Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Erhverv Byggeri Servicemål for sagsbehandlingstid

Servicemål for sagsbehandlingstid

​​​​​

​Regeringen og KL indgik i december 2015 en aftale om fælles servicemål. Aftalen satte konkrete mål for kommunernes sagsbehandlingstid på miljøgodkendelser, byggesager, og husdyrgodkendelser.

​​​
Sagsbehandlingstiden er et udtryk for tiden, der går fra en sag registreres som ”fuldt oplyst” i kommunen til ansøgeren står med en afgørelse.


Servicemål for byggesager :
  • Simple konstruktioner : 40 dage
  • Enfamiliehuse : 40 dage
  • Industri- og lagerbygninger : 50 dage
  • Etagebyggeri. Erhverv : 55 dage
  • Etagebyggeri. Erhverv : 60 dage

Se Bygningsreglementet fra 2018 - BR2018​

Læs mere om byggelov og servicemål for sagsbehandling på KL's hjemmeside​.

 

Servicemål for hvilke byggesager?

Sager omfattet af servicemål er de sager, man oftest kalder de klassiske byggesager. Dvs sager der er direkte omfattet af BR18.

Sager, der af en eller anden grund er begyndt anderledes (fx lovliggørelsessager), eller sager der kræver tilladelse fra anden myndighed (fx landzone, dispensation fra fredningsnævnet) vil ikke være omfattet af opgørelsen.

Langt hovedparten af sagerne i Byg i Bornholms Regionskommune er ikke omfattet af servicemålene.

I 2022 er 17% af sagerne med i opgørelsen fra KL over sager med servicemål.

Læs mere om byggelov og servicemål for sagsbehandling på KL's hjemmeside.