Bygninger
Del på facebook

Plejebolig

​​​​​​​​​​Bornholms Regionskommune råder over plejeboliger til borgere med et betydeligt behov for pleje og omsorg hele døgnet.

Hvem kan komme i betragtning til en plejebolig?

Borgere, der på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har omfattende plejebehov, der ikke kan klares i egen bolig.

Når det vurderes hvem der kan komme i betragtning, lægges der vægt på, at andre muligheder har været afprøvet i dit hjem. For eksempel øget hjemmehjælp, nødkald, hjælpemidler, dagcenteraktiviteter med mere. 

Høj alder, ensomhed eller boligen er blevet for stor, er ikke i sig selv kriterier for at få en plejebolig.

Hvordan søges der om en plejebolig?

Du kan søge om en plejebolig, hvis du ikke længere kan bo i eget hjem, ved at rette henvendelse til Myndighed i Center for Ældre.

Benyt den grå boks til højre på siden for at søge plejebolig.

Ansøgning om plejebolig skal altid ske til den kommune, hvor du bor, selvom du ønsker at søge plejebolig i en anden kommune. 

Hvordan behandles min ansøgning?

En visitator vil tale med dig og du skal også udfylde et ansøgningsskema. Visitatoren laver en vurdering af din samlede situation, samt vurderer om du opfylder kriterierne for at blive bevilliget en plejebolig.

Denne vurdering bliver gennemgået af et visitationsudvalg, der afgør, om du bliver godkendt til en plejebolig.

Visitationsudvalget holder normalt møde hver 14 dag, og du får skriftlig besked om afgørelsen. 

Kan man selv vælge, hvor man vil bo?

Hvis du godkendes til en plejebolig har du ret til at vælge den plejebolig, du ønsker. Der kan være ventetid, da boligerne jf. loven bliver tilbudt de borgere der aktuelt har størst behov. Søger du et bestemt plejecenter må du forvente en øget ventetid. Hvis kommunen ikke kan tilbyde den ønskede plejebolig med det samme, bliver du optaget på venteliste.Kommunen opkræver ikke gebyr ved optagelse på venteliste.

Plejeboliggaranti

Hvis du søger en plejebolig så hurtigt som muligt og på alle plejecentre i Bornholms Regionskommune, bliver du dækket af plejeboliggarantien. Det betyder, at kommunen skal tilbyde dig en plejebolig senest to måneder efter, du er godkendt.


Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID...

Ansøg om plejebolig (Borger)

Ansøg om plejebolig (Myndighed)


Ikon for digital post

 


Har du ikke MitID?
Kontakt Center for Ældre

Myndighed i Center for Ældre

Du kan kontakte visitatorerne på mail. Husk at oplyse dit telefonnummer og hvad du søger om, så ringer vi dig op i løbet af 1-3 hverdage.

Mail: aeldre@brk.dk

Hvis din henvendelse indeholder personfølsomme oplysninger, skal du rette henvendelse via Send Digital Post, i den grå boks ovenfor.

På Digital Post logger du ind med MitID, og du er sikker på, at din henvendelse bliver krypteret.