Del på facebook

Aktiviteter

​​​På denne side finder du information om forskellige aktiviteter og hjælp til seniorer på Bornholm.

Aktiviteter for voksne 60+

Søg i Google på interesse område og Bornholm.

Seniorrådgiverne vil også kunne være behjælpelig med informationer om aktiviteter på Bornholm, skriv til Seniorrådgiverne på mail CD07-99-03@brk.dk eller telefon 56 92 60 57

IT hjælp - kurser

En række institutioner, foreninger og oplysningsforbund er parate til at hjælpe dig videre, hvis du vil lære noget om IT/EDB/computer.
NemIt for ældre har udgivet en folder med oversigt over kurser og aktiviteter.

Læs folderen her - opdateret juli 2020

Faglige seniorer 60+ IT hjælp ude og hjemme

Gratis It-hjælp til dig:
10 datastuer fordelt på hele Bornholm,
telefonisk pc - hjælp og pc - hjælp i eget hjem læs mere her

​Tryghedsopkald og telefonstjerner

Tryghedsopkald er en tjeneste, hvor man dagligt, også lørdag og søndag, får et tryghedsopkald af frivillige. Opringningen finder typisk sted mellem klokken 8 og 10 om morgenen. Hvis borgeren ikke besvarer opkaldet, kontakter de frivillige en af borgerens kontaktpersoner som vil tage affære.
På Bornholm er der 3 afdelinger der tilbyder telefonopkald og der er ikke geografisk begrænsning for hvilken man skal vælge.

Motion

Få en motionsven - er en frivillig som kommer hjem til dig og hjælper dig med at motionere. Læs mere om Motionsvenner og find pjecen h​e​​r
Bliv frivillig motionsven for en ældre mindre mobil borger - læs hvordan he​r

Stolemotion er træning enten i eget hjem eller på hold. Læs mere om stolemotion her.

Bevæg dig på Bornholm sæson 2021-2022 - aktivitetsoversigt og inspiration til aktivitet i nogle af vores mange foreninger på Bornholm - find det her på DGI hjemmeside.


Spisevenner

En spiseven er en frivillig der én gang om ugen kommer hjem til dig så I kan hygge jer sammen omkring et måltid. Læs om Spisevenner i pjecen her
 

Besøgsvenner

En Besøgsven er en frivillig der kommer hjem til dig så I kan hygge jer sammen, læse avisen, spille kort eller andet som I har lyst til.
 

Vågetjenesten

"De bornholmske vågekoner m/k" er et tilbud under Dansk Røde Kors og yder støtte gennem f. eks.:
 • At  være tilstede, hvis der ikke er pårørende
 • At trøste og berolige i den sidste tid
 • Evt. aflaste familie, der har påtaget sig at passe den døende hjemme
Der kan gøres brug af vågekonerne i dag-, aften- eller nattetimer.
Vågetjenesten kan kun tilkaldes gennem plejepersonalet på:
 • Hospitalet
 • Plejehjemmene
 • Hjemmeplejen

Patientstøtter

Patientstøtter er et tilbud under Røde Kors, der blandt andet kan hjælpe med:
 • Støtte - lytte - snakke - berolige
 • Kioskbesøg
 • Besøge og hygge omkring patienterne
 • Læse avis, bøger eller blade for patienterne
 • Underholde og lege med børnepatienter
 • Gå tur med patienter på hospitalets område, ude eller inde
 • Vise vej / følge patienter til diverse afdelinger
 • Der kan være andet, men alt til gavn og glæde for patienterne.
Læs mere om Patientstøtterne her

Sorggrupper

Har du mistet en nærtstående tilbyder Kirken sorggrupper, og det er ikke en forudsætning at du er tilknyttet til kirken, for at deltage.
 


Andre tilbud til ældre

Ældre sagen har flere aktivitets tilbud til ældre på Bornholm. Se aktiviteter her på Ældre sagens hjemmeside.

Pensionistforeningerne på Bornholm har mange arrangementer.

Find din lokale pensionistforening her på Danske Seniorers hjemmeside.