Befolkningsprognose
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Om Kommunen Tal & Fakta Befolkningsprognose 2022-2033

Befolkningsprognose 2022-2033

​D. 1. januar 2022 havde Bornholm 39.552 indbyggere. I 2033 forventes det samlede indbyggertal på Bornholm at være steget til 40.470 indbyggere. 

Hvad er en befolkningsprognose, og hvad bruges den til?

Bornholms Regionskommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose for de kommende 12 år. Den seneste prognose dækker derfor årene 2018-30. En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling.

Befolkningsprognosen udarbejdes på baggrund af de historiske udviklingsmønstre i befolkningen koblet med forventningerne til den samfundsudviklingen og udviklingen i boligsammensætningen. BRK’s befolkningsprognose er udarbejdet ved hjælp af konsulentfirmaet Cowis Demografix-model, som halvdelen af de danske kommuner anvender.  

Prognosen danner grundlag for regionskommunens planlægnings- og budgetarbejde. Forventningerne til befolkningsudviklingen indgår fx i overvejelserne i forhold til, om der kan forventes at blive behov for flere eller færre børnehaver, skoler og ældreboliger samlet set på Bornholm og i de enkelte lokalområder. Den kan også føre til overvejelser, om hvorvidt det fremtidsbillede prognosen tegner er lig den ønskelige udvikling? Skal kommunalbestyrelsen fx arbejde for at ændre de præmisser, der ligger til grund for prognosen? 

Befolkningsprognoserne udarbejdes hvert år for at forudsige befolkningsudviklingen (herunder aldersfordelingen, til- og fraflytning, fødte og døde) over en periode på 12 år.

Befolkningsprognoserne tager dels udgangspunkt i hvordan bevægelserne har været i forgangne år, dels i udviklingen i nybyggeriet på øen.

Boligbyggeprogrammet er dermed også et af de håndtag, der kan skrues på i forhold til prognosen. Det er således en indbygget mekanisme i prognosemodellen, at en nybygget bolig altid tilflyttes. Med andre ord skaber nybyggeri i prognosesammenhæng automatisk tilflytning. Det vil på den måde også have indflydelse hvilke typer boliger der bygges, idet fx parcelhuse typisk tilflyttes af børnefamilier osv.

Hvilke forudsætninger bygger prognosen på?

Der er mange forhold, som spiller ind på prognosens resultater: fødsler, dødsfald, til- og fraflytninger, forventet levealder, økonomisk udvikling globalt, nationalt og lokalt samt meget andet.

Ved at ændre i forudsætningerne for fremskrivningerne kan der opstilles forskellige scenarier for befolkningsudviklingen. Det kan fx undersøges, hvad det vil få af indflydelse, hvis fødselstallet stiger, folk lever længere eller hvis flere flytter til eller fra kommunen.

For befolkningsprognosen for 2018-30 har kommunalbestyrelsen besluttet at tage udgangspunkt i et scenarie, som bygger på følgende forudsætninger:

Parameterberegninger:
Flyttemønstre 2022: 2018-2021 (dette udtrykker forventningen om den nuværende situation ift. tilflytning i forbindelse med pandemien)
Flyttemønstre 2025: 2016-2021 (dette udtrykker forventningen om, en tilbagevenden til normalsituation for tilflytning efter pandemien)
Interpolerer flyttemønstre mellem 2022 og 2025 (jævner udviklingen ud mellem 2022-2025)
Fertilitet: 2018-2021 (hvor mange børn fødes i gennemsnit per kvinde)
Dødsfald: 2018-2021 (hvor mange dør i populationen)
 
Fremskrivning:
Fødselsniveau: DREAM-profil (nationalt fastsat udviklingsprofil for fødsler)
Mellemkommunale flytninger: afgangsmodel (tilflytning skabes af fraflyttede/nye boliger)
Udenlandske flytninger: afgangsmodel (se ovenfor)
Flygtninge: der regnes med 25 pr. år i hele perioden (der er her tale om et historisk gennemsnit, undtaget årene 2015-2017)
Boligprogram: 1.004 boliger 2022-2033 (forventet antal boliger ud fra kendte projekter og historisk udvikling)

Læs befolkningsprognosen her

Befolkningsprognose 2022