fyrværkeri
Del på facebook

Fyrværkeri

​Bornholms Brandvæsen foretager sagsbehandling af ansøgninger om fyrværkeri, både hvad angår salgssteder, oplag og lejlighedstilladelser til afskydning. Reglerne gælder både udendørs og indendørs på eksempelvis scener.

Reglerne i "Tekniske forskrifter for fyrværkeri" skelner imellem konsumfyrværkeri og professionelt fyrværkeri. Affyring af fyrværkeri til arrangementer er i næsten alle tilfælde professionel brug og kræver som sådan tilladelse.

 

 

Generelt

Fyrværkerireglerne tager generelt udgangspunkt i begrebet NEM, der er en forkortelse for Netto Eksplosiv Mængde. Det svarer til den mængde krudt, der er i den enkelte fyrværkeriartikel, hvis man fjernede papir, styrepinde, plastik mm.

NEM skal være angivet på den enkelte fyrværkeriartikel sammen med Sikkerhedsstyrelsens godkendelsesnummer (SIK-nummer) eller CE-nummer.

Selvom fyrværkeriet er godkendt ved salget, kan det efterfølgende blive trukket tilbage og derefter betragtes som ulovligt fyrværkeri.

Ansøgninger og anmeldelser sker via blanketterne på www.virk.dk og på den måde sikres, at du giver de oplysninger, der er nødvendige for sagens behandling.
Åbn Selvbetjening for fyrværkeri og log ind med MitID

Ulovlig fyrværkeri

Du må ikke købe fyrværkeri i udlandet og tage det med til Danmark.

Hvis du som privatperson anvender professionelt fyrværkeri betragtes det også som ulovligt, selvom fyrværkeriartiklen er godkendt. Der kan være særlig viden om brugen, du ikke kender til  - eksempelvis hvor hurtigt lunten brænder. Der er markant forskel på om den brænder en centimeter i sekundet eller en meter i sekundet - og det er forskellen på om fyrværkeren når at komme væk.

Som beskrevet øverst, kan der lovligt solgt fyrværkeri efterfølgende blive kategoriseret ulovligt og må derfor ikke anvendes. Det kan eksempelvis være fordi test viser, at fyrværkeriet ikke reagerer som producenten oplyser eller at det på anden vis er farligt.
Læs mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Hvis du får kendskab til salg eller oplag i dit nabolag som du vurderer ikke er efter reglerne opfordrer vi dig til at kontakte os - historien viser desværre, at det kan gå grueligt galt ved ulovlige oplag. I akutte tilfælde henvises til politiet på telefonnummer 114.

Privat affyring/konsumfyrværkeri

Konsumfyrværkeri er det, du som almindelig borger kan købe i butikker og omfatter blandt andet fontæner, raketter og batterier. Du må maksimalt opbevare 5 kg NEM, og du må maksimalt transportere 5 kg NEM af gangen.

Hvis du benytter offentlig transport må du maksimalt transportere 1,5 kg NEM. Du skal være særligt opmærksom på, at det kun gælder offentlig transport på landjord, da reglerne for transport med færge og fly er reguleret i andre regler end hvad Bornholms Brandvæsen administrerer. Kontakt derfor dit transportselskab hvis det er aktuelt.

Privatpersoner må KØBE konsumfyrværkeri i perioden fra d. 15. december til og med d. 31. december, og der må kun AFFYRES i perioden fra d. 27. december til d. 1. januar.
Der gives ikke dispensation. Opbevaring må ske hele året.


Affyring skal ske under udvisning af forsigtighed for at minimere risiko for skader på personer og værdier og mindst i 100 meters afstand fra stråtag, let antændelige oplag og brændbare naturområder. Afstandskravene er 200 meter for så vidt gælder raketter og samtidig fordobles afstandene i vindens retning.

Der findes nogle typer af fyrværkeri, der må anvendes hele året. Følgende typer er eksempler på fyrværkeri, der hører under kategorien F1, som må sælges og anvendes året igennem: Bengalske fakler, knallerter, isfontæner, håndholdte stjernekastere, trækbordbomber, bordbomber, knaldperler, knaldbånd og knaldhætter, mindre fontæner, jordsole og knitrende granulat.

Sikkerhedsudstyr

I forbindelse med køb af fyrværkeri er der udleveret gode råd om brug af fyrværkeri, sikkerhedsudstyr mm.

Læs rådene på fyrværkerikampagnens hjemmeside.

Det er for din sikkerhed - husk at bruge det.

Salg af fyrværkeri

Konsumfyrværkeri må kun sælges fra godkendte butikker og kun i perioden 15. til 31. december. Det er kun tilladt at sælge fyrværkeriartikler til personer over 18 år, dog undtaget helårsfyrværkeriet der må sælges til personer over 15 år.

En butik kan blive godkendt, hvis de overholder krav om bl.a. slukningsudstyr, indretning og afstandsforhold til nabobygninger mm.

Bornholms Brandvæsen fører tilsyn med de godkendte salgssteder.

​Professionel affyring og opbevaring

Du skal være godkendt festfyrværker eller scenefyrværker for, at det er muligt at få tilladelse til anvendelse mm. af professionelt fyrværkeri eller alle typer af fyrværkeri "uden for den almindelige tilladelsesperiode".
For at blive godkendt fyrværker, skal du deltage i og bestå uddannelse gennemført af Sikkerhedsstyrelsen. Du kommer i forbindelse med uddannelsen gennem reglerne for affyring, opbevaring og ansøgninger.

Ansøgning om anvendelse, oplag mm. sker gennem blanketterne på virk.dk.