforlig mellem alle partier i kommunalbestyrelsen, men kort tid efter kom den glædelige nyhed, at Bornholm i 2021 modtager flere penge fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner end først antaget. Borgmester Winni Grosbøll har derfor sammen med partiernes gruppeformænd lagt et budget for udvidelsen på i alt 12 mio. kr.

Overordnet er de 12 mio. kr. fordelt på forslag på henholdsvis drift (6,1 mio. kr.) og anlæg (5,9 mio. kr.). Konkret betyder det blandt andet, at planlagte besparelser på skole- og diabetesområdet kan undgås, og der bliver råd til; at udbygge de offentlige toiletter, el-cykler til hjemmeplejen og sommerferieaktiviteter for både børn og unge og borgere inden for psykiatri- og handicapområdet.

 

Rammen for Bornholms Regionskommunes budget 2021

Den 5. maj 2020 blev der indgået en politisk aftale om et nyt udligningssystem mellem staten og kommunerne. Det nye udligningssystem har betydet, at Bornholms Regionskommune får væsentlig flere penge tilført af staten end tidligere. Det giver derfor også et væsentligt bedre udgangspunkt for at skabe et budget i balance.

Grundlaget for næste års budget rummer dog fortsat store usikkerheder om bl.a. en række andre tilskud og konsekvenser af Corona-situationen.

Vores egne lokalpolitikere har da også besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budgetprocessen, at der skal udarbejdes forslag til besparelser for i alt 15 mio.kr. Det er ligeledes besluttet, at sende alle spareforslag ud, også selvom de tilsammen rammer et højere beløb end det, der formentlig skal spares. Det skal give mulighed for at, der kan blive foretaget reelle prioriteringer. Besparelserne kan derfor indgå i de politiske prioriteringer til et færdigt budget for 2021.