ældre dame passer haven
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Borger Seniorer Rehabilitering

Rehabilitering

Rehabiliteringsteamet og Den Rehabiliterende Organisation

Bornholms Regionskommune tænker både nyt og stort omkring måden at levere pleje, hjælp og træning til borgerne.  Kommunalbestyrelsen besluttede derfor den 25. juni 2015 at etablere ’Den Rehabiliterende Organisation’ – og dermed brede en rehabiliterende tænkning ud på hele ældreområdet og dele af sundhedsområdet. Første etape i den forandring bliver etablering af et tværfagligt Rehabiliteringsteam per 1. december 2015.

​Hvad er rehabilitering?

Vi ved, at noget af det, der har betydning for at opleve at have et godt liv, er at være aktiv og ikke have brug for hjælp fra andre. Arbejdet med at genvinde muligheden for at være aktiv og for at klare sine daglige gøremål selv, kaldes rehabilitering.

Hvad er et rehabiliteringsforløb?

Det er medarbejderne i Bornholms Regionskommune, der vurderer, om du som borger skal have støtte fra Rehabiliteringsteamet. Det gør de, uanset om det er første gang, du henvender dig og har brug for at få hjælp, eller om du allerede får hjælp fra Hjemmeplejen.
Rehabilitering er et målrettet og tidsbestemt samarbejdsforløb mellem borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at give borgeren støtte, vejledning og træning til at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv.
Rehabiliteringsforløbet foregår hjemme hos dig.
 
Læs mere om rehabilitering i denne informationsfolder.

Hvem møder du i Rehabiliteringsteamet?

Rehabiliteringsteamet i Bornholms Regionskommune er sammensat af sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosu-personale. De vil arbejde sammen på tværs af fagligheder, hvilket vil målrette indsatsen og bidrage til en større sammenhæng. Fælles for dem alle er, at de er specielt uddannede til at støtte dig, både når du skal finde dine mål, og i de aktiviteter, der skal hjælpe dig til at nå dine mål. 

Hvad er Rehabiliteringsteamets opgave, og hvad får du ud af det?

Rehabiliteringsteamet har en helt konkret opgave. Teamet skal bidrage til, at borgere, der søger om praktisk hjælp eller personlig pleje i Bornholms Regionskommune, opnår en højere grad af selvstændighed og selvhjulpenhed. For selvstændighed og oplevelsen af at mestre dagligdagens gøremål er vejen til et meningsfuldt liv.
 
Udgangspunktet for arbejdet er dine mål – hvad er det, du drømmer om igen at kunne? At gå ud til postkassen og hente avisen? At tage et bad? At være med til den ugentlige bridgeaften? At gå med familien i kirke juleaften? Med det for øje lægges en plan – hvad skal der til, for at du når dine mål. Og ikke mindst – hvilke delmål skal føre dig hen til målet? Med det som pejlemærke arbejder borger, pårørende og fagfolk sammen om målrettede indsatser, der understøtter udviklingen. Træning, vejledning, støtte, samarbejde, skulderklap og opmuntring bliver helt centralt.

Fra politik til praksis

Bornholms Regionskommunes Ældrepolitik, der nu har to år på bagen, bygger på visionen om et godt og aktivt liv for alle, og præciserer kommunalbestyrelsens tro på, at alle ældre ønsker et liv, hvor man er i stand til at klare sig selv så længe som muligt. Det er netop dét, Den Rehabiliterende Organisation skal fremme.

Den Rehabiliterende Organisation

Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune har besluttet at igangsætte en udvikling på ældre- og sundhedsområdet, der kan understøtte en mere forebyggende og rehabiliterende tilgang til borgeren. På tværs af Ældre og Sundhed arbejdes hen imod ”Den Rehabiliterende Organisation”.
Udgangspunktet for Den Rehabiliterende Organisation i Bornholms Regionskommune har afsæt i definitionen på rehabilitering, som er udarbejdet af Rehabiliteringsforum Danmark 
 
Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.  
 
Bornholms Regionskommune har i en årrække arbejdet med livskvalitet, forebyggelse og hverdagsliv. Ældre- og sundhedsområdet i Bornholms Regionskommune satte rehabilitering på dagsordenen allerede i juni 2011.
 
Med udgangspunkt i de hidtil opnåede erfaringer har kommunen i januar-marts 2015 gennemført dybdegående analyse med specifikt fokus på rehabilitering og sygeplejen i kommunen.
 
Med udgangspunkt i analysen har kommunalbestyrelsen den 25. juni 2015 besluttet at iværksatte udviklingen af Den Rehabiliterende Organisation, som skal implementeres over de næste fire år. Pr. 1. december 2015 etableres et Rehabiliteringsteam, som er et nyt tværfagligt tilbud til ældre borgere, hvor formålet er at give borgeren støtte, vejledning og træning til at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv og dermed opnå større livskvalitet. Rehabiliteringsteamet bliver spydspids i en målrettet tværgående forandringsproces, med det tydelige mål at alle aktører på ældreområdet arbejder rehabiliterende omkring borgerne.
 
Strategisk formål
Det overordnede strategiske formål for hele indsatsen er at gennemføre et paradigmeskifte via en systematisk og faglig udviklingsproces, som sikrer, at Den Rehabiliterende Organisation implementeres og forankres på hele ældre- og sundhedsområdet og hermed skaber øget kvalitet, effektivitet og borgerinddragelse.
 
Processen sker i samarbejde med konsulenthuset Type2Dialog, som også har været med til at implementere lignende organisationsændringer i andre kommuner.  
Rehabiliteringsfolder

Hvad er rehabilitering?

Her kan du læse og downloade informationsfolder om rehabilitering.

Hent informationsfolder (PDF)

Borgerambassadør

Borgerambassadøren i Center for Ældre skal møde dig som borger i øjenhøjde og være med til at styrke dialogen mellem kommune og borgere indenfor ældre- og sundhedsområdet.

Borgerambassadøren har tavshedspligt, så du kan trygt henvende dig.

Kontakt borgerambassadør Heidi Knudsen på telefon 56 92 12 80, på mail ba@brk.dk eller pr brev til Borgerambassadøren, Ullasvej 17,1., 3700 Rønne.

Borgerambassadør.aspx