Befolkningsprognose
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Tal & Fakta Befolkningsprognose 2016-28

Befolkningsprognose 2016-28

​D. 1. januar 2016 havde Bornholm 39.759 indbyggere. I 2028 forventes det samlede indbyggertal på Bornholm at være faldet til 36.461 indbyggere. Det er et fald på 3.298 personer svarende til 8 %.

Ifølge befolkningsprognosen kan vi i 2028 forvente et samfund med markant flere ældre - 19 % flere over 66 år og hele 55 % flere over 80 år. Arbejdsstyrken forventes til gengæld at falde samt blive mere grå i toppen. Antallet af helt små børn i 0-5 års alderen ser ud til at stagnere, mens vi kan forvente omkring 22 % færre skolebørn. Indbyggertallet på Bornholm forventes at falde mest i landdistrikterne (17 %) og mindst i de største byer (4 %).

Hvad er en befolkningsprognose, og hvad bruges den til?

Bornholms Regionskommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose for de kommende 12 år. Den seneste prognose dækker derfor årene 2016-28. En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling.

Befolkningsprognosen udarbejdes på baggrund af de historiske udviklingsmønstre i befolkningen koblet med forventningerne til den samfundsudviklingen og udviklingen i boligsammensætningen. BRK’s befolkningsprognose er udarbejdet ved hjælp af konsulentfirmaet Cowis Demografix-model, som halvdelen af de danske kommuner anvender.  

Prognosen danner grundlag for regionskommunens planlægnings- og budgetarbejde. Forventningerne til befolkningsudviklingen indgår fx i overvejelserne i forhold til, om der kan forventes at blive behov for flere eller færre børnehaver, skoler og ældreboliger samlet set på Bornholm og i de enkelte lokalområder. Den kan også føre til overvejelser, om hvorvidt det fremtidsbillede prognosen tegner er lig den ønskelige udvikling? Skal kommunalbestyrelsen fx arbejde for at ændre de præmisser, der ligger til grund for prognosen? 

Forventninger til befolkningsudviklingen 2016-28

Prognosen forudser en samlet tilbagegang i indbyggertallet på ca. 3.298 personer svarende til 8 pct. - fra i dag 39.759 til omkring 36.461 indbyggere i 2028. Der forventes således fortsat en befolkningstilbagegang, men dog en knap så voldsom tilbagegang som i de to foregående prognoseperioder (hhv. 13 pct. i 2014 og 11 pct. i 2015).

I hovedoverskrifter er forventningerne til befolkningsudviklingen på Bornholm i perioden frem til 2028 følgende:

Lokalområder

Frem mod 2028 forventes befolkningstallet at falde over hele øen.  Der må forventes større befolkningstilbagegang i landområderne end i byerne – den samme tendens, som ses på landsplan.

Rønne -5 %
Større byer - 4 %
Små byer - 15 %
Landdistrikterne - 17 % 

De større byer er: Nexø, Aakirkeby, Allinge-Sandvig, Hasle, Svaneke, Tejn, Gudhjem/Melsted, Snogebæk, Nyker og Klemensker.

De små byer er Sorthat-Muleby, Aarsdale, Østermarie, Lobbæk, Vestermarie, Østerlars, Pedersker, Listed, Balka, Nylars, Knudsker, Rø, Arnager, Årsballe, Vang, Rutsker, Olsker, Bølshavn.

Børn

Ifølge befolkningsprognosen forventes børnetallet fortsat at falde på Bornholm. Antallet af helt små børn er stort set stagnerende, mens vi i 2028 kan forvente væsentlig færre skolebørn (6-16 årige) på Bornholm end i dag.   

Små børn, 0-5 årige - 2 %
Skolebørn, 6-16 årige - 22 % 

Ældre

Over 65 år +   19 %  
Over 80 år +   55 % 

Arbejdsstyrken

Ifølge befolkningsprognosen forventes færre bornholmere i den erhvervsaktive alder.

17-64 årige - 19 %

Hvilke forudsætninger bygger prognosen på?

Der er mange forhold, som spiller ind på prognosens resultater: fødsler, dødsfald, til- og fraflytninger, forventet levealder, økonomisk udvikling globalt, nationalt og lokalt samt meget andet.

Ved at ændre i forudsætningerne for fremskrivningerne kan der opstilles forskellige scenarier for befolkningsudviklingen. Det kan fx undersøges, hvad det vil få af indflydelse, hvis fødselstallet stiger, folk lever længere eller hvis flere flytter til eller fra kommunen.

For befolkningsprognosen for 2016-28 er der i samråd med Cowi valgt at tage udgangspunkt i et scenarie, som bygger på følgende forudsætninger:
• Fødselstal som i perioden 2012-15
• Antal dødsfald som i perioden 2010-15
• 250 nye boliger på Bornholm i perioden 2016-28
• Flyttemønster som i perioden 2012-15, hvor tilflytningen har været gradvis stigende

Bornholmerbanken

Bornholmerbanken er stedet hvor data fra Bornholm præsenteres.

Du kan både finde information om befolkningsudvikling, udviklingen på boligmarkedet og resultaterne fra bornholmerpanelundersøgelser og kvalitative analyser.

God læselyst!

Gå til bornholmerbanken

Kontakt

Hvis du vil vide mere om befolkningsprognosen eller har forslag til analyser eller fremskrivninger, der kunne være interessante, er du velkommen til at kontakte Sekretariatet på sekretariatet@brk.dk