Sløret Billede af mennesker
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Ledighed, uddannelse Den kommunale ungeindsats

Den kommunale ungeindsats

​Er du mellem 15 og 25(29) år, er du omfattet af den kommunale ungeindsats.

Formålet med den kommunale ungeindsats er, at du som ung får én samlet indgang til kommunen. Sammen har vi ansvaret for at koordinere de nødvendige indsatser der sikrer, at du som ung kommer godt videre i uddannelse eller beskæftigelse, efter at du har afsluttet dit grundskoleforløb

Én indgang

Du kan som ung i alderen 15 – 29 år, eller som forældre, henvende dig til den kommunale ungeindsats og få hjælp i alle spørgsmål omkring uddannelse og beskæftigelse.

Du kontakter den kommunale ungeindsats:

  • ved at ringe til os på telefon: 56923838
  • eller ved at skrive til os via e-mail på ungeindsats@brk.dk

Endelig kan du henvende dig personligt hos Ungeporten på Merkurvej 10, 3700 Rønne i åbningstiden, som fremgår af kommunens hjemmeside.

Her hjælper vi dig videre i uddannelse eller beskæftigelse - uanset om du har brug for rådgivning og vejledning, eller om du har brug for hjælp til at få koordineret en særlig indsats omkring dine problemstillinger.

Én uddannelsesplan

Vi tager altid udgangspunkt i din aktuelle situation og dine uddannelses- og erhvervsønsker. Sammen finder vi en vej til at realisere disse, eller ved fælles hjælp at få øje på nye muligheder.

Vi udarbejder sammen en uddannelsesplan. Denne er en køreplan for, hvordan vi fastholder dine målsætninger både på kort og på længere sigt. Gennem uddannelsesplanen sikrer vi også, at de baggrundsoplysninger og den historik du én gang har fortalt os, ikke skal "genfortælles" i forbindelse med iværksættelse af nye aktiviteter og tilbud efter forskellige lovgivninger.

Vi samler nemlig også oplysninger på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatser i uddannelsesplanen, så vi kan koordinere og skabe gode sammenhængende løsninger, hvis det giver mening - og hvis du giver os lov!

Vigtigst af alt, du er en aktiv del af planen

Én kontaktperson (Ungeguide)

Har du af personlige eller sociale årsager behov for støtte, kan du fra 8. klasse få tildelt en kontaktperson(Ungeguide). I Bornholms Regionskommune kalder vi en sådan kontaktperson for en Ungeguide. Støtten beholder du frem til, at du er godt i gang med uddannelse eller har beskæftigelse med fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Ungeguiden kan hjælpe dig med at koordinere din kontakt med kommunen og komme godt i gang med en ungdomsuddannelse eller et forberedende tilbud.

Den kommunale ungeindsats er bindeled til Den forberedende grunduddannelse FGU

Den forberedende grunduddannelse er et uddannelsestilbud for unge mellem 15 og 24 år. FGU henvender sig til unge, der ikke er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse og som heller ikke har et arbejde. Det kan også være unge, som ikke har fået en afsluttende eksamen fra grundskolen eller som har lave karakterer, som betyder, at man ikke kan søge ind på en ungdomsuddannelse.