Erfaringsdelere
Del på facebook

Det bornholmske Erfaringskorps

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Gratis tilbud til borgere med en eller flere kroniske sygdomme, som ønsker en uforpligtende håndsrækning, hvor man kan møde en Erfaringsdeler og drøfte de situationer som udfordrer én i hverdagen.

Tilbuddet kræver ikke henvisning. 

Målgruppe, tilmelding og forløb

Målgruppe
Borgere med en eller flere kroniske sygdomme, som er repræsenteret ved en af følgende patientforeninger:

 • Dansk Blindesamfund Bornholm
 • Diabetesforeningen Bornholms lokalforening
 • Epilepsiforeningen
 • Fibromyalgi- og Smerteforeningen 
 • Gigtforeningen
 • Hjernesagen
 • Høreforeningen
 • Kræftens Bekæmpelse
 • Nyreforeningen Kreds Bornholm
 • Osteoproseforeningen
 • Parkinsonforeningen
 • Scleroseforeningen
 • SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
 • Trygluft

En Erfaringsdeler er en frivillig fra en patientforening, som kender til livet med kronisk sygdom og de tanker og følelser, der følger med. Ved at være pårørende eller have samme diagnose som dig, kan Erfaringsdeleren give dig tips og tricks til, hvordan hverdagen bliver nemmere at håndtere. Ved deling af oplevelser med andre mennesker i samme situation, opleves støtte i hverdagen til at mestre livet med kronisk sygdom.

Tilmelding 
Du kan selv tage direkte kontakt til en koordinator for Erfaringsdelere pr. telefon, mail eller via din behandler i almen praksis eller via Bornholms Hospital.
Ved spørgsmål kontakt en seniorrådgiver fra Tværgående Sundhedsteam eller forløbskoordinatoren fra Bornholms Hospital.


Forløb
Du og Erfaringsdeleren kan mødes 1-3 gange og drøfte de situationer, der udfordrer dig i din hverdag med kronisk sygdom. Her har du mulighed for en snak om fx usikkerhed, angst eller uvished i forhold til den aktuelle situation og fremtiden, men også en hjælp til at se hvilke muligheder du har for et fortsat godt liv trods sygdom. I aftaler indbyrdes hvor mødet skal finde sted. 


Praktisk information

Pris
Tilbuddet er gratis, kræver ikke medlemskab af en patientforening.

Transport
Tilbuddet omfatter ikke transport.

Udbyder
Bornholms Regionskommune, Bornholms Hospital og Patientforeningerne.

Tolkebistand
Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

Send Digital Post

Vælg emne herunder og log på med MitID.

Det bornholmske Erfaringskorps (borger)

Det bornholmske Erfaringskorps (myndighed)

 

Kontaktoplysninger

Tilbuddet foregår løbende.

Patientforeninger - Erfaringskoordinatorer

Dansk Blindesamfund Bornholm
Maiken Skov Hansen
Tlf.nr.: 2340 9243
Mail: mha@blind.dk

Diabetesforeningen Bornholms lokalforening
Mai-Britt Jørgensen
Tlf.nr.: 2347 9705
Mail: maijoborn@gmail.com

Epilepsiforeningen 
Peter Vomb 
Tlf.nr.: 2970 0712
Mail: bornholm@epilepsiforeningen.dk

Fibromyalgi- og Smerteforeningen 
Vivi Gudbergsen 
Tlf.nr.: 2396 8120
Mail: vivigudbergsen@hotmail.com

Gigtforeningen
Esther Kofoed
Tlf.nr.: 5128 0892
Mail: esthervesets@gmail.com

Hjernesagen
Kim Hansen
Tlf.nr.: 3070 9188
Mail.: 1869bat@gmail.com

Høreforeningen
Helene Svendsen
Tlf.nr.: 3042 9379
Mail.: helene.svendsen@live.dk

Kræftens Bekæmpelse
Gitte Goldschmidt
Tlf.nr.: 2077 7936
Mail.: gg@riseandshine.dk

Nyreforeningen Kreds Bornholm
Karin Pihl Andersen
Tlf.nr.: 4046 6005
Mail: Ikke oplyst – kontakt pr. tlf.

Osteoporose foreningen
Dorthe Løngaard Friis
Tlf.nr.: 2215 5644
Mail: bornholm@osteoporose.dk eller DortheFriis@hotmail.com 

Parkinsonforeningen
Jytte Lund
Tlf.nr.: 2388 4966
Mail: jytte@roemersminde.dk

Scleroseforeningen
Jesper Andersen
Tlf.nr.: 3045 0103
Mail: jesper67dk@yahoo.dk

SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed
Bente Helms
Tlf.nr.: 3018 2014
Mail: bentehelms13@gmail.com

TrygLuft Bornholm
Gert Hansen
Tlf.nr.: 4198 4352
Mail: aase-gert.hansen@hotmail.com

 

Øvrige kontakter

Bornholms Hospital
Forløbskoordinator Ulla Rasmussen
Tlf.nr.: 3867 1121

Bornholms Regionskommune
Seniorrådgiver Pia R. Hougaard
Tlf. nr.: 5692 6057