Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Ledighed, uddannelse Ungdomsuddannelser

Ungdomsuddannelser

​​​​​

​I menuen til venstre kan du læse om ungdomsuddannelserne på Bornholm

test

Campus Bornholm

På Campus Bornholm kan du både tage erhvervsrettede uddannelser og gymnasiale uddannelser (HF, HHX, HTX, STX).

Læs mere på Campus Bornholms hjemmeside

Social- og sundhedshjælper-, -assistentelev

 

Ansøgning om optagelse på social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen sker på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole.
 
 
www.uddannelserbornholm.dk kan du læse om alle uddannelser på Bornholm.
 
Søger du, og bliver optaget på social- og sundhedshjælperuddannelsen på Bornholms Sundheds- og  Sygeplejeskole, bliver du ansat i Center for Sundhed, Bornholms Regionskommune (BRK). Det er altså Center for Sundhed der tager sig af det administrative vedr. din ansættelse.
 
Søger du og bliver optaget på social- og sundhedsassistentuddannelsen på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, bliver du enten ansat i Region Hovedstaden eller Center for Sundhed, BRK.
 
Løn 
Er du ansat som elev på social- og sundhedshjælperuddannelsen eller social- og sundhedsassistentuddannelsen, får du elevløn, både når du er på skolen, og når du er i praktik. Se de aktuelle lønsatser på FOA’s hjemmeside.
 
Voksenelevløn 
Alle der er fyldt 25 år, og som har haft mere end 1 års relevant beskæftigelse inden for de sidste 4 år, har mulighed for at søge om voksenelevløn. (Løntrin 11)
Er du fyldt 25 år ved ansættelse som elev i Center for Sundhed, BRK, får du tilsendt en ansøgningsblanket til voksenelevløn.
Du er selv ansvarlig for at dokumentere dine ansættelser. (kopi af lønsedler)
 
Kontakt 
Har du spørgsmål vedr. ansættelse som so.su.elev i Center for Sundhed, BRK, er du velkommen til at henvende dig til:
                      
Borgerogsundhed@brk.dk eller   Tlf. 56 92 54 00
 

STU

Bornholms Regionskommune tilbyder den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU).
STU er en treårig ungdomsuddannelse til unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en eksisterende ungdomsuddannelse, selvom de får specialpædagogisk støtte.

STU-Bornholm er den kommunale STU uddannelse og er beliggende i lokaler på Sveasvej 8, Rønne.

Hvem er vi? 

På STU er der ansat lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere med særlige kompetencer. Vi har mange års erfaring i arbejdet med unge med særlige behov. 

Hvad kan vi?

På STU bliver den unges personlige, sociale og faglige kompetencer udviklet, så han/hun kan få en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.
Uddannelsen sigter mod faglige kvalifikationer, der er relevante for arbejdsmarkedet eller den personlige udvikling.
 
Forløbet tilrettelægges individuelt så det bedst muligt støtter den unges interesser, evner og særlige færdigheder.
Udover fag som dansk, matematik, engelsk, IT, geografi, historie og samfundsfag, vil der også indgå praktikforløb og vejledning samt almendannende fag som konflikthåndtering, seksualvejledning, bo-afklaring, selvstændig livsførelse, omgangsformer og voksenidentitet.
Samtidig vil der også være fokus på sociale sammenhænge og at få et aktivt og selvstændigt fritidsliv. 
 
Du kan læse mere her

Hvem kan henvende sig/hvem kan vi hjælpe? 

Unge (16-25 år) med særlige behov, der har afsluttet ti års
skolegang og som ikke kan benytte de eksisterende ungdomsuddannelsestilbud. Det kan være psykisk udviklingshæmmede,
bevægelseshæmmede, bogligt svage eller sent udviklede unge, unge med erhvervet hjerneskade, unge med autisme, ADHD eller socialt og emotionelt hæmmede unge. 

Hvordan gør jeg? 

Visitation til den treårige ungdomsuddannelse foregår via henvendelse til Ungeporten (Merkurvej 10, Rønne), hvor UU er placeret.
Har du spørgsmål om STU, er du altid velkommen til at kontakte din UU-vejleder. 

 

Man kan ikke søge SU under uddannelsen, men den unge beholder de ydelser, han/
hun i forvejen har ret til.
 
​​

 

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID...

Uddannelsesvejledning (borger)


DP-small.png

Praktikbeskrivelse

Du kan finde STU's praktikbeskrivelse med uddannelsesplan her