Billede af borgere
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Økonomi Høring budget 2021

Høring budget 2021

Inddragelse og høring i forbindelse med budgetlægning

Fra den 25. juni og frem til den 12. august sendes spareforslag, anlægsforslag og opprioriteringsforslag ud i høring og til kommentering. Materialet består af en oversigt over de forskellige forslag samt mere detaljerede beskrivelser af de enkelte forslag.  

Kommunalbestyrelsen sender spareforslagene i høring og til kommentering hos de høringsberettigede parter, kommunens hovedMEDudvalg og kommunens centre (CenterMED) og offentligheden forud for kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger.

Dette bliver gjort for at kvalificere og nuancere kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag bedst muligt.

Sidste frist for at indsende høringssvar og kommentarer i relation til spareforslagene er onsdag den 12. august 2020 kl. 12.00. Høringssvar til kommunalbestyrelsen indsendes pr. mail på: oep-budget@brk.dk

Høringssvar og bemærkninger vil indgå i materialet til Kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger den 27.-28 august.

Nye og ændrede forslag til budget 2021 som følge af budgetforhandlingerne vil blive sendt i høring og til kommentering fra tirsdag den 8. september og frem til mandag den 21. september.

Høringsmateriale 

Oversigt over udvidelsesforslag 25-06-2020.pdf
Udvidelsesforslag.pdf

Oversigt besparelsesforslag.pdf
BSU spareforslag.pdf
SSU spareforslag.pdf
JUFU spareforslag.pdf
NMU spareforslag.pdf
ØEPU spareforslag.pdf

Oversigt over anlægsforslag 25-06-2020.pdf
Anlægsforslag - 25-06-2020.pdf

Følgende nedenstående sager er behandlet af kommunalbestyrelsen efter udsendelsen af materialet til høring og kommentering. 
Nedenfor er linket til selve sagerne. For enkelte sager er der yderligere vedhæftet udvidelses- eller anlægsforslag.

Tildelingsmodel på folkeskoleområdet

Afrapportering på arbejdet vedrørende specialtilbud

Byfornyelsesprogram for Områdefornyelse Nexø
Bilag vedr. Byfornyelsesprogram:
ØEPU-A02a - Realisering af Nexø strandpark.pdf
ØEPU-A02b - Realisering af Nexø byfornyelsesprogram.pdf

 Projekt. Deleordning af lærlinge
Bilag vedr. Projekt - Lærlinge
JUFU-42-52 Projekt - Lærlinge og rammer for skolepraktik.pdf

 

Siden er opdateret den 01.07.2020 

Rammen for Bornholms Regionskommunes budget 2021

Den 5. maj 2020 blev der indgået en politisk aftale om et nyt udligningssystem mellem staten og kommunerne. Det nye udligningssystem har betydet, at Bornholms Regionskommune får væsentlig flere penge tilført af staten end tidligere. Det giver derfor også et væsentligt bedre udgangspunkt for at skabe et budget i balance.

Grundlaget for næste års budget rummer dog fortsat store usikkerheder om bl.a. en række andre tilskud og konsekvenser af Corona-situationen.

Vores egne lokalpolitikere har da også besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budgetprocessen, at der skal udarbejdes forslag til besparelser for i alt 15 mio.kr. Det er ligeledes besluttet, at sende alle spareforslag ud, også selvom de tilsammen rammer et højere beløb end det, der formentlig skal spares. Det skal give mulighed for at, der kan blive foretaget reelle prioriteringer. Besparelserne kan derfor indgå i de politiske prioriteringer til et færdigt budget for 2021.